Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea masă lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă fasonată

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Maieru RA, cu sediul în localitatea Maieru, nr. 223, tel./fax 0263.376551, e-mail [email protected]  

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 04.07.2016, ora 12.00.

Locul desfăşurării licitaţiie: sediul ocolului Silvic Maieru RA din localitatea Maieru, nr. 223, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Tipul licitaţiei: publică cu strigare

          Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, actualizată.

Data şi ora organizării preselecţiei: 24.06.2016, ora 9

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 24.06.2016, ora 8.30

          Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.ocoalederegim.ro 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 2.987 mc, din care pe natură de produse:

- produse principale:

- produse secundare:

- produse de igienă: 686 mc

- produse accidentale: 2301 mc

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

- răşinoase: 2.972 mc

- fag: 15 mc

- diverse tari:

- diverse moi:

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 40 mc, din care pe sortimente:

-lemn pentru cherestea: 40 mc,

Şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

- fag: 40 mc

          Masa lemnoasă pe picior  fasonată oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.

          Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

          Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi/în ziua următoare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.

          Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 17.06.2016.

          Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, la sediu sau responsabil fond forestier, ing. Damaschin Ureche, tel. 0726.974913.

Organizator,

O.S. Maieru RA

Şef Ocol,

ing. Gavrilă Neamţ

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5