Anul VI - Nr. 26 – 2008

Anul VI - Nr. 26 – 2008 Foaia Rodnei Editată de Primăria şi Consiliul Local Rodna

Editată de Primăria şi Consiliul Local Rodna

Rodna cea suavă, Beneşul zâmbitor, Someşul cel cuminte şi cetele de molizi îşi dau mâna în grandioasa horă a vieţii.

Primar:

dr. Alexandru Năşcan

Viceprimar: Alexandru Bodriheic
Secretar: ing. Rodica Nacu
Consilieri locali: Dan Gabriel Birişiu, Berende Damaschin, Alexandru Bodriheic, Slăvoacă

Grigore, Hasbei Popa Florinel, Frătean Iuliu, Conkan Varonica Maria,

Silviu Cozonac, Ioan Bindiu, Carol Szenfteben Vasile, Marian Frunză,

Ioan Pop, Emil Luchi, Ioan Szabo

Angajaţii Primăriei: Lenuţa Victoria Nacu, Viorica Năşcan, Valeria Blanca Buta, Ileana

Domide, Măriuţa Neamţiu, Iosif Guşă, Silvia Cornelia Domide, Stela

Rodica Boşca, Antonel Codic Boldiş, Floarea Măricuţ, Tinuţ Măricuţ,

Alexandru Bindiu, Ioan Teiu, Grigore Slăvoacă, Niculae Hazbei, Ioan

Bodriheic

Realizări ale doctorului Alexandru Năşcan în cele două mandate de primar

Dr. Alexandru Năşcan a fost ales, din primul tur de scrutin, primar al Rodnei, pentru a treia oară. Dânsul are o idee, aceea de a avea 4-5 obiective majore, pe care să le ducă la capăt. Celelalte vin de la sine, cu eforturi şi inteligenţă. Vă prezentăm câteva deosebite realizări:

 • Asfaltarea trotuarelor din centrul comunei şi a multor drumuri din comună.

 • S-au reparat, modernizat şi dotat Primăria şi Remiza de pompieri. În 2006 s-a înfiinţat Serviciul Voluntar de Urgenţă.

 • S-au reparat şi s-au refăcut 9 poduri importante.

 • Piaţa agroalimentară s-a mărit cu 50 m.l., s-a acoperit şi s-a făcut canalizarea.

 • S-a introdus apa potabilă pe str. Valea Marte şi s-a extins reţeaua de apă pe lângă stadionul de fotbal “Minerul” şi pe str. Izvor.

 • La Valea Cipului s-a construit, din piatră, lemn şi ciment, o cascadă pentru oprirea torenţilor din acea zonă.

 • Au fost eliberate 101 titluri de proprietate din cele peste 177 cereri pentru pădure.

 • Pe râul Someş s-au construit 860 m.l. de dig în zonele expuse inundaţiilor (Hrişca, Flama, Flotaţie).

 • Canalizarea Rodnei, o liucrare gigant de 10.581 ml, care a costat 28,8 miliarde ROL, realizată printr-un proiect SAPARD început în 2002 şi finalizat în 2005, lucrare care a durat un an.

 • Introducerea curentului în Valea Vinului precum şi a iluminatului public.

 • Biserica Ortodoxă din comună a beneficiat de un sprijin substanţial prin introducerea încălzirii centrale, iar la Biserica romano-catolică s-au reparat orga şi vitraliile.

 • S-a modernizat şcoala la clasele I.IV.

 • Elevii din Valea Vinului, clasele 5-10, beneficiază de o modernă maşină de transport, Volkswagen.

 • Rodna are un post de jandarmi montani.

Câteva proiecte de viitor ale primarului Năşcan

 • Infrastructura din zona blocurilor: canalizare, asfaltări, alei, parcări. Vor fi derulaţi 1.379.000 lei.

 • Canalizare sistem rutier, 925 m.l. cu 3 m lăţime.

 • Realizarea a 5.000 m.l. trotuare pe ambele părţi ale comunei.

 • Terminarea şi darea în folosinţă a spitalului.

 • Electrificarea zonelor Valea Marte şi Putinei.

 • Reabilitarea muzeului rodnean.

 • Modernizarea Bazei Sportive.

 • Modernizarea corpurilor II şi III ale Şcolii Generale Rodna şi grădiniţa din zona blocurilor.

Investiţii de 2,197 milioane euro prin Măsura 322

Consiliile Locale Rodna şi Ilva Mică sunt singurele autorităţi publice locale declarate eligibile pe Măsura 322 – “Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, măsură din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, finanţat de FEADR. Rodna va beneficia de o finanţare de 2,197 milioane euro pentru extinderea reţelei de apă, a reţelei de canalizare, asfaltarea unor străzi şi modernizarea pieţei agroalimentare. Primarul Rodnei a luat act de notificarea transmisă de la Centrul Regional de Plăţi, pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în termen de trei luni urmând să fie semnat şi contractul şi, ulterior, trecându-se pe procedura de achiziţii publice. Primarul Alexandru Năşcan a semnat notificarea prin care s-a câştigat proiectul.

S-au accesat 14 miliarde lei vechi pentru blocuri

În zona blocurilor se va reabilita iluminatul public, se vor asfalta aleile, trotuarele, se vor face spaţii verzi şi terenuri de parcare. Proiectul s-a făcut cu o cofinanţare, Administraţia Publică Locală, 1 miliard lei, locatarii, 250 milioane lei şi Banca Mondială, 12,5 miliarde lei. Primăria va mai aloca încă 650 milioane lei pentru canalizare. Vor fi în total 15,5 miliarde lei pentru toată lucrarea.

Viceprimarul Alexandru Bodriheic, la datorie

Alexandru Bodriheic este omul care aleargă, este mai mereu pe teren, acolo unde interesele Primăriei o cer. Împreună cu primarul Alexandru Năşcan, constituie o echipă sudată, experimentală, care gestionează cu calm şi pricepere problemele comunităţii. Alexandru Bodriheic este plămânul Primăriei şi se bucură de o vioiciune remarcabilă la cei 55 de ani ai săi.

Biserica Ortodoxă Rodna, o capodoperă

La 10 iunie 1938 au început lucrările la trasarea fundamentului Bisericii. La 22 iunie 1939 era terminată nu doar fundaţia, ci şi soclul era turnat. După cedarea Ardealului de Nord, în 1940, lucrările au încetat. Cu mari greutăţi materiale şi financiare, cu dragostea credincioşilor, lucrările s-au reluat, astfel că în vara anului 1965, construcţia era terminată. O contribuţie de seamă la realizarea acestei capodopere, a avut preotul Gheorghe Miulescu, până în 1961 când s-a pensionat, iar de atunci, până la terminarea şi sfinţirea ei, lucrările au fost conduse cu dragoste de preotul Ilie Opriş. Pictura interioară a fost realizată în cea mai mare parte de pictorul clujean Cornel Cenan, iar sculptura iconostasului, în lemn de tei, a fost executată de sculptorul Aurel Mascheşan. Biserica este sfinţită la 15 august 1965, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5