APIA: Până în 31 iulie, producătorii agricoli trebuie să depună cererile de plată pe trimestrul II, pentru motorină

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reaminteşte că, până la data de 31 iulie. inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate aferente trimestrului II al anului 2014, la Centrul APIA judeţean. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea.

Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 de litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel este 379,395 euro/1000 litri, respectiv 1,7975/litrul de motorină.

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru 2014 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea.

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială de plată se va depune şi copia cererii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole.

Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităţilor maxime anuale aprobate prin Ordin MADR. În situaţia în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşeşte cantităţile maxime anuale, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele.

Beneficiarii au obligaţia să utilizeze cantităţile de motorină achiziţionate cu acciza redusă strict în scopul destinat conform prevederilor legale. De asemenea, au obligaţia să notifice în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în cazul în care cantitatea de motorină per ha este diferenţiată) şi a suprafeţei totale, modificarea efectivului de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase sau a cantităţii de apă ori cazurile excepţionale apărute ca urmare a efectelor unor circumstanţe naturale pentru care s-a solicitat determinarea şi acordarea ajutorului de stat.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5