Vezi ultima decizie a Biroului Electoral

DECIZIE

privind respingerea plângerii formulate de Partidul Național Liberal, împotriva Partidului Social Democrat

 

         Prin plângerea înregistrată la Biroul de Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud cu nr. 403/BECJ/BN/07.12.2016, depusă de Partidul Național Liberal, Filiala Bistrița-Năsăud, solicită admiterea plângerii și obligarea Partidului Social Democrat la retragerea materialului de propagandă, respectiv a afișelor electorale cât și a bannerului amplasat pe imobilul situat în localitatea Runcu Salvei.

         În plângerea formulată, Partidul Național Liberal a sesizat faptul că Partidul Social Democrat a încălcat prevederile legale privind afișajul electoral, întrucât au amplasat materiale de propagandă electorală în alte locuri decât cele special stabilite pentru amplasarea acestora, respectiv un banner prin intermediul căruia Partidul Social Democrat se promovează folosind alte tipuri de materiale de propagandă electorală decât cele permise de legislația incidentă în materie: mesajul „Consiliul Județean Bistrița-Năsăud vă urează sărbători fericite și La mulți ani!”, care este însoțit de imaginea președintelui Filialei PSD Bistrița-Năsăud, dl. Emil Radu Moldovan.

         Prin aceeași plângere, Partidul Național Liberal precizează că acest banner este amplasat alături de afișele Partidului Social Democrat și ar fi fost amplasat în lipsa autorizației de construire emisă în baza unei documentații tehnice, așa cum impun dispozițiile art. 3 alin. (1), lit. h, din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

         De asemenea, în plângere se mai sesizează faptul că prin materialele de propagandă arătate mai sus, în care au fost folosite atât culoarea roșie și culoarea albă, precum și imaginea președintelui Filialei Județene a PSD, se urmărește promovarea Partidului Social Democrat. 

         În drept au invocat prevederile art. 36 alin.3 și art. 34 alin.13 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare și art. 79 alin.1 și alin.6 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. Atașat plângerii au fost depuse imagini fotografice privind bannerul aplicat, precum și afișele despre care se solicită prin plângere a fi înlăturate.

         Analizând plângerea depusă, membrii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, o vor respinge, pentru următoarele considerente:

         Potrivit dispozițiilor art. 79 alin. (1)  ”Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective”.

         De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeași lege prevede că  ”În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis”.

         În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ”Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează și soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79

         Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, reține că potrivit dispozițiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ”dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente”.

         Membrii Biroului Electoral de Circumscipție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, cu privire la afișele despre care s-a făcut vorbire în plângere apreciază că materiale electorale au fost înlăturate benevol de către PSD până la data soluționării acestei plângeri. Cu votul în unanimitate a membrilor prezenți, plângerea cu privire la aceste afișe a rămas fără obiect.

         Cu privire la bannerul menționat în plângere, cu votul majorității membrilor prezenți ai Biroului Ecetoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud (mai puțin al reprezentantului PNL), s-a hotărât că respectivul banner nu are caracter electoral, neputând fi apreciat ca un material de propagandă electorală, deoarece din cuprinsul acestuia rezultă că aparține Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care prin președintele său, dl. Emil Radu Moldovan urează cetățenilor „Sărbători fericite și La mulți ani!”

 

         În temeiul art. 9 și art. 18 din Hotărârea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 și 80 din Legea nr. 208/2015,

 

DECIDE:

 

 

         Respinge plângerea formulată de Partidul Național Liberal, Filiala Bistrița-Năsăud, privind modul de desfășurare a campaniei electorale în Circumscripția Electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, de către Partidul Social Democrat, ca rămasă fără obiect în ce privește afișele electorale al Patidului Social Democrat în localitatea Runcu Salvei și ca neîntemeiată cu privire la bannerul  Consiliului județean Bistrița-Năsăud, menționat în plângere.

         Împotriva deciziei se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, contestație care se depune la Biroul Electoral Central.

 

 

Președinte: Judecător Ioan Părăuan_________________________________________

               Valerica Partene, reprezentant AEP___________________________________

               Marius Nicolae Buhai, reprezentant PSD_______________________________

               Ecaterina Took, reprezentant UDMR __________________________________

               Mihail Dipșan, reprezentant PNL_____________________________________

               Remus Macarie, reprezentant ALDE___________________________________

                   Răcilă Teodor, reprezentant UNPR___________________________

               Pavel Galeș, reprezentant PER _______________________________________

               Alexandru Vintilă, reprezentantul USR _________________________________

               Ion Pavelean, reprezentant PV_______________________________________

              

           

 

 

 

 

NR. 36/442/08.12.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5