Anunţ privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Maieru RA, cu sediul în localitatea Maieru, nr. 223, tel/fax. 0263.376551, email: [email protected]
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 12.01.2016, ora 10
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Ocolului Silvic Maieru RA, din localitatea Maieru, nr. 223, judeţul Bistriţa-Năsăud
Tipul licitaţiei: publică cu strigare
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei: 31.12.2015, ora 9.
Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 31.12.2015, ora 8.30
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitaşie pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 26096 mc, din care pe natură de produse:
- produse principale: 15.529 mc
- produse secundare: 10567 mc;
Şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: 20631 mc;
- fag: 3435 mc;
- diverse tari: 1187 mc;
- diverse moi: 843 mc;
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 23.12.2015.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, la sediul sau responsabil fond forestier, ing. Ureche Damaschin, tel. 0726.974913.
Organizator,
O.S. Maieru RA
Şef Ocol,
ing. Gavrilă Neamţ

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5