Adunarea anuală ASTRA la Năsăud

Sâmbătă a avut loc la Năsăud Adunarea anuală ASTRA, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Despărţământul Năsăud.
La ora nouă, la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” au fost prezentate delegaţiile participante, oaspeţii fiind primiţi de către prof. Ioan Seni, preşedintele ASTRA Năsăud şi de către doamna Floarea Pleş. A urmat prezentarea revistei „Astra Năsăudeană” nr.6 susţinută de profesorii Ioan Seni şi Mircea Daroşi. În continuare s-a desfăşurat vernisajul mai multor expoziţii, sub sigla „Galeria academicienilor năsăudeni”, portrete, pictor Marius Bodea. Iată şi expoziţiile de aici.
Pictură, Nechita Bumbu, Nepos.
Artă populară, Virginia Linul, Salva.
Etnografică, Gh. Nechita, Feldru.
Fotografică ASTRA, secretar Ovidiu Maghiar.
La etajul Casei de Cultură „Liviu Rebreanu”, manager Siliu Rus, se află noul sediu al Astrei năsăudene, printr-un contract de comodat între Casa de Cultură şi Despărţământul Astra Năsăud, încheiat pe o perioadă nedetermintă. Aşadar aici, la etaj, găsim Galeria academicienilor năsăudeni, autorul textului şi al bibliografiei fiecărui acadmician fiind prof. Ioan Seni, Expoziţia permanentă ASTRA şi Biblioteca ASTRA, care trebuie finalizată.
La ora unsprezece s-a derulat Adunarea anuală a Despărţământului ASTRA Năsăud, în sala festivă a Primăriei. S-a intonat imnul Astrei de către corurile „Deisis”şi „Laudatio”, Bisericile nr.1 şi 2 Năsăud. S-a aprobat ordinea de zi, s-au prezentat comisiile de lucru ale adunării. Primarul Năsăudului, Mircea Romocea, a prezentat salutul său. Aglomeraţie mare, lume multă şi bună la Adunarea generală anală a despărţământului ASTRA Năsăud, peste 120 de persoane, de astrişti reuniţi parcă într-o simfonie a bucuriei, lume degajată dar şi responsabilă, actul de cultură astrist este şi o permanentă şi ascuţită luptă pentru apărarea, consolidarea şi promovarea identităţii româneşti, este de fapt o intensă gură de oxigen pentru românismul de astăzi, supus unor puternice presiuni de către secularizarea globală, secularizare cu un pronunţat accent perfid care urmăreşte neutralizarea însăşi a autenticităţii noastre ca români.
L-am văzut pe prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele ASTRA pe ţară, blajin, atent şi remarcabil păstor pentru astriştii săi. Dânsul trebuie să conducă fără răgaz corabia în care valurile vieţii se aruncă furioase peste ea, însă căpitanul ştie că are marinari încercaţi cu care va ţine corbia pe linia de plutire.
Năsăudul este oraşul academicienilor, 23 de mari personalităţi, cu excepţia Bucureştiului, nici o altă localitate din ţară nu are atâţi de mulţi academicieni cât are Năsăudul. Prof. dr. Gh. Pleş ne-a spus, „Vă mulţumesc că sunteţi mereu alături de fenomenul cultural, felicitări pentru acest eveniment pe care-l faceţi astăzi, să dăm Cezarului ce-i al Cezarului.” Prof. Romulus Berceni a fost indignat pentru trei mari probleme, creşterea analfabetismului, abandonul şcolar şi jaful pădurilor, iar colonelul prof. dr. Tutulea ne-a spus că trebuie luptat cu hotărâre pentru identitatea românească şi a amintit comportamentul neadecvat al ungurilor. Scriitorul Ioan Mititean a arătat în cuvântul său, excelenta colaborare dintre Despărţământul ASTRA Năsăud şi Liga Scriitorilor din România, filiala Năsăud, al cărei preşedinte este. A fost şi o delegaţie feminină astristă venită din Republica Moldova, de la Cahul, cinci doamne luptătoare pentru supravieţuirea românismului acolo, în condiţii destul de complicate, de ceea trebuie să încercăm să fim şi mai alături de ei. Erau îmbrăcate în splendide costume tradiţionale româneşti, tot din R. Moldova a venit şi părintele Sergiu, de la Floreşti. Au mai fost delegaţi de la Beclean, Dej, Harghita-Covasna, Cluj, Borşa, Tg. Lăpuş. Printre cunoscuţi am văzut energici astrişti, scriitorii Liviu Păiuş, Icu Crăciun, Iacob Naroş, Cornel Cotuţiu, Rodica Fercana, Lucreţia şi Ioan Mititean, Ana Berengea, Mircea Daroşi, acesta din urmă fiind şi redactor şef al unei reviste simbolice, „Astra Năsăudeană”, serie nouă, ajunsă la nr. 6, profesorii Titus Cărbune, Iacob Guşă. Directorul Casei de Cultură, Silviu Rus, ne-a spus, „Bine aţi revenit acasă”. L-am mai văzut şi pe dr. Gavril Ţărmure, directorul Centrului Judeţean pentru Cultură BN care a avut o scurtă intervenţie. Au mai fost prezentate, succint, două reviste cu aspect ştiinţifico-creştin, „ASTRA Solvensis”, cu mulţi colaboratori externi şi un supliment teologic şi „ASTRA Sapiensis”, acestea fiind prezentate de către părintele ieromonah Maxim Morariu, de la Salva.
Toţi invitaţii astrişti au vizitat cochetul Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică, director Gabriela Onul.

