Tinerii talentați sunt așteptați la Festivalul „Valeria Peter Predescu”, ediţia a IV-a

FESTIVALUL - CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE A
CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC
„VALERIA PETER PREDESCU”
EDIŢIA a IV – a
15-16 mai 2013
Bistriţa-România

REGULAMENT

I. Organizatori şi participanţi

1. Festivalul - Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, ediţia a IV-a, Bistriţa 2013, va fi organizat de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Primăria şi Consiliul Local al comunei Telciu şi Fundaţia „Valeria Peter Predescu”.

2. Soliştii din cadrul comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe pot participa la concurs în urma preselecţiei naţionale din deschiderea Festivalului.

3. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai unui ansamblu artistic profesionist.

II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare

1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi din străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani.
Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale Festivalului. Nu pot participa în concurs laureaţii ediţiilor precedente care au câştigat premiile I, II şi III sau marele premiu.
2. Formularele de înscriere în concurs vor fi avizate de una din următoarele instituţii: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrul Cultural sau Şcoala de Arte (pentru concurenţii trimişi de către aceste instituţii).
3. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 11, Bistriţa – telefon / fax. 0263/212023, 0263/232571, până la data de 13 mai 2013, însoţite de partiturile muzicale ale pieselor care urmează a fi interpretate în concurs.
4. Concurenţii vor interpreta, atât la preselecţie, cât şi în concurs, trei piese muzicale: o piesă fără acompaniament (doină sau baladă de maximum 3 strofe), o piesă cu acompaniament orchestral şi o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.
Pentru a se evita repetarea aceleiaşi melodii în concurs se recomandă ca fiecare concurent să aibă pregătite două cântece (doină, baladă sau piesă cu acompaniament) din repertoriul Valeriei Peter Predescu (aceasta pentru a oferi juriului posibilitatea de a alege piesele care vor fi interpretate în concurs).
Concurentul trebuie să aibă pregătite cel puţin alte două piese, fiind la latitudinea juriului dacă acestuia i se vor solicita şi alte piese decât cele prezentate. În acest caz se va comunica prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională).
Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea şi masa pentru formaţia de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost cules cântecul, de la cine l-a învăţat etc.).
5. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, în ziua de 14 mai 2013 (ora 10.00), la Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, se va proceda la preselecţia interpreţilor în prezenţa juriului festivalului. Neprezentarea la preselecţie atrage după sine neparticiparea în concurs.
6. Participanţii la preselecţie vor suporta cheltuielile de transport, precum şi cheltuielile de cazare şi masă pentru perioada preselecţiei (13–14 mai 2013).
7. În perioada 14 - 16 mai 2013 cheltuielile de cazare şi de masă pentru candidaţii admişi în concurs vor fi suportate de către organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi sau de către instituţiile pe care le reprezintă.
8. Pentru concurenţii judeţului Bistriţa-Năsăud se va organiza o preselecţie separată în ziua de 9 mai 2013, ora 10.00, la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, din strada Gen. Grigore Bălan, nr.11, Bistriţa.
Concurenţii bistriţeni care trec de această preselecţie nu se califică direct în Festival, ci se vor prezenta şi la preselecţia naţională din ziua de 14 mai 2013. Concurenţii respinşi la preselecţia locală nu au dreptul să se prezinte la preselecţia naţională. Totodată, concurenţii bistriţeni nu au dreptul să se prezinte la această preselecţie dacă nu au participat la preselecţia judeţeană. Decizia juriului este irevocabilă.

IV. Repertoriul

1. Fiecare concurent va interpreta două cântece (unul fără acompaniament şi unul cu acompaniament orchestral) din repertoriul liric sau epic tradiţional al zonei etnofolclorice pe care o reprezintă. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.
2. Pentru asigurarea acompaniamentului concurenţilor melodiile vor fi notate în tonalitatea convenabilă interpretului, partiturile muzicale urmând a fi trimise la Bistriţa până la data de 13 mai 2013.
3. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent la preselecţie, dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.

V. Desfăşurarea concursului

1. Concursul se desfăşoară într-o singură zi, 15 mai 2013, ordinea de intrare fiind stabilită de organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea zonelor etnofolclorice ale ţării.
2. Gala laureaţilor va avea loc în ziua de 16 mai 2013.
3. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.
Concurenţii au obligaţia să respecte orele de repetiţii, de spectacole şi ale altor activităţi care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea concurentului în cauză.

VI. Juriul

1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale domeniului cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, redactori muzicali Radio –TV, profesori, dirijori), precum şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi ai Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular.
2. Preşedintele juriului va fi o personalitate a folcloristicii româneşti. Juriul va avea şi un secretar, fără drept de vot, numit din rândul echipei de proiect.
3. Publicul va vota pe buletine de vot special concepute, rezultatul votului său determinând acordarea Premiului de popularitate.
4. Juriul pentru preselecţia concurenţilor bistriţeni va fi alcătuit, de asemenea, din personalităţi ale folcloristicii şi din specialişti ai instituţiilor de profil din Bistriţa. Data preselecţiei: 9 mai 2013.

VII. Premii

1. Concurenţilor li se vor acorda medalii şi alte însemne ale ediţiei a IV-a a Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, Bistriţa 2013.

2. Juriul va acorda următoarele premii:
a) Marele Premiu şi Trofeul „Valeria Peter Predescu” 1500 lei
b) Premiul I 1000 lei
c) Premiul II 800 lei
d) Premiul III 600 lei

4. Juriul va mai acorda 3 Premii Speciale în valoare de 500 lei.
5. Premiul de popularitate, acordat de publicul spectator, va fi în valoare de 500 lei.
6. Un premiu special va fi acordat de către familia artistei Valeria Peter Predescu.

VIII. Promovarea festivalului

Promovarea Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu” va fi asigurată de mass-media audio şi video naţională şi locală.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL
DE INTERPRETARE A
CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC
„VALERIA PETER PREDESCU”
Ediţia a IV – a
15 - 16 mai 2013
Bistriţa– România

Numele ____________________________
Prenumele________________________
Data naşterii_____________Locul naşterii________________
B.I./C.I.Seria______Nr.____________CNP............................................................
Adresa:..................................................................................................................................................................................................telefon:...........................................
Studii________________________________________________
Profesia______________________
Zona etnografică pe care o reprezintă_________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Date esenţiale asupra activităţii (premii, ansambluri cu care a colaborat, turnee etc.):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Repertoriul propus pentru concurs _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
De la cine a fost preluat; când? _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Necesităţi tehnice (observaţii) ________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Viza: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale / Centrul Cultural /
Şcoala Populară de Arte şi Meserii (dacă este cazul)

Semnătura__________
Data_______________

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5