Vezi care sunt actele pentru care nu mai este nevoie de apostilă!

Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Județului Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Dogarilor, nr. 4C informează cetățenii județului cu privire la faptul că începând cu  data de 16 februarie 2019 se aplică Regulamentul (UE) 2016 / 1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1024/2012.

 

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele membre

În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniuni Europene. Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale unui Stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de următoarele documente:

-      documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

-      documentele administrative;

-      actele notariale;

-      certificatele oficiale înscrise pe documente private;

-      documentele diplomatice și consulare.

În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

-      nașterea;

-      decesul;

-      faptul că o persoană este în viață;

-      numele;

-      căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și stare civilă;

-      divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

-      parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;

-      desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

-      filiația sau adopția;

-      domiciliul și/sau reședința;

-      cetățenia;

-      absența cazierului judiciar;

-      calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale într-un al stat membru.

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenția asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre. Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autoritățile respectivului Stat membru trebuie să acepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

Mai multe informați cu privire la regulament și la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiție:

 https://beta.ejustice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.

            

 

DIRECTOR EXECUTIV

Cms. șef de poliţie,

        COTFAS LILIANA

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5