Breviar astrist (mai 2013)

Începutul lunii mai aducea în sufletele oamenilor bucuria primăverii înflorite, semn al unui an îmbelşugat iar marea sărbătoare a Sfintelor Paşti statornicea în inima tuturor creştinilor liniştea sufletească a Învierii şi Iertării. Astriştii prezenţi în corurile bisericilor năsăudene (Deisis şi Laudaţio ..) au adus laudă şi mulţumire Marelui Creator printrun recital de pricesne bine pregătit de profesorul arhidiacon Cornel Pop (Bistriţa), sărbătorit cu eleganţă de coriştii năsăudeni…;
Satisfacţii deosebite a trăit lumea creştină în 10 mai, la sfinţirea Bisericii de la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Salva, în prezenţa unui numeros sobor de episcopi şi preoţi grupaţi în jurul IPS Mitropolitul Andrei, eveniment care aducea aminte de revolta grănicerilor năsăudeni din 10 mai 1763, în urmă cu 250 de ani, prin care martirii Tănasă Todoran din Bichigiu, Vasile Oichi din Telciu, Grigore Man din Zagra şi Vasile a Popii din Mocod s-au jertfit pentru dreptatea şi credinţa ţinutului năsăudean… Maica stareţă cu măicuţele sale şi-a binemeritat lauda adusă de numeroşii oaspeţi şi marele Mitropolit Andrei.. O monografie bine documentată a Mănăstirii a fost scrisă cu mult talent de către profesoara Ana Filip şi studentul în Teologie Marius Morariu şi dăruită numeroşilor oaspeţi.
12 mai a fost zi de bucurie pentru năsăudenii şi bistriţenii stabiliţi la Cluj şi care, începând din 1975 se întâlnesc anual, în cadrul societăţii culturale „Virtus Romana Rediviva”, la sărbătoarea Maialului, obicei bine statornicit în ţinutul năsăudean, dar sărbătorit şi-n Clujul lui Avram Iancu, al memorandiştilor sau al universităţilor multiculturale de astăzi. A fost un bun prilej pentru „clujenii” din judeţul nostru de a-şi etala volumele editate în ultimul an sau gândurile de perspectivă, fiind ovaţionaţi îndelung: Teodor Tanco, Valeri Toderici, Barbu Bălan, Vasile Tutula şi nu în ultimul rând prof. univ. dr. Ironim Marţian care anunţa finalizarea volumului II al Monografiei Năsăudului, la care s-a referit pe larg şi-şi exprima nădejdea că actualii edili ai oraşului Năsăud vor găsi resursele necesare pentru tipărirea volumului. De altfel, toţi participanţii au avut a spune numai lucruri minunate.. S-au evidenţiat şi astriştii năsăudeni prin volumele editate în ultimii ani: Romulus Berceni cu volumele „Fraţilor de peste Prut” şi „O familie sub trei terori”; Mircea Daroşi cu „Gavril Istrate decanul filologilor români” şi Ioan Seni – „Asociaţiunea Astra Rediviva”. A fost un schimb de experienţă util şi benefic atât pentru Astra, cât şi pentru VRR-riştii clujeni care şi-au dat întâlnire în toamnă la jubileul Colegiului Naţional „George Coşbuc” – 150 de ani…
Prezente la un Simpozion internaţional organizat de UBB la Cluj-Napoca, profesoarele universitare Ioana Axenti, Maria Barbă şi Ludmila Bălţatu de la Univ. „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul au poposit o zi şi la Năsăud, orăşel aflat în plină sărbătoare a Maialului elevilor năsăudeni, admirând din plin portul popular, cântecul şi jocul someşan promovat de aceştia. N-au înţeles de ce călăreţul din fruntea coloanei la parada portului popular, întro uniformă străină românilor, purta în mână o sabie şi nu un steag tricolor!.. S-au întreţinut apoi călduros cu primarul oraşului – prof. Mircea Romocea, viceprimarul Nicolae Găitan şi conducerea Colegiului – directorii Dorel Coc şi Cârcu Anca privind oportunitatea unei vizite a năsăudenilor la Cahul, întrun schimb de experienţă promovat de Extensia Năsăud a UBB (prin universitarii Horaţiu Catalano şi Denisa Manea), în colaborare cu Astra şi Primăria oraşului. Părţile au făcut schimburi substanţiale de suveniruri. Cele trei profesoare au fost primite apoi în ospeţie de familiile Floarea Pleş, Valerica şi Romulus Berceni, Vica Istrate, Ioan şi Lucreţia Mititean…
La 24 mai, Muzeul Grăniceresc găzduia şedinţa Comitetului Desp. Năsăud Astra. Au fost puse în discuţie mai multe probleme:
