La Năsăud, s-au întâlnit

Beneficiarii proiectului „GAL – ProSomeş”

Sala mare a Primăriei oraşului Năsăud a găzduit prima întâlnire a beneficiarilor proiectului „Grupul de Acţiune Locală – ProSomeş pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale de pe Valea Someşului Mare”, adică administraţiile localităţilor: Salva, Năsăud, Sângeorz-Băi, Feldru, Rodna, Şanţ, Rebrişoara, Rebra, Parva, Coşbuc, Telciu, Romuli, Nimigea, Dumitra, Leşul Ilvei, Poiana Ilvei, Ilva Mare, Ilva Mică, Lunca Ilvei, alături de partenerii privaţi: SC Defaplast Invest SRL, O.S. feldru, SC Tomagy Internaţional SRL, O.S. Izvorul Someşului, O.S. Cormaia –Anieş, SC Girigan Tour SRL, SC Miss Grup SRL; AF Todoran Hanciuc Ioan, SC Tavcos Impex SRL, Întreprinderea Individuală Suciu Nistor, SC Uiuiu Grup, SC Silvania Internaţional Prod SRL, SC Montana Iugan SRL, SC Strargate SRL, SC Alexflo Trans SRL şi SC Lenonina Agroprod SRL, avându-i alături şi pe partenerii ONG LEADER: Asociaţia ProSomeş, Fundaţia Civitas, Fundaţia Mărgăritar, asociaţiile crescătorilor de taurine din Feldru, Romuli, Ilva Mare, Asociaţia Eco Silvic Năsăud, Fundaţia Ghedeon.

S-a discutat despre adoptarea unei strategii de dezvoltare locală închegată în jurul Asociaţiei pentru protecţia mediului şi prezervarea resurselor de apă din bazinul Văii Someşului „ProSomeş”, având bază legislativă în cadrul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL). Moderatorii – Ştefan Sângeorzan (primar Feldru), preşedintele ProSomeş şi ing. Dumitru Mureşan (primar oraş Năsăud), vicepreşedinte, au arătat că prin acest proiect fiecare comunitate locală poate accesa maximum 400.000 de euro. Partenerii ProSomeş au primit într-o primă etapă suma de 50.000 euro pentru identificarea obiectivelor de investiţie publice (sociale, culturale, silvice, de mediu, agricole sau turistice) care să fie promovate în cadrul proiectului „GAL – ProSomeş, pentru o dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale din bazinul superior al Someşului Mare”. Din suma aceasta (50.000 euro), 20% reprezintă contribuţia Asociaţia ProSomeş.

Proiectele integrate ale comunităţilor locale partenere vor fi înaintate Ministerului Agriculturii spre evaluare şi selecţie, acesta fiind organismul care va decide cine va primi finanţările cerute.

„GAL – ProSomeş pentru dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale din Bazinul Someşului Mare”, finanţat prin programul LEADER Axa 4 a PNDR, prin echipa de proiect, a creat o pagină de Internet pentru o cât mai bună informare a beneficiarilor implicaţi. Aceasta poate fi accesată pe www.prosomes.ro şi cuprinde toate activităţile programate în proiect, cu datele de desfăşurare, date despre ce este programul LEADER în general, date despre strategiile de dezvoltare ale comunităţilor componente şi despre planul de acţiune locală. Aici sunt prezentate şi modalităţile în care s-a închegat parteneriatul GAL – ProSomeş în Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală încă din anul 2008, fiind membru în Comitetul Naţional de Coordonare prin Asociaţia „ProSomeş” şi prin Fundaţia „Civitas” din Cluj-Napoca, specialişti în strategii şi proiecte de dezvoltare rurală încă din anul 1992, având responsabilităţi în monitorizarea implementării programelor PNDR în perioada 2009-2015.

Pe pagina de Internet se urmăreşte promovarea zonei din punct de vedere economic, social şi cultural, pe parcurs stabilindu-se relaţii cu teritorii noi din ţară şi străinătate cu ajutorul celor interesaţi. Coordonatorii proiectului sunt Grigore Mureşan, Gabriela Onul, Anamaria Totos, Iuliu Zsejki, Zsuzsanna Incze şi Dana Cosma Someşan.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5