Unirea Bucovinei cu România

Constantin Totir

            Bucovina, vechi pământ românesc, la sfârșitul primului război mondial  făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Odată cu prăbuşirea acestuia, patrioţii bucovineni au intensificat lupta pentru unirea cu patria mamă România.

           Comitetul naţional al românilor ardeleni şi bucovineni  care, la acea dată, se găseau în Moldova şi Basarabia a adoptat o Proclamaţie prin care cerea  ,,anexarea la regatul român, aşa cum era prevăzut în  tratatul de alianţă al României cu Puterile Înţelegerii‘’. Evenimentele au decurs favorabil  acestei Proclamaţii. La data de 14/27 octombrie 1918 , Adunarea Naţională  a românilor,  întrunită la Cernăuţi, s-a declarat Constituantă şi a decis: ,,unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent‘’. S-a constituit Comitetul Naţional Român condus de Iancu Flondor. Deoarece în Bucovina se instalase haosul Iancu Flondor a cerut guvernului român să trimită armata pentru instaurarea  ordinei. Armata română a intrat în Cernăuţi în data de 11 noiembrie 1918. S-a constituit un guvern condus de Iancu Flondor pentru a pregăti unirea cu România.

           În data de 15 / 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei alcătuit din Comitetul Naţional Român, guvernul bucovinean, consiliul naţional german şi consiliul naţional polon a votat ,,unirea necondiţionată şi pe veci  a Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru cu Regatul României‘’.

             Guvernul român a aprobat,  prin decret, actul de unire cu Bucovina.   

                                                    Preşedenţia Consiliului de Miniştri                                                                             

                                                                       Lege

                                    asupra unirii Bucovinei cu vechiul Regat al României

              Art. Unic-Se ratifică, instituindu-se cu putere de lege, decretul lege Nr. 3.744 din 18 Decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial No. 217 din 19 Decembrie 1918, privitor la unirea Bucovinei cu vechiul Regat al României în cuprinderea următoare:

                                                            FERDINANT  I,

                       Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României

                       La toţi de faţă şi viitori sănătate,

               Asupra raportului preşedintelui consiliului Nostru de miniştri sub No. 2211 din 1918 ,

                Luând act de hotărârea unanimă a ,,Congresului General al Bucovinei din Cernăuţi din 15 Novembrie 1918,

                               Am decretat şi decretăm:

Art. I Bucovina în cuprinsul graniţelor sle istorice este şi rămâne deapururea unită cu Regatul României

                    Art. II Preşedintele Consiliului Nostru de miniştri este însărcinat cu executarea acestui decret.

                     Dat în Bucureşti, la 18 Decembrie 1918 .

                                                                            FERDINANT

(Ministerul Justiţiei-Colecţiunea de legi, Decrete-Legi, Regulamente, Decrete, Deciziuni minesteriale şi Orice alte măsuri luate în vederea stării de războiu; 14 aprilie 1919-31 martie 1920-vol . III, Ediţiune  oficială, întocmit ă prin îngrijirea Ministerului Justiţiei, Bucureşti. Imprimeria Statului )- Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud)

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5