1.Implicarea membrilor Astrei în Programul educativ al Taberei Internaţionale „Acasă la noi”, ediţia a XVII-a, în care un grup de copii - clasele V-VIII din raionul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina, vor fi găzduiţi în judeţul nostru, la Gledin, în Centrul Parohial Ortodox „Sf. Pahomie” prin grija şi implicarea p.c. pr. Ioan Titieni. Copiii constituiţi în Ansamblul folcloric „Dor basarabean” vor susţine spectacole alături de copiii gazdă, la Bistriţa, Teaca, Beclean, Rebrişoara şi Ruşii Munţi (jud. Mureş), vor vizita Muzeele şi Casele Memoriale din judeţ, vor avea întâlniri cu oficialităţile judeţului – CJ, ISJ, Centrul Jud. de Cultură, Centrul Militar, presa judeţeană… În susţinerea Taberei, ca parteneri, vor colabora Astra şi Consorţiul pentru o Românie Durabilă, în sprijinul Centrului Parohial de la Gledin. Tabăra are girul şi susţinerea CJ BN, ai căror lideri sunt atenţi cu românii din diaspora, mai ales că aceştia sunt copii şi au viitorul în faţă…
2. Comitetul a luat în discuţie o problemă ce frământă pe majoritatea intelectualilor din ţinut – o revistă a Astrei năsăudene, promisă şi de autorităţile judeţene la adunarea anuală a Desp. năsăudean din februarie a.c. Redactorul şef – prof. Mircea Daroşi, noul preşedinte al Secţiunii literare Astra, a prezentat un sumar al revistei, bine apreciat de cei prezenţi, în care să se regăsească opinia şi interesul pentru cultură al astriştilor din ţinut. Se lucrează intens la primul număr şi va fi acceptată pentru tipărire editura cu oferta cea mai generoasă. Se aşteaptă colaborări din toate mediile intelectuale – învăţământ, sănătate, cultură, biserică, artă etc, dar mai cu seamă experienţe trăite în mediul astrist năsăudean, astrişti remarcaţi pe plan local, naţional şi internaţional, evidenţa membrilor pe cercuri comunale sau orăşeneşti, activităţi voluntare în interesul comunităţilor locale, aspecte din experienţa Asociaţiunii Astra
3. Edilii oraşului – primar prof. Mircea Romocea şi viceprimar Nicolae Găitan precum şi consilierii locali vor fi invitaţi la dezvelirea plăcii dedicate meseriaşilor năsăudeni din toate timpurile, precum şi la lansarea cărţii destinată acestor meseriaşi, volum elaborat de Floarea Pleş şi familia Ioan şi Lucreţia Mititean, precum şi la alte acţiuni astriste organizate de voluntarii astrişti năsăudeni.
4. Se insistă pe o nouă revigorare a Asociaţiunii Astra la toate nivelele, recomandându-se o nouă evidenţă a membrilor săi şi o implicare pe plan local şi naţional, pe măsura timpurilor pe care le trăim („Cine luptă poate fi învins, dar numai cine luptă poate ieşi învingător” George Călinescu); Au fost prezenţi: Pleş Floarea, Gr. Marţian, fam. Romulus şi Valeria Berceni, Livia Gavrilaş, Dr. Gh. Dascăl, Olga Lucuţa, Berengea Pavel (Ilva Mare), Catarig Leon (Rebrişoara), Herţa Gabriela (Romuli), Nicoleta Mureşan (Rebra) şi Ioan Seni;
Membrii Astrei năsăudene se bucură cu sinceritate de evenimentele care au marcat inaugurarea Bibliotecii judeţene şi-i urează directorului general – pr. Ioan Pintea succese cât mai multe şi mai frumoase, pe măsura efortului uriaş pe care-l depune în manageriatul acestei instituţii.
Sfârşitul lunii mai a adus un licăr de mângâiere pentru toţi cei care s-au bucurat cu sinceritate de reuşita unei încercări: intrarea României în guinees book prin realizarea unui tricolor de circa 8 ha, având cea mai mare suprafaţă din lume. Chiar dacă starea populaţiei este incertă, în ciuda opulenţei câtorva, s-au mai auzit câţiva termeni, din nefericire, tot mai uitaţi: patrie, drapel, erou, datorie.. Lipsa de patriotism a slăbit ţara şi solidaritatea românească. Verificaţi acest adevăr şi în programele şi manualele şcolare şi întrebaţi-vă: România, încotro? Să le ajute Dumnezeu celor care se luptă să facă bine Ţării şi tuturor românilor.
Prof Ioan Seni, preşedinte Desp. Astra Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5