Vezi regulamentul concursului ANTIDROG „Tineri pentru tineri”!

Concursul se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții :

Art. 1 – Organizatorul

1.1.Organizatorul concursului este Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Bistrița-Năsăud, Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Transmixt SA, Teraplast SA, Rombat SA, RCB Electro 97 SA, Asociații ale tinerilor și studenților.

 

Art.2 – Durata concursului

2.1.Concursul începe pe data de 3 februarie 2020, ora 07:00 și se va desfășura pe o perioadă de 2 luni de zile, respectiv până în data de 20 martie 2020, ora 22:00.

 

Art.3 – Desfășurarea concursului

3.1.Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată de desfășurare a concursului, pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook „Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud”.

3.2.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de Facebook ”Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud”.

3.3.Participanții la concurs trebuie să conceapă grafic un model de afiș și un model de pliant, materiale care ulterior vor fi folosite în campaniile de prevenire a consumului de droguri.

3.3.1.Afișul va conține și un slogan și o descriere a conceptului campaniei.

3.3.2.Pliantul trebuie să conțină și câteva informații referitoare la efectele consumului de droguri, care sunt semnele distinctive ale unui consumator de substanțe psihoactive, o serie de propuneri de activități recreative care pot suplini consumul de droguri, etc.

3.4.Împreună cu materialele propuse pentru concurs, care vor fi trimise și în format editabil, pe adresa de e-mail [email protected] sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook „Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud”, participanții trebuie să trimită și următoarele date pentru înscrierea în concurs: nume, prenume, vârstă, număr de telefon, adresă de e-mail, unitatea de învățământ urmată (unde este cazul) și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, regăsit în Anexa nr. 1.

3.5.Toți participanții la concurs, și implicit câștigătorii desemnați, vor ceda drepturile de autor pentru materialele premiate. Toate materialele conținute în mapele participante la concurs se păstrează de către Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud (acestea nu se returnează participanților la concurs).

3.6. Câștigătorii își vor asuma, pe proprie răspundere, originalitatea materialelor, atât din punctul de vedere al graficelor, cât și al textelor transmise. În cazul în care se dovedește că materialele nu sunt originale, participanții care le-au trimis vor fi descalificați, iar dacă se va constata ulterior plagiatul, vor fi obligați să returneze valoarea premiului.

 

Art.4 – Dreptul de participare

4.1.Consursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 30 de ani împliniți la momentul înscrierii în concurs.

4.2.Se pot înscrie în concurs și grupuri de persoane.

4.3.Nu pot participa angajații organizatorului sau ai partenerilor, rudele și afinii până la gradul 2 ai acestora.

4.4.Nu pot participa angajați din domeniul marketing, mass-media sau publicitate.

 

Art.5 – Premiile concursului

Art.5.1.În cadrul concursului vor fi acordate următoarele premii, de către societățile partenere enumerate în Art.1.

  • Premiul I : 3000 lei
  • Premiul II : 2500 lei
  • Premiul III : 2000 lei.

 

Art.6 – Modalitatea de selecție a câștigătorilor

6.1.Câștigătorii vor fi desemnați de către un juriu de specialiști desemnat în acest sens printr-un ordin al prefectului și vor fi premiați în cadrul unei ceremonii.

 

Art.7 – Notificarea câștigătorilor

7.1.Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook „Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud”.

 

Anexa nr. 1

 

 

 

A C O R D

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că Instituția Prefectului - județul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod poștal 420080, telefon 0263/216150, fax 0263/214235, prelucrează următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, adresa, datele complete din cartea de identitate, adresa de        e-mail, numărul de telefon, semnătura.

Aceste date personale sunt necesare pentru participarea la concursul campaniei antidrog „Tineri pentru tineri”.

Totodată, Instituția Prefectului – județul Bistriţa-Năsăud poate să prelucreze în evidențele proprii și să transmită către alte sisteme de evidență de același tip, în vederea prelucrării și consultării, ori de câte ori este necesar, autorităților publice centrale și locale, autorităților judecătorești, după caz, care au legătură cu soluționarea cererii, următoarele informații: datele de identificare, informațiile legate de cerere.

În conformitate cu prevederile art. 15-22 din Regulamentul nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate depusă la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul de rectificare, ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage prezentul consimțământ în orice moment, fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

 

Instituția Prefectului – județul Bistriţa-Năsăud va prelucra datele menționate în prezenta, pe toată durata soluționării cererii, iar ulterior datele vor fi arhivate.

 

         Declar că am luat la cunoștință prezenta informare și consimt la prelucrarea datelor mele personale de către Instituția Prefectului - județul Bistriţa-Năsăud.

 

            

NUME, PRENUME

 

DATA _____________

 

 

 

SEMNĂTURA ______________

 

 

Document care conţine date cu 

Comentarii

02/02/20 09:32
cititor

O prostie ! Bani azvarliti aiurea ! Niciodata " ga.o.ze.rii " nu-i vei putea " indrepta si combate " cu tzidule, pliante si afise ... ! Este ca si cum i-ai spune porcului sa nu mai manance " ra.hat " ...

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5