OS Maieru organizează licitaţie intermediară pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Anunţ
privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Maieru R.A., cu sediul în localitatea Maieru, nr. 223, tel./fax 0263.376551, e-mail [email protected].
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.08.2016, ora 10.
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Ocolului Silvic Maieru R.A. din localitatea Maieru, nr. 223, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Tipul licitaţiei: publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015, actualizată.
Data şi ora organizării preselecţiei: 12.08.2016, ora 9.
Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 12.08.2016, ora 8,30.
Lista partizilor /loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 859 mc, din care pe natura de produse:
-produse principale:
-produse secundare:
-produse de igienă: 60 mc
-produse accidentale: 799 mc
Si, respective, pe specii şi grupe de specii:
-răşinoase: 526 mc
-fag: 274 mc
-diverse tari: 56 mc
-diverse moi: 3 mc
Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie, din care pe sortimente:
-lemn pentru cherestea:
Şi, respective pe specii şi grupe de specii:
-fag:
Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Masa lemnosasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi/ în ziua următoare, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 05.08.2016.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, la sediu sau responsabil fond forestier, ing. Ureche Damaschin – tel. 0726.974913.
Organizator,
O.S. Maieru R.A.,
Şef Ocol, ing. Ureche Ioan Adrian

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5