Vezi ce sume ar urma să primească judeţul Bistriţa-Năsăud prin Legea bugetului de stat în 2017!

Ministerul Finanţelor Publice a prezentat pe site-ul instituţiei proiectul Legii bugetului de stat pentru 2017, raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2017, dar şi proiecţiile pentru următorii trei ani. De asemenea, au fost postate şi anexele care cuprind sumele defalcate din TVA pentru diverse cheltuieli la nivelul judeţelor.

Astfel, din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2017 (Anexa 4), judeţului Bistriţa-Năsăud îi revine 55.705 mii lei, din care 10.703 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţia a copilului, 7.616 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă a persoanelor cu handicap, 6.731 mii lei pentru Progarmul „Cornul şi laptele”, 906 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe în şcoli, 22.283 mii lei pentru învăţământul special şi CJRAE, iar 119 mii lei pentru căminele de persoane vârstnice.

Din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020, la Anexa 5, pentru Bistriţa-Năsăud este prognozată suma de 284.605 mii lei din care 213.784 mii lei  pentru  finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 53.230 mii lei pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. Tot în Anexa 5 sunt prevăzute sumele de 1.063 mii lei - finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolier, 76.000 lei - cămine pentru persoane vârstnice, 951 mii lei - plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, 2550 mii lei -  drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 279 mii lei – acordarea suplimentului alimentar.

Pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2017, Bistriţa-Năsăud figurează cu suma de 9.445 mii lei, la Anexa 6.

Din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru Bistriţa-Năsăud, proiectul de lege prevede repartizarea a 46.449 mii lei, în 2017, conform Anexei 7.

La Anexa 8, din sume defalcate din TVA  pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământul privat sau confesional acreditat, judeţului nostru îi revine suma de 167.000 lei.

Numărul maxim de posturi  finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult este de 300 posturi, conform Anexei 9.
***
Proiectul de buget pe anul 2017 este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,195 mld. de lei și pe o creștere economică de 5,2%. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,99% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.
Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezintă 31,3% din PIB, fiind estimate la 254,717 mld. de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezintă 34,2% din PIB.
Pentru proiectul de buget pe 2017 au fost luați în considerare următorii indicatori macroeconomici: o inflație medie anuală de 1,4%, un câștig mediu salarial net de 2.274 lei și un curs mediu al euro de 4,46 lei. Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5