S-a prezentat, Conferinţa Adunării, de către prof. univ. dr. Ironim Marţian, „Omagiu academicianului Dumitru Protase la împlinirea vârstei de 90 de ani.” În continuare au fost prezentate raportul anual, prof Ioan Seni, preşedinte, raportul financiar, ec. Vica Istrate, raportul comisiei de cenzori, ec. Mariana Dâmbu, proiectul de activităţi pe anul 2016, prof. Ioan Mititean, vicepreşedinte, rezoluţia adunării, Romulus Berceni, vicepreşedinte. Au fost aprobate documentele Adunării.
Despărţământul ASTRA Năsăud şi-a reluat activitatea la 27 octombrie 1990 prin aprobarea Statutului şi a Regulamentului de funcţionare, ducându-şi activitatea pe baza Programelor anuale aprobate în adunările anuale realizate în localităţile cu Cercuri ASTRA. Printre fondatori, amintim câţiva, prof. Ian Seni, Oct. Ruleanu, Grigore Găzdac, protopop Ioan Dâmbu, ing. Dumitru Mureşan, prof. Ana Vaida, preoţii Dumitru Tomi şi Leon Pop, prof. Sever Ursa, prof. Titus Cărbune, preot Emil Coman, prof. Lucreţia şi Ioan Mititean, prof. Mircea Daroşi, prof. Maria şi Constantin Catalano, Vasile Dîncu, Pavel Berengea, Ironim Ureche, Cătălina şi Virgil Ureche. S-a mers pe sigla, program de emancipare civică prin cultură, privind la, „Prima condiţie a victoriei este sacrificiul.”

Despărţământul Năsăud al Astrei, în noile condiţii istorice, a continuat lupta pentru apărarea identităţii româneşti, pentru limba română, pentru emancipare culturală şi politică şi mai ales pentru solidaritatea tuturor românilor. Activitatea Despărţământului a fost complexă, sesiuni ştiinţifice, lansări de carte, manuale de retorică gramaticală, dicţionare, simpozioane, parteneriate, prezentări evenimente naţionale şi locale, personalităţi, monografii, sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale, dezveliri de plăci comemorative sau busturi-medicul Gh. Tr. Dascăl a donat 37 de busturi-spectacole cu formaţii locale sau ansambluri invitate, vernisaje de expoziţii de carte, pictură, desene, artizanat, etnografice, colaborări la ziare şi reviste culturale din ţară, burse pentru elevi, toate aceste acte şi acţiuni sunt necesare şi deosebit de actuale pentru fortificarea tradiţionalismului nostru creştin, pentru folosirea culturii, mai ales a celei naţionale, pentru înfăptuirea prosperităţii şi progresului românesc.
ASTRA este mentor al unităţii românilor de pretutindeni care, prin cultură, pune în valoare potenţialul uman recuperând valorile, păstrând, apărând şi dezvoltând obiceiurile, datinile şi tradiţia noastră creştină.
La restaurantul hotelului „Sălăuţa” a urmat masa festivă, aici am remarcat corul bisericesc „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, dirijor prof. arhidiacon Cornel Pop, care a interpretat imnul Astrei. De asemenea am văzut „Grupul folcloric Năsăudeanca”, acesta a prezentat un scurt şi foarte frumos spectacol, sunt şase liceene ingenue, emotive şi drăguţe, purtătoare a unor superbe costume populare tradiţionale din zona Năsăudului.
Trebuie să ne reinventăm pe noi înşine şi apoi să-i reinventăm pa alţii. Trebuie să ne întoarcem la icoană şi să privim satul ca un mic centru al lumii, unde stelele se pot atinge cu mâna. ASTRA este o elită intelectuală a românimii, iar această elită trebuie să înţeleagă mai bine rolul său istoric şi capacitatea de regenerare a românilor.
Adunarea generală a Despărţământului ASTRA a fost un succes, multă lume a pus umărul la derularea acestui important eveniment, în primul rând inimosul preşedinte prof. Ioan Seni care a fost un amfitrion remarcabil, dânsul a împărţit numeroase diplome de merit.
A fost o bucurie a comunicării, a fost o bucurie a speranţei trecerii cu bine prin aceste zile atât de cenuşii. Aşa cum spuneam, ne trebuie o nouă capacitate de regenerare creştină, ne trebuie încă o rezidire a identităţii româneşti. Aceasta este misiunea de onoare, istorică, a ASTREI.

Comentarii

14/02/16 18:19
un om simplu

un singur cor a cîntat este corul Laudtio

15/02/16 08:28
r fercana

A fost o bucurie imensă a sufletului la întâlnirea anuală a astriştilor din Ţara Năsăudului şi a Bistriţei şi a invitaţilor prezenţi din Despăţămintele din toată ţ
Ţara Românească şi de peste Prut,înlesnită în noul sediu al Astrei Năsăud prin strădania primarului-dl Mircea Romocea, a Consiliului local şi a dir. Casei de Cultură,dl.Silviu Rus.S-au schimbat impresii şi ce-i mai important este că s-a creat acea osmoză culturală simţită de cei prezenţi Să ne întâlnim sănătoşi şi cu realizări şi la anul în frunte cu neobositul preşedinte,dl Ioan Seni şi cu mas-media,mereu alături de activităţile Astrei Năsăud(bistriţanews,Răsunetul,Mesagerul). Rodica Fercana..

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5