Ai voce şi iubeşti folclorul ? Hai la Festivalul „Valeria Peter Predescu”

Festivalul - concurs naţional de interpretare a

Cântecului popular românesc „Valeria Peter Predescu”

 

EDIŢIA a XII – a

26 – 27aprilie 2023

Bistriţa, ROMÂNIA

 

REGULAMENT

 

 

I. Organizatori şi participanţi

1. Festivalul – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, ediţia a XII-a, Bistriţa, 2023, va fi organizat de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi FundaţiaCulturală „Valeria Peter Predescu”.

2. Soliştii din cadrul comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe pot participa la concurs în urma preselecţiei naţionale din deschiderea Festivalului.

3. Toţi concurenţii înscrişi vor anexa la fişa de înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu sunt angajaţi (cu carte de muncă) ai unui ansamblu artistic profesionist.

 

II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare

1. Concursul este deschis artiştilor amatori, solişti vocali din ţară şi din străinătate, interpreţi ai cântecului popular românesc cu vârsta cuprinsă între 16 şi 35 de ani.

Nu se admite participarea aceluiaşi interpret la mai mult de trei ediţii ale Festivalului. Nu pot participa în concurs laureaţii ediţiilor precedente, care au câştigat Premiul Isau Marele Premiu.

Din fiecare județ pot participa maxim 2 concurenți, județul gazdă rezervându-și dreptul de a avea mai mulți concurenți.

2. Formularele de înscriere în concurs vor fi avizate de una dintre următoarele instituţii: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Centrul Cultural sau Şcoala de Arte (pentru concurenţiitrimişi de către aceste instituţii).

3. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe adresa Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 11, Bistriţa – telefon / fax. 0263/212023, 0263/232571 sau la e-mail: [email protected], până la data de 20 aprilie 2023, însoţite obligatoriu de partiturile muzicale ale pieselor care urmează a fi interpretate în concurs.

4. Concurenţii vor interpreta, atât la preselecţie, cât şi în concurs, trei piese muzicale: o piesă fără acompaniament (doină sau baladă de maximum 3 strofe), o piesă cu acompaniament orchestral şi o piesă din repertoriul artisteiValeria Peter Predescu.

Pentru a se evita repetarea aceleiaşi melodii în concurs se recomandă ca fiecare concurent să aibă pregătite două cântece (doină, baladă sau piesă cu acompaniament) din repertoriul Valeriei Peter Predescu (aceasta pentru a oferi juriului posibilitatea de a alege piesele care vor fi interpretate în concurs).

Concurentul trebuie să aibă pregătite cel puţin alte două piese, fiind la latitudinea juriului, dacă acestuia i se vor solicita şi alte piese decât cele prezentate. În acest caz se va comunica prin fişa de înscriere, specificându-se tipul de acompaniament propus (formulă tradiţională).

Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea şi masa pentru formaţia de acompaniament vor fi suportate de către concurentul care solicită această formulă de concurs. Totodată, concurenţii vor oferi informaţii, dacă juriul consideră că este necesar, despre piesele pe care le interpretează (de unde a fost cules cântecul, de la cine l-a învăţat, etc.).

5. Pentru asigurarea unei participări valoroase în concurs, în ziua de 25aprilie 2023 (ora 10.00), la Centrul Cultural „Dacia” din Bistrița, Bulevardul Decebal, nr. 3-5, sediul Ansamblului Profesionist „Dor Românesc”, se va desfășurapreselecţiaconcurenților în prezenţa juriului festivalului.

Neprezentarea la preselecţie atrage după sine neparticiparea în concurs.

6. Participanţii la preselecţie vor suporta cheltuielile de transport, precum şi cheltuielile de cazare şi masă pentru perioada preselecţiei.

7. În perioada 25 – 28aprilie 2023 cheltuielile de cazare şi de masă pentru candidaţii admişi în concurs vor fi suportate de către organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către concurenţi sau de către instituţiile pe care le reprezintă.

 

III. Repertoriul

1. Fiecare concurent va interpreta două cântece (unul fără acompaniament şi unul cu acompaniament orchestral) din repertoriul liric sau epic tradiţional al zonei etnofolclorice pe care o reprezintă. În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică. Cel de-al treilea, cântecul din repertoriul interpretei Valeria Peter Predescu, va fi jurizat pentru acordarea Premiului Special oferit de familia artistei.

