ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR DIN BÂRGĂU ŞI CĂLIMANI

Miercuri, 8 septembrie 2010, la Căminul Cultural din Prundu Bârgăului, a avut loc Adunarea Generală extraordinară a Asociaţiei Proprietarilor Fondurilor Cinegetice “Valea Bârgăului”. Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 1. Aprobarea cererilor de aderare la Asociaţie a Comunelor Monor şi Mărişelu, cu suprafeţele de fond forestier şi păşune aflate pe Fondul 20 Dornişoara, în scopul de-a constitui suprafaţa de peste 51% în favoarea Asociaţiei Proprietarilor Fondurilor Cinegetice “Valea Bârgăului”; 2. Aprobarea cererilor de aderare a persoanelor fizice, cu suprafetele de fond forestier şi păşune aflate pe fondul Tihuţa, în scopul constituirii suprafeţei de 51 % în favoarea Asociaţiei Proprietarilor Fondurilor Cinegetice “Valea Bârgăului”; 3. Aprobarea modificării art. 19 din Statutul Asociaţiei; 4. Aprobarea devizului reprezentând decontarea cheltuielilor aferente constituirii Asociaţiei; 5. Diverse.

La şedinţă au luat parte membrii asociaţiei, primari, viceprimari, consilieri locali, persoane fizice, şefi ai ocoalelor silvice, şi invitaţi din partea ITRSV, comunele din Valea Bârgăului reprezentate în asociaţie, alături de Cira Ioan, primarul comunei Monor şi Somesan Toma, primarul comunei Mărişelu, în devenire. Prezentarea datelor şi a problemelor în dezbatere s-a efectuat de către preşedintele Dan Ţacăl şi secretarul Nicolae Monda, alături de care au luat cuvântul mai mulţi membri şi invitaţi. Obiectivele şedinţei au fost atinse, fapt pentru care întâlnirea vânătorilor bârgăuani a fost o reuşită.

Redăm în continuare membrii Asociaţiei Proprietarilor Fondurilor Cinegetice “Valea Bârgăului”, urmând ca acestora să se alăture cei din Monor şi Mărişelu.

Comuna Bistriţa Bârgăului: Ţacăl Dan Mihai, şef O.S. Bistriţa Bârgăului, preşedinte APFC ”Valea Bârgăului”, primar Laba Vasile, viceprimar, Hogiu Leon, Rânziş Leon, Orban Ioan, Precup Ioan, Curean Dumitru, Moldovan Gheorghe, Halostă Lucian, Prigon Vasile, Tomoroga Dumitru, Buf Tudor, Rânziş Ioana, Rus Nistor, Nemeş Livia. Comuna Prundu Bârgăului: Vlad Anton, Preşedinte al Asociaţiei Vânătorilor Bistriţa - Tihuţa, primar Avram Ilie, viceprimar Vlad Ilie, consilieri: Badiu Aurel, Bruj Gavril, Bruj Guţiu Ovidiu, Bulbuc Zaharie, Buraga Ioan, Dodu Vasile, Greabu Gheorghe, Krestel Andrei, Monda Nicolae, Penciu Pascu Vasile, Pop Ioan, Raţiu Leon, Răcilă Toader, Vlad Leon, Rus Ioan, şef Ocol Silvic ”Tihuţa – Colibiţa. Comuna Tiha Bârgăului: Primar Vasile Dologa, viceprimar Oniga Gheorghe, consilieri: Cioanca Ioan, Georgiţă Toader, Hangan Grigore, Surcel Nicolae, Georgiţă Cornel, Ciurea Ilie, Ţarcă Toader, Oniga Gavril, Cioanca Nicolae Ilie, Tomoroga Vasile, Vlad Teofil, Burbulea Leon, Rânziş Iacob, Curean Dumitru. Comuna Josenii Bârgăului: Primar Ciotmonda Tudorel, viceprimar, Parasca Ioan, consilieri: Beudean Dumitru, Ciot-Monda Elena, Cot Teofil, Frumos Doina, Griga Maria, Mistric Dan, Pop Toader, Rognean Onişor, Someşan Emil, Şovrea Dan-Vasile, Trişcă Teodor-Alin, Urs Ioan, Urs Vasile, Vrâncean Nicolae, Vlad Dănilă, şef Ocol Silvic Josenii Bârgăului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5