Anunţ Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de masă lemnoasă fasonată

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Maieru RA, cu sediul în localitatea Maieru, nr. 223, fax 0263.376551, e-mail [email protected]
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 11.03.2016, ora 10.
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Ocolului Silvic Maieru RA din localitatea Maieru, nr. 223, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Tipul licitaţiei: publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, actualizată.
Data şi ora organizării preselecţiei: 04.03.2016, ora 9.
Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 04.03.2016, ora 8.30.
Lista partizilor loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 3592 mc, din care pe natură de produse:
- produse principale: 214 mc;
- produse secundare: 3250 mc;
- produse de igienă: 128 mc.
Şi, rspectiv, pe specii şi grupe de specii.
- răşinoase: 2986 mc;
- fag: 398 mc;
- diverse tari: 107 mc;
- diverse moi: 101 mc;
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 38.3 mc, din care pe sortimente:
- lemn pentru cherestea: 38.3 mc;
Şi, respectiv pe specii şi grupe de specii:
- fag: 15 mc;
- frasin: 7.3 mc;
- paltin: 15 mc;
- tei: 1 mc.
Masa lemnoasă pe picior fasonată oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi/în ziua următoare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 29.02.2016.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei la sediu sau responsabil fond forestier, ing. Ureche Damaschin, tel. 0726.974913.
Organizator,
O.S. Maieru RA
Şef Ocol,
ing. Gavrilă Neamţ

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5