2. Pentru asigurarea acompaniamentului concurenţilor, melodiile vor fi notate în tonalitatea convenabilă interpretului, partiturile muzicale urmând a fi trimise la Bistriţa până la data de 20 aprilie 2023, pe adresa de email a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, [email protected].

3. Comisia de preselecţieîşi rezervă dreptul de a descalifica un concurent prezent la preselecţie, dacă repertoriul acestuia nu se înscrie în reperele enunţate mai sus.

IV. Desfăşurarea concursului

1. Concursul se desfăşoară într-o singură zi, 26 aprilie 2023, ordinea de intrare fiind stabilită de organizatori, ţinându-se seama de reprezentarea zonelor etnofolclorice ale ţării.

2. Gala laureaţilor va avea loc în ziua de 27 aprilie 2023.

3. Atât secțiunea de Concurs, cât și la Gala laureaților, vor avea loc la Centrul Cultural „Dacia” din Bistrița (Bulevardul Decebal, nr. 3-5), în sala de spectacole „Valeria Peter Predescu”. 

4. Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie.

Concurenţii au obligaţia să respecte orele de repetiţii, de spectacole şi ale altor activităţi care fac parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea concurentului în cauză.

V. Juriul

1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale domeniului cercetării şi interpretării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, redactori muzicali Radio –TV, profesori, dirijori), precum şi din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi ai Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.

Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi de valoarea artistică a pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular.

2. Preşedintele juriului va fi o personalitate a folcloristicii româneşti.

Juriul va avea şi un secretar, fără drept de vot, numit din rândul echipei de proiect.

3. Publicul va vota pe buletine de vot special concepute, rezultatul votului său determinând acordarea Premiului de popularitate.

VI. Premii

1. Concurenţilor li se vor acorda diplome şi alte însemne ale ediţiei a XII-a a Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, Bistriţa, 2023.

2. Juriul va acorda următoarele premii (sume impozabile):

a) Marele Premiu şi Trofeul „Valeria Peter Predescu” - 3.000 lei

b) Premiul I  - 2500 lei

c) Premiul II - 2000 lei

d) Premiul III - 1500 lei

3. Juriul va mai acorda 3 Premii Speciale în valoare de: 1000 lei/ premiu.

4. Premiul de popularitate, acordat de publicul spectator, va fi în valoare de 500 lei.

5. Un Premiu Special va fi acordat de către familiaartistei Valeria Peter Predescu.

         6. Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud va acorda un Premiu Special în valoare de 500 de lei.

VII. Promovarea festivalului

Promovarea Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu” va fi asigurată de mass-media audio şi video naţionalăşi locală.

 

Manager  CJC BN                                                        Șef Birou Cultură Tradițională

Alexandru Pugna Emilia Ometiță

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL

DE INTERPRETARE A

CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC

„VALERIA PETER PREDESCU”

Ediţia a XII – a

26 – 27aprilie 2023

Bistriţa– România

 

Numele ____________________________

Prenumele ________________________

Data naşterii _____________ Locul naşterii________________

B.I./C.I. Seria______ Nr. ____________ CNP .............................................................

Adresa: ...........................................................................................................................

............................................................................

Telefon: ..............................................

Studii ________________________________________________

Profesia ______________________

Zona etnografică pe care o reprezintă ___________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Date esenţiale asupra activităţii (premii, ansambluri cu care a colaborat, turnee etc.):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Repertoriul propus pentru concurs

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

De la cine a fost preluat; când? ________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Necesităţi tehnice (observaţii) _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

Viza:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale / Centrul Cultural /

Şcoala Populară de Arte şi Meserii (dacă este cazul)

 

Semnătura__________

Data_______________

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU

UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Subsemnata/ul _________________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea _____________________________________, posesoare/or a(l) cărții de identitate cu nr. ________ eliberată la data de _____________, e-mail __________________________, număr de telefon _________________________, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, și publicarea numelui meu în documentele oficiale ale Festivalului – Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu”, ediţia a XII-a, Bistriţa, 26-27aprilie 2023, organizat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și Centrul Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

 

Sunt informat(ă) de către reprezentanții Centrul Județean Pentru Cultură Bistrița-Năsăud că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

 

 

Potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 679/2016, beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, cu excepția celor care se arhivează, conform legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți transmite o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: [email protected]

 

 

      Data:                                                                                      Semnătura:

      

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5