Şedinţă de Consiliu Local la Prundu Bârgăului

Vineri 23 martie 2012 a avut loc şedinţa Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului, în cadrul căreia s-au dezbătut proiecte şi au avut loc dezbateri, conform ordinei de zi prezentată mai jos.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare în comuna Prundu Bârgăului în anul şcolar 2012 - 2013.
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Procedurilor acordării înlesnirilor sub formă a eşalonărilor ded plată” a creanţelor care aparţin Bugetului Local al comunei Prundu Bârgăului
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi indicatori tehnico - economici pentru lucrarea “Modernizare strada Brujeni în localitatea Prundu Bârgăului
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului Fezabilitate şi indicatori tehnico - economici pentru lucrarea “Modernizare strada Valea Ciorii în localitatea Prundu Bârgăului
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiuiui de fezabilitate şi indicatori tehnico - economici pentru lucrarea “Modernizare strada Uliţa Satului Susenii Bârgăului, în localitatea Prundu Bârgăului
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii nr.7/2012 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Amenajare spaţii de locuit în clădire existentă în comuna Prundu Bârgăului
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Iniţiator: Avram Ilie – primarul comunei
8. Diverse
8.1 Prezentarea proiectului de sternă al comunei Prundu Bârgăului
8.2 Prezentarea cererilor medicilor de familie pentru Încheierea contractelor de comodat a Cabinetelor medicale
8.3 Prezentarea solicitării Asociaţiei “Învierea” Susenii Bârgăului privind construirea unei fabrici de produse de panificaţie, în scopul creării unei întreprinderi sociale pe terenul dat în folosinţă de către Consiliul Local prin hotărârea nr.36/2010 .
8.4 Prezentarea raportului de activitate al UMS Susenii Bârgăului
8.5 Prezentarea raportului de activitate al d-lui consilier Monda Nicolae şi al unui număr de 2 referate înaintate de catre d-l consilier Monda Nicolae
8.6 Rezolvarea cererilor adresate Consiliului Local Prundu Bârgăului
Primar Avram Ilie
Au participat următoriik consilieri: Badiu Aurel, Bruj N. Gavril, Bruj - Guţiu Ovidiu, Bulbuc V. Zaharia, Buraga I. Ioan, Dodu Vasile, Greabu Gheorghe, Krestel Andrei, Monda T. Nicolae Toma, Penciu - Pascu Vasile, Pop I. Ioan, Raţiu V. Leon, Răcilă A. Toader, Vlad I. Ilie, Vlad A. Leon.
Invitaţi: Prof. Marinciuc Marin - directcr coordonator
Liceul “Radu Petrescu”, Vrăsmaş Macedon - referent superior - aparat de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului, Ruscău George - referent - aparat de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului, Swoboda Eluţa - inspector - aparat de specialitate al primarului comunei Prundu Bârgăului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5