Analiza indicatorilor statistici înregistraţi de Poliţia oraşului Năsăud în anul 2011

În urma implementării, în luna august 2011, a Concepţiei de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române în mediul rural, aprobată prin Dispoziţia Inspectorului general al Poliţiei Române nr. 43, din 20.07.2011, au fost înfiinţate Secţia 6 Poliţie Rurală Năsăud şi Secţia 7 Poliţiei Rurală Sângeorz-Băi, care se subordonează nemijlocit Poliţiei oraşului Năsăud. Cele două secţii de poliţie rurală coordonează activitatea a 21 posturi de poliţie comunale în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea câte un poliţist de proximitate.

Prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor a reprezentat pentru poliţiştii subunităţii un obiectiv fundamental, motiv pentru care a fost declanşată o amplă campanie de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile în toate unităţile de învăţământ de pe raza oraşului şi din zona de competenţă.

În perioada controlată, subunitatea a fost sesizată cu privire la comiterea a 225 infracţiuni, din care 9 de natură economico-financiară, 113 de natură judiciară şi 103 de altă natură, şi a constatat 119 infracţiuni, din care 2 de natură economico-financiară, 71 de natură judiciară şi 46 de altă natură.

Analizând activitatea fiecărei formaţiuni în parte, se desprind următoarele:

Formaţiunea Ordine Publică:

- cu ocazia celor 51 acţiuni şi a controalelor efectuate au aplicat 718 sancţiuni contravenţionale şi au fost ridicate în vederea suspendării 19 permise de conducere, din care 18 pentru alcool;

- pe linia sistemelor de pază s-a acordat sprijin pentru întocmirea a 6 planuri de pază, au fost determinate 8 societăţi să-şi instaleze sisteme de alarmă antiefracţie, au fost efectuate 84 instruiri ale personalului de pază, 90 controale şi monitorizări la transporturile de valori, 97 controale la obiective deţinătoare de bunuri şi valori, au fost întocmite 40 informări pe această linie, a fost publicat 1 material de specialitate în mass-media locală, au fost efectuate 30 simulări pentru verificarea modului de intervenţie a echipajelor specializate şi s-au efectuat 7 verificări în vederea avizării pentru funcţia de agent de pază;

- au fost încheiate 13 protocoale de parteneriat şi colaborare cu instituţii de învăţământ, biserici şi culte religioase, instituţii de protecţia copilului şi a fost popularizată legislaţia cu ocazia participării la 28 şedinţe, s-au difuzat 11 materiale în mass-media locală, au fost aplanate 36 stări conflictuale, consilierea a 27 persoane vârstnice potenţiale victime, aplicarea unui număr de 51 avertismente poliţieneşti şi au fost puse în executare, la solicitarea Primăriei oraşului Năsăud, un număr de 145 mandate de executare a muncii în folosul comunităţii;

- au soluţionat în termenul legal un număr de 133 petiţii, au pus în executare un număr de 117 mandate de aducere emise de judecătorii şi parchetele aferente, au efectuat verificări faţă de 325 persoane restanţiere pe linie de evidenţa populaţiei, au distribuit un număr de 63 cărţi de alegător persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani şi au acordat sprijin executorului judecătoresc în 3 cazuri şi au rezolvat un număr de 26 lucrări penale.

Formaţiunea de Investigaţii Criminale:

- a început urmărirea penală pentru un număr de 67 infracţiuni, au soluţionat un număr de 44 dosare penale cu autori necunoscuţi şi au rezolvat un număr de 109 dosare penale cu autori cunoscuţi;

- pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale au organizat şi executat prin planuri proprii un număr de 27 acţiuni, participând şi la alte acţiuni organizate la nivelul subunităţii, ocazie cu care au aplicat un număr de 4 sancţiuni contravenţionale.

- a rezolvat în termenul legal 6 petiţii, au clarificat situaţia la 7 persoane dispărute de la domiciliu şi au realizat o colaborare bună cu unităţile de învăţământ de pe raza oraşului, organizând un număr de 7 şedinţe de popularizare a legislaţiei.

