Hotărârea BEJ privind soluționarea contestației formulată de Partidul Național Liberal

 

 

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud

Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr. 1, Sala de audienţe, camera nr.6

Te.: 0263/235.798; 0785/200.051;0785/200.052

Fax: 0263/235.702

E-mail: [email protected]

Nr.453/26.05.2016

                            

 

Hotărârea nr. 44/26.05.2016

privind soluționarea contestației formulată de Partidul Național Liberal Filiala Bistrița-Năsăud împotriva Hotărârii nr.40/23.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bistrița  

 

            Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud, întrunit în ședință la data de 26.05.2016 orele 13:00, în prezenţa unui număr de 14 din cei 15 membri, constată următoarele:

            La data de 25.05.2016, orele 14:30, s-a înregistrat la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud sub nr.443, contestația formulată de Partidul Național Liberal Filiala Bistrița-Năsăud împotriva Hotărârii nr.40/23.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bistrița, prin care se contestă faptul că prin hotărârea sus-amintită Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bistrița a admis în parte plângerea formulată de petentul Teodor Ovidiu Crețu împotriva candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Bistrița, Dolha Nechita Stelian, dispunându-se  înlăturarea din postarea de pe pagina acestuia, de pe site-ul de socializare Facebook, a utilizării numelui petentului Teodor Ovidiu Crețu, alăturat altor candidați.

În motivare, Partidul Național Liberal Filiala Bistrița-Năsăud a menționat faptul că în privința aplicabilității dispozițiilor art.74, lit.h) din Noul Cod civil, avute în vedere la adoptarea hotărârii contestate, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile pe care acesta le instituie, respectiv: să se afle în sfera vieții private a petentului, utlizarea numelui petentului să fie făcută cu rea credință, iar această utilizare să fi produs vreun prejudiciu al vieții private a petentului.

            Analizând contestaţia formulată, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6, constată urmatoarele:

            Potrivit dispoziţiilor art. 80, alin.(4) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, împotriva hotărârilor pronunțate de birourile electorale în materia campaniei electorale se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, care se depune la biroul electoral ierarhic superior.

            Se constată de către membrii biroului electoral de circumscripție județeană că Partidul Național Liberal Filiala Bistrița-Năsăud a formulat contestația în termenul prevazut de lege.

            Cu privire la temeinicia contestaţiei Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud reţine din considerentele  hotărârii Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr.1 Bistriţa, faptul că, domnul Dolha Stelian, candidat la funcția de primar al municipiul Bistrița din partea PNL a postat pe pagina de Facebook un material în care apare numele candidatului la funcția de primar al municipiului Bistrița din partea PSD , respectiv domnul Crețu Ovidiu-Teodor alăturat de numele candidaților Seserman Alin și Moldovan Vasile, între  numele lor fiind pus semnul  „ +″.

            Majoritatea membrilor Biroului Electoral de Circumscripție Județeană apreciază că fundamentarea hotărârii Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bistrița pe dispozițiile art.74 lit. h din Noul Cod Civil este greșită; postarea pe pagina de Facebook nu aduce atingere vieții private a candidatului, ci intră în sfera de aplicare a respectării principiilor impuse de dispozițiile art.65  și urm. din Legea nr.115/2016, de a avea o anumită conduită electorală.

       Atunci când dispozițiile legale sunt neclare , sau în situația în care nu există un text aplicabil , iar pricina nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici în baza  dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, ea va trebui soluționată în baza principiilor generale ale dreptului având în vedere toate circumstanțele acesteia și ținând seama de cerințele echității.

            Astfel se apreciază că domnul Dolha Stelian, candidat la funcția de primar al municipiul Bistrița din partea PNL a fost de rea credință din momentul în care , deși știa de contestația formulată de contra-candidatul său domnul Crețu Ovidiu-Teodor, acesta a păstrat materialul pe site-ul său  de socializare , insuflând cititorilor săi ideea existenței unei alianțe.

Față de cele ce preced și având în vedere și  dispoziţiile  art. 79, alin.(4) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEŢEANĂ NR.6 BISTRIŢA-NĂSĂUD HOTĂRĂȘTE

            Art.1. Respinge contestaţia formulată de Partidul Național Liberal Filiala Bistrița-Năsăud împotriva Hotărârii nr.40/23.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr.1 Bistrița.

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Partidului Național Liberal Filiala Județeană Bistrița-Năsăud și Autorității Electorale Permanente-Biroul Bistrița-Năsăud.

 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a Prefecturii Judeţului Bistrița-Năsăud și se va publica în presa locală.

Definitivă.

           Pronunțată azi, 26.05.2016 la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr.6 Bistriţa-Năsăud.

 

Președinte: Petrișor Alexandru Dorin _______________

Locțiitor: Tertiș Liliana-Maria ________________

Membru: Partene Valerica, reprezentant AEP ________________

Membru: Buhai Marius Nicolae, reprezentant PSD ______________

Membru: Dipșan Mihail, reprezentant PNL ______________

Membru: Stoica Petruța, reprezentant UNPR ______________

Membru: Macarie Remus, reprezentant ALDE ______________

Membru: Szekely Vilhelm, reprezentant UDMR ___________

Membru:Chilom Ion Liviu, reprezentant ALDE_______________________

Membru:Stere Florentina Ștefania, reprezentant PMP_________________

Membru:Grapini Dumitru, reprezentant PNȚCD____________________

Membru:David Ioan , reprezentant BUN__________________________

Membru:Baciu Octavian, reprezentant PSD__________________

Membru:Szakacs-Marton Szidonia Erika- reprezentant UDMR_______________

Membru:Galeș Pavel- reprezentant PER__________________________

 

Comentarii

29/05/16 10:22
alegator

Pai Dl. Dolha Nichita Stelian a fost de rea credinta tot timpul. A mintit in 2012 si nea tradat batand palma cu PDL-istii, nu si-a onorat nici o promisiune din cele facute electoratului, nu a mai dat fata cu electoratul..., s.a! Dl. Dolha atata stie sa scrie dupa cu ii dicteaza... "toapa +buldogul!" Cum sa dam un municipiu resedinta de judet unui om lipsit de viziune practica, ba mai mult cu serioase carente morale, pe deasupra si PDL-is convins...!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5