Eşti talentat ? Te aşteptăm la Festivalul Valeria Peter Predescu

FESTIVALUL - CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE A
CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „VALERIA PETER PREDESCU”
EDIŢIA a X – a
15 – 16 mai 2019
Bistriţa, ROMÂNIA
REGULAMENT
I. Organizatori şi participanţi
1. Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, ediţia a X-a, va fi organizat la Bistriţa în perioada 15-16 mai 2019 de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Fundaţia „Valeria Peter Predescu”.
2. Soliştii din cadrul comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe pot participa la concurs în urma preselecţiei naţionale din deschiderea Festivalului.
3. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai unui ansamblu artistic profesionist.
II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare
1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi din străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani.
Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale Festivalului. Nu pot participa în concurs laureaţii ediţiilor precedente care au câştigat premiile I, II şi III sau marele premiu.
Din fiecare judeţ pot participa maxim 2 concurenţi, judeţul gazdă rezervându-şi dreptul de a avea mai mulţi concurenţi.
2. Formularele de înscriere în concurs vor fi avizate de una dintre următoarele instituţii: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrul Cultural sau Şcoala de Arte (pentru concurenţii trimişi de către aceste instituţii).
3. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, str. General Grigore Bălan, nr. 11, Bistriţa – telefon / fax. 0263/212 023, 0263/232 571 sau la e-mail [email protected], până la data de 13 mai 2019, însoţite obligatoriu de partiturile muzicale ale pieselor care urmează a fi interpretate în concurs.
4. Concurenţii vor interpreta, atât la preselecţie, cât şi în concurs, trei piese muzicale: o piesă fără acompaniament (doină sau baladă, de două, maximum trei strofe), o piesă cu acompaniament orchestral şi o piesă din repertoriul artistei Valeria Peter Predescu.
Pentru a se evita repetarea aceleiaşi melodii în concurs, se recomandă ca fiecare concurent să aibă pregătite două cântece (doină, baladă sau piesă cu acompaniament) din repertoriul Valeriei Peter Predescu (aceasta pentru a oferi juriului posibilitatea de a alege piesele care vor fi interpretate în concurs).
Concurentul trebuie să aibă pregătite cel puţin alte două piese, fiind la latitudinea juriului dacă acestuia i se vor solicita şi altele decât cele prezentate. În acest caz, concurentul va comunica prin fişa de înscriere noile piese, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională).
Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea şi masa pentru formaţia de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată, concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost cules cântecul, de la cine l-a învăţat, etc.).
5. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, în ziua de 14 mai 2019 (ora 10:00), la Centrul Cultural « DACIA » din Bistriţa (Bulevardul Decebal, nr. 3-5), la sediul Ansamblului Artistic Profesionist « Dor Românesc » va avea loc preselecţia interpreţilor în prezenţa juriului festivalului.
Neprezentarea la preselecţie atrage după sine neparticiparea în concurs.
6. Participanţii la preselecţie vor suporta cheltuielile de transport, precum şi cheltuielile de cazare şi masă pentru perioada preselecţiei.
7. În perioada 15 – 16 mai 2019 cheltuielile de cazare şi de masă pentru candidaţii admişi în concurs vor fi suportate de către organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi sau de către instituţiile pe care le reprezintă.
III. Repertoriul
1. Fiecare concurent va interpreta două cântece (unul fără acompaniament şi unul cu acompaniament orchestral) din repertoriul liric sau epic tradiţional al zonei etnofolclorice pe care o reprezintă. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.
2. Pentru asigurarea acompaniamentului concurenţilor, melodiile vor fi notate în tonalitatea convenabilă interpretului, partiturile muzicale urmând a fi trimise la Bistriţa până la data de 13 mai 2019, pe adresa de e-mail a Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, [email protected].
3. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent la preselecţie, dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.
IV. Desfăşurarea concursului
1. Concursul se desfăşoară într-o singură zi, 15 mai 2019, cu începere de la orele 18:00, ordinea de intrare fiind stabilită de către organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea zonelor etnofolclorice ale ţării.
2. Gala laureaţilor va avea loc în ziua de 16 mai 2019, orele 18:00.
3. Atât secţiunea de Concurs, cât şi Gala laureaţilor, vor avea loc la Centrul Cultural « DACIA » din Bistriţa (Bulevardul Decebal, nr. 3-5), în sala de spectacole « Valeria Peter Predescu ».
4. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.
Concurenţii au obligaţia să respecte orele de repetiţii, de spectacole şi ale altor activităţi care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea concurentului în cauză.
V. Juriul
1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale domeniului cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, redactori muzicali Radio – TV, profesori, dirijori), precum şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi ai Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular.
2. Preşedintele juriului va fi o personalitate a folcloristicii româneşti.
Juriul va avea şi un secretar, fără drept de vot, numit din rândul echipei de proiect.
3. Publicul va vota concurentul favorit pe buletine de vot special concepute, rezultatul votului său determinând acordarea Premiului de popularitate.
VI. Premii
1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne ale ediţiei a X-a a Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, Bistriţa, 2019.
2. Juriul va acorda următoarele premii (sume impozabile):
a) Marele Premiu şi Trofeul „Valeria Peter Predescu” – 3.500 lei
b) Premiul I – 2.900 lei
c) Premiul II – 2.300 lei
d) Premiul III – 1.700 lei
3. Juriul va mai acorda 3 Premii Speciale în valoare de 1.080 lei/premiu.
4. Premiul de popularitate, acordat de publicul spectator, va fi în valoare de 500 lei.
5. Un premiu special va fi acordat de către familia artistei Valeria Peter Predescu.
6. Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud va acorda un premiu special.
VII. Promovarea festivalului
Promovarea Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu” va fi asigurată de mass-media audio şi video naţională şi locală.
Manager Şef Serviciu – Cultură Tradiţională
dr. Gavrilă Ţărmure drd. Smaranda Mureşan

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5