Contribuabilii din Beclean, aşteptaţi cu a doua tranşă a impozitelor locale

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal termenele de plata pentru datoriile la bugetul local sunt urmatoarele:

- 31 martie;

- 30 septembrie.

Dupa ce si-au achitat pâna la sfârsitul lunii martie o parte din obligatiile de plata datorate bugetului local, contribuabilii din Beclean sunt asteptati ca, pâna la sfârsitul lunii septembrie, sa plateasca cea de-a doua transa a obligatiilor financiare fata de administratia localitatii. Impozitele anuale pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport datorate bugetului local care au valori de pâna la 50 de lei inclusiv au fost achitate integral pâna la data de 31 martie.

In cazul neachitarii datoriilor aferente semestrului II, la data scadenta, respectiv 30 septembrie, vor fi calculate majorari de intarziere din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

In cazul contribuabililor care nu achita datoriile catre bugetul local la termenele prevazute de lege, se va incepe actiunea de executare silita in conditiile prevazute de Codul de Procedura Fiscala. Aceasta actiune are in vedere recuperarea impozitelor si taxelor locale neachitate la termenele de plata, precum si a amenzilor neachitate de catre persoanele fizice si juridice.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5