Decizia Biroului Electoral de Circumscripție Bistrița-Năsăud din 9 decembrie!

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ  NR. 6 BISTRIȚA-NĂSĂUD,

La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

Municipiul Bistriţa, Palatul Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, Piaţa Petru Rareş, nr.1, Sala de audienţe, camera nr.6, tel: 0263/235798, fax: 0263/235702, e-mail [email protected]

 

                                               DECIZIE

privind admiterea contestației formulată de Uniunea Salvați România, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud sub nr. 435/BECJ/BN/08.12.2016

 

          Prin plângerea formulată de Uniunea Salvați România, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.6 Bistrița-Năsăud sub nr. 435/BECJ/BN/08.12.2016, împotriva Partidului Social Democrat, solicită obligarea intimatei să îndepărteze afișele care fac obiectul plângerii și sancționarea intimatei, conform prevederilor legale din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

          În plângerea formulată, Uniunea Salvați România, invocă faptul că au fost amplasate afișe electorale pe sediul organizației din orașul Năsăud, afișe care au mesajul electoral ”VOTEAZĂ PSD”, fiind astfel materiale de propagandă electorală care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. De asemenea, petentul mai arată că aceste materiale trebuie să fie afișate pe un panou electoral amplasat special prin dispoziție a primarului, conform art. 79 din Legea nr. 208/2015. 

          În probațiune, au fost depuse 2 fotografii.

          Analizând plângerea depusă, membrii Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, o vor admite, pentru următoarele considerente:

          Potrivit dispozițiilor art. 79 alin. (1)  ”Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective”.

          De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeași lege prevede că  ”În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis”.

          În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ”Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează și soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79

          Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, reține că potrivit dispozițiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, ”dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente”.

           Membrii Biroului Electoral de Circumscipție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud, apreciază că afișele care fac obiectul plângerii, la sediul organizației din orașul Năsăud,  sunt materiale de propagandă electorală în sensul impus de art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, având un mesaj electoral care reiese din formula ”Votez PSD”  și  fiind amplasate în perioada campaniei electorale privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 11 decembrie 2016.

          Având în verdere cele mai sus reliefate, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6, cu majoritate de voturi, apreciază că plângerea formulată de Uniunea Salvați România, este întemeiată și în consecință, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va admite plângerea formulată în sensul că va obliga Partidul Social Democrat să înlăture afișele electorale amplasate la sediul organizației PSD din orașul Năsăud, de îndată. În situația neîndeplinirii de bună voie de către Partidul Social Democrat a obligației anterior stabilite, Orașului Năsăud, are obligația de a duce la îndeplinire prezenta decizie în termen de 48 de ore de la data ramânerii definitive a acesteia.

          În temeiul art. 9 și art. 18 din Hotărârea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor și oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 și 80 din Legea nr. 208/2015, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 6 Bistrița-Năsăud,

 

DECIDE:

 

          Admite plângerea formulată de Uniunea salvați România, privind modul de desfășurare a campaniei electorale în Circumscrpția Electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, de către Partidul Social Democrat, cu încălcarea dispozițiilor art. 79 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările  și completările ulterioare,  și în consecință:

          - obligă Partidul Social Democrat să înlăture afișele electorale amplasate la sediul organizației PSD din orașul Năsăud, de îndată;

          - în situația neîndeplinirii de bună voie de către Partidul Social Democrat a obligatiei anterior stabilite, Primarul Orașului Năsăud are obligația de a duce la îndeplinire prezenta decizie în termen de 48 de ore de la data ramânerii definitive a acesteia.

          Împotriva deciziei se poate face contestație în termen de 48 de ore de la data afișării, contestație care se depune la Biroul Electoral Central.

 

 

Președinte

Judecător Ioan Părăuan

 

 

 

 

 

         

NR. 37/460/09.12.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5