Formaţiunea Poliţiei Rutiere:

- au fost organizate un număr de 47 acţiuni, ocazie cu care au aplicat un număr de 4.718 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 542.253 lei;

- a ridicat în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule un număr de 184 permise de conducere, din care 42 pentru alcool, a reţinut un număr de 81 certificate de înmatriculare, a identificat în trafic un autoturism furat şi a constat în flagrant un număr de 45 infracţiuni;

- a rezolvat un număr de 42 lucrări cu caracter general, 9 petiţii, au organizat 15 şedinţe de popularizare a legislaţiei în unităţi de învăţământ, 14 controale la unităţi service şi a participat la 68 cercetări la faţa locului în cazul unor evenimente rutiere soldate cu victime, comise în zona de competenţă şi a prezentat 4 materiale în mass-media;

- activitatea de prevenire a fost bună, dar cu toate acestea au fost înregistrate pe raza oraşului Năsăud 2 accidente grave cu 3 răniţi grav şi 12 accidente uşoare cu 14 răniţi uşor, precum şi 45 tamponări.

Activitatea de cercetare penală:

- lucrătorii au soluţionat în perioada analizată un număr de 466 dosare penale, din care 397 cauze penale şi 69 lucrări penale.

Formaţiunea de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei, a desfăşurat următoarele activităţi:

- au participat la efectuarea unui număr de 198 cercetări la faţa locului, cu ocazia evenimentelor rutiere, morţi violente, furturi şi distrugeri, ridicându-se un număr de 502 urme care au fost puse la dispoziţia formaţiunilor operative pentru efectuarea a 42 constatări tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi tehnice –auto.

Formaţiunea Evidenţa Operativă a asigurat în bune condiţii reflectarea rezultatelor în statistică ale lucrătorilor operativi în conformitate cu ordinele de linie.

Evaluarea activităţii secţiei de Pompieri Năsăud pe anul 2011

Pe parcursul anului s-au derulat o serie de evenimente:

- deschiderea Gărzii de intervenţie nr.3 din oraşul Sângeorz-Băi, cu un efectiv de 1 ofiţer şi 40 subofiţeri;

- la începutul lunii decembrie s-a finalizat asfaltarea curţii de la Garda Năsăud;

- luna martie a fost marcată de activităţi dedicate împlinirii a 10 ani de funcţionare a Gărzii nr.2 din oraşul Beclean;

- comunicări de ordine, acte, dispoziţii, normative noi apărute şi proceduri;

- efective din cadrul gărzilor secţiei au participat la concursul profesional faza pe inspectorat desfăşurat în municipiul Bistriţa;

- în primul trimestru s-a desfăşurat şi încheiat activitatea de îndosariere şi arhivare a documentelor;

Statistica intervenţiilor pe anul 2011

Total intervenţii 2011: 1785

- Secţia de pompieri Năsăud: 687 intervenţii

- Garda Beclean: 104 intervenţii

- Garda Sângeorz-Băi: 994 intervenţii

Situaţii de urgenţă pe anul 2011

Incendii: 123; alte situaţii de urgenţă: 45, din care inundaţii – 5, accidente transport – 33, persoane înecate – 2, alertă cu bombă – 1, salvare animale – 4; acţiuni pentru protecţia comunităţilor - 51: arderi necontrolate – 25; deplasări fără intervenţii - 16; întors din drum – 19; alarmă falsă – 2; intervenţii SMURD – 1541 (din care Sîngeorz Băi – 984, iar Năsăud 557).

Modul de pregătire a personalului subunităţii a fost verificat prin controale inopinate – 60, controale tematice – 14.

Din totalul efectiv de 145 persoane care au fost evaluate la finele anului 2011 s-au obţinut următoarele calificative:

- la Garda nr. 1 Năsăud: 36 – Foarte b un şi 28 – bun;

- la Garda nr. 2 Beclean: 20 – foarte bun şi 20 bun;

- la Garda nr. 3 Sângeorz-Băi: 33 – foarte bun, 7 bun şi 1 corespunzător.

Detaşamentul 3 Jandarmi Năsăud

Grupa de Supraveghere şi Ordine Publică Năsăud:

Total misiuni – 673

Număr localităţi – 57

Efectiv – total – 1569

Rezultate obţinute:

P. avertizate scris – 67

Amenzi aplicate – 53

Val. amenzi (lei) – 28.800

P conduse la poliţie – 6

Infracţiuni constatate – 6

Infractori prinşi – 5

Mandate executate – 96

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]