ASTRA, mai actuală ca oricând!

Evoluţia şi atacul brutal asupra familiei creştine în societatea actuală, face ca individul să fie deconectat de trecut, unele forţe dorind distrugerea identităţii omului, a poporului român creştin, printr-un proces continuu de atacare a valorilor sale fundamentale, Biserica creştină strămoşească, familia creştină tradiţională, obiceiurile ş tradiţiile noastre seculare, limba română, cel dintâi poem al neamului, se doreşte dezrădăcinarea omului, distrugerea lui mentală, pentru a deveni rupt de rădăcinile sale strămoşeşti, de patria lui, de neamul lui, omul acesta trebuie să nu mai aibă valori morale la care să se raporteze, să nu mai aibă un scop, o ţintă, un sens în viaţă, să fie om al nimănui, inconştient faţă de realitatea zilnică şi nepăsător faţă de nedreptăţile din jurul lui, egoist şi ahtiat după bani, într-un cuvânt, un fel de sclav perfect pentru cei care-l conduc şi-l manipulează. De aceea sunt furios atacate Biserica şi credinţa noastră strămoşească, de aceea ei vor scoaterea icoanelor din şcoli, religia să nu mai fie obligatorie în şcoli, de aceea fac zgomot pe internet, în presă, la televizor, ei vor să creeze impresia că religia, credinţa în Dumnezeu, în Sfânta Treime, reprezintă ceva primitiv. Marele scop al acestor sforari este deznaţionalizarea românilor şi primul pas pentru atingerea lui este ateizarea, adică nu Dumnezeu este Creatorul omului, ci maimuţa.
Familia creştină trebuie să fie nucleul societăţii noastre normale. Nicolae Iorga spunea, „O naţiune care nu-şi respectă trecutul şi obiceiurile creştine, un popor care-şi pierde credinţa şi nu cultivă iubirea faţă de moşie şi strămoşii săi, este un popor condamnat la pieire.”
Societatea de astăzi, globalizată, secularizată, ultraconsumistă, ultratehnicizată, este o realitate implacabilă cu puternice efecte negative, cum este relativizarea identităţilor. Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, minimalizează rolul Bisericii în societate, în această secularizare omul a crezut că totul îi este permis, că totul este posibil, muncim tot mai mult pentru a consuma tot mai mult. Societatea secularizată de astăzi pune omul să lucreze dis de dimineaţă până noaptea, îi taie orice timp când ar putea să şi gândească independent, îl face un robot fără familie, fără părinţi, fără repere morale, fără copii, îl face o simplă piesă prinsă în uriaşul angrenaj al unei societăţi nebune. Oboseala se generalizează, iar copiii trăiesc fără părinţi.
Societatea de astăzi are mare nevoie, pentru a supravieţui, de o profundă reformă morală, poziţionarea acestei societăţi pe alte valori decât cele care ne sunt impuse astăzi, avem nevoie de vechile noastre valori fundamentale, credinţa în Dumnezeu Cel în SfântaTreime şi dragostea faţă de pământul românesc.
De aceea, astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie şi de ASTRA, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, o societate care militează pentru promovarea ştiinţei, culturii, învăţământului, artei, literaturii, credinţei creştine, toate acestea cu scopul ridicării nivelului de civilizaţie materială şi spirituală a poporului român, integrarea lui în circuitul valorilor europene, prin identitatea sa proprie şi creştină. ASTRA are forţă prin despărţămintele sale, 53 în ţară, 14 în Republica Moldova, 5 în Serbia, 2 în Ucraina şi prin cei peste opt mii de membrii, mulţi dintre ei luptători hotărâţi pentru apărarea identităţii româneşti, a obiceiurilor şi tradiţiilor noastre creştine.
ASTRA a fost creată în anul 1861 la Sibiu, în vremuri deosebit de grele pentru fiinţa noastră naţională. Primul ei preşedinte a fost strălucitul luptător pentru identitatea şi drepturile românilor, episopul, mai târziu mitropolit, Andrei Şaguna. Este cea mai veche organizaţie nonguvernametală din România. S-a plecat de la principiul, valabil şi astăzi, că un popor scapă de jugul robiei sufleteşti, trupeşti şi materiale doar dacă are o cultură proprie puternică.
Despărţământul ASTRA Năsăud este unul dintre cele mai puternice despărţăminte din ţară prin numărul membrilor săi şi realizările remarcabile obţinute. Profesorul Ioan Seni, preşedinte, ceilalţi astrişti năsăudeni, Ioan Mititean, Floarea Pleş, Mircea Daroşi şi toţi ceilalţi, s-au implicat şi se implică energic pentru promovarea valorilor astriste, pentru păstrarea credinţei noastre creştine strămoşeşti, pentru păstrarea identităţii noastre naţionale, pentru păstrarea obiceiurilor, datinilor şi tradiţiilor noastre româneşti seculare.
De aceea ASTRA este mai actuală ca oricând, de aceea ASTRA este şi va rămâne mereu o academie a veşniciei naţionale.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5