Anunţ transparență decizională! Modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistriţa-Năsăud

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
 
CONSILIUL JUDEŢEAN
 
Nr.VIII/2784 din 07.02.2023
 
ANUNŢ
 
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se supune la transparență decizională Proiectul de hotărâre nr.VIII/2688 din 06.02.2023 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.21/2019 pentru aprobarea Ghidurilor privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul județului Bistriţa-Năsăud, cu modificările ulterioare, care urmează a fi supus spre dezbatere și adoptare de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Proiectul de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.portalbn.ro, la secțiunea Transparență decizională.
Persoanele fizice şi juridice din judeţ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre, până la data 16.02.2023, ora 16:00, la Registratura Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la adresa Piaţa Petru Rareş nr.1, municipiul Bistriţa sau pe adresa de e-mail [email protected].
Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0263/213657, interior 121, persoana de contact: doamna Bugnar Daniela-Florina - Șef serviciu, Serviciul buget monitorizare investiți.
PREȘEDINTE, 
EMIL RADU MOLDOVAN
 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5