30 septembrie -ultimul termen pentru plata impozitelor şi taxelor locale

Biroul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei oraşului Beclean aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice că ultimul termen scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale se împlineşte la data de 30 septembrie 2012.
Pentru a evita plata majorărilor de întârziere, reprezentanţii biroului recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, habitat, mijloace de transport, garaje, sau altele, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local şi cu prevederile legale.
Nivelul penalităţilor de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5