Ce este Ortodoxia ?

,,Învățătura de credință a celor șapte sinoade ecumenice și din primul mileniu creștin. Iar în primul mileniu creștin a existat Sf.Cruce,a existat Maica Domnului,au fost Sfinții și icoanele.Celelalte culte ori au adăugat ori au scos ceva - Biserica ortodoxă a mers liniar, nu a adăugat și nici n-a șters ceva, ea a păstrat credința autentică, neruptă, nedivizată, nefragmentată”

Duminica ortodoxiei, este închinată cinstirii Bisericii, a credinţei şi a religiei noastre creştine, sărbătoarea de azi fiind o zi de popas şi de reculegere, dar şi de întrebări de conştiinţă la care suntem datori să răspundem. Ortodoxia este calea dreaptă, cea mai scurtă, dintre două fiinţe, dintre om şi Dumnezeu. Știm că noţiunea de Ortodoxie înseamnă dreaptă credinţă sau dreaptă slăvire, închinare adevărată şi sobornicească, iar dacă ar fi să privim acest termen în context teologic, trebuie spus că Ortodoxia este cea care a păstrat şi păstrează în continuare, prin Tradiţia dinamică eclesială, adevărata învăţătură a Bisericii celei Una. A primului mileniu creștin,a celor șapte sinoade ecumenice.Iar în primul mileniu creștin a existat sf.Cruce ,au existat icoanele ,au existat sfinți și în primul rând Maica Domnului.Biserica ortodoxă a mers liniar,nu a adăugat și nici n-a șters ceva, ea a păstrat credința autentică, neruptă, nedivizată, nefragmentată. Dacă ne raportăm la textele biblice, vom vedea că Ortodoxia este rezultatul iubirii Tatălui, arătată în Fiul Cel răstignit și înviat, prin Duhul Sfânt Cel dătător de viaţă (Ioan 3, 16), sau este scăldătoarea Vitezdei în care se vindecă şi cei care au, dar şi cei care nu au „om care să-i arunce în apă” (Ioan 5, 1-15). A fi ortodox înseamnă ,, a crede drept” în Dumnezeu cel adevărat în Tatăl, în Fiul și în Duhul  Sfânt. Ortodoxia sau Biserica Ortodoxă are nu numai învățătura lui Hristos, ci îl are pe Hristos însuși și ca Trup al Său și asigură legătura de viață a tuturor cedincioșilor ei, care sunt mădulare ale acestui Trup, cu Hristos-Capul. Pentru că nu poți spune că ai adevărul dacă nu-l ai pe Hristos, care a spus: ,,Eu sunt calea, adevărul și viața. Elementul de bază al Ortodoxiei este iubirea de oameni, luată în cel mai profund sens al ei. Ce este Ortodoxia? - viețuirea creștinească, firească potrivit cu vârsta, înțelegerea, râvna și trebuința fiecăruia-așa cum părintele Ene Braniște arăta: ,,Botezul pruncilor în apa sfințită din cristelniță, cununiile puse pe capul mirilor în Biserică, îngenuncherea cucernică sub epitrahilul duhovnicului pentru spovedanie sau în fața icoanelor pentru rugă-paștile primit cu frică și cutremur la marea sărbătoare a Învierii, agheasma sfințită la Bobotează, grija pentru împlinirea soroacelor tradiționale de pomenire a morților.. Luați creștinului ortodox acestea și i-ați luat totul! ”Ce este ortodoxia?” -  părintele Stăniloaie a afirmat că ortodoxia e doxologie, adică ea se revarsă în preamărirea lui Dumnezeu. Aceasta este ortodoxia adevărată, cea care preamărește pe Dumnezeu în Treimea Persoanelor Sale și cinstește pe Maica Domnului și pe sfinți”(pr.Teofil Părăian). Și de aceea putem spune că cultul ortodox este ceva unic in intreaga creștinătate, afirma cu justețe teologul Sergiu  Bulgakov - este cerul pe pământ, manifestarea lumii spirituale este arta ideala care prin ea insăși ne dă sentimentul dulceții bisericii. Această impresie au avut-o aspirantii la Botezul ortodox-soli trimiși de Țarul Vladimir al Rusiei in 988 la Bizanț spre a vedea la fața locului viața Bisericii Ortodoxe.Ș i dupa ce au asistat la slujbele săvârșite in Biserica Sf.Sofia, la intoarcere i-au spus țarului că au văzut ”Raiul pe pământ”și că în Bisericile Bizantine ,,îngerii cântă împreună cu oamenii”. Urmarea a fost că țarul s-a încreștinat și o mare parte din popor.                                                                                                                 

Care sunt bazele credinței ortodoxe:             

                                    1) Ortodoxia este religia lui Hristos, e Biserica lui Hristos, adică creştinismul în forma lui cea mai veche, mai curată, mai simplă, mai adevărată. Ortodoxia nu are întemeietori ca sectele protestante, nici nu a avut cutezanţa să numească vicari ai lui Hristos pe pământ care să-I împrumute atributele dumnezeieşti şi să-L înlocuiască ca la romano-catolici. Ea a rămas la credinţa Evangheliei care ne învaţă că singur Hristos este capul Bisericii şi Biserica este trupul lui Hristos (Efes. 1:22-23; Col. 1:18, 27). În ortodoxie se păstrează unitatea Duhului şi a credinţei prin Hristos şi prin crezul Bisericii. Noi suntem de credinţa că la conducerea Bisericii nimeni nu poate înlocui pe Hristos, capul ei; ortodoxia nu admite şi nu poate admite alt cap sau al doilea cap al Bisericii. Deasupra noastră, deasupra ortodoxiei este numai cupola Bisericii şi cerul liber. Pentru ortodoxie nu există nici vicari ai lui Hristos, nici „scaune sfinte”, în afară de scaunul slavei lui Dumnezeu.    

                                    2)Ortodoxia  ne învață din viețile sfinților , a apostolilor, martirilor, mărturisitorilor, marilor dascăli şi ierarhi ai lumii creştine, cuvioşii şi purtătorii de Dumnezeu Părinţi şi toţi drepţii. Nimeni nu are în Biserică autoritate mai mare decât sfinţii. Nimeni nu a întruchipat mai frumos învăţăturile Evangheliei lui Hristos ca sfinţii. Nicăieri nu vedem mai bine cum s-au lămurit şi au trăit adevărurile religiei creştine,  ca în vieţile, cântările şi învăţăturile pilduitoare ale sfinţilor. Ortodoxia este «credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna» (Iuda 1:3). Crezul nostru este crezul sfinţilor, de aceea ni-i aşa de scump. Cine se ridică împotriva ortodoxiei, se ridică împotriva sfinţilor care au întruchipat în predaniile şi în vieţile lor cel mai înalt, mai frumos şi mai greu chip de viaţă – sfinţenia. Ortodoxia învaţă şi urmează vieţile,  predaniile, învăţăturile şi virtuţile, cântările şi rugăciunile sfinţilor şi, dintr-o cuviincioasă smerenie evanghelică, nu bagatelizează minunile lor.         

                                   3)Ortodoxia este şi reprezintă un mod de viaţă, şi anume viaţa în Hristos pe care o aflăm în ortodoxia şi teologia Bisericii, ele oferindu-ne ceea ce este necesar pentru a realiza condiţia de oameni credincioși. Toată practica liturgică a Ortodoxiei reprezintă o relaţie duhovnicească, în care Dumnezeu şi omul îşi vorbesc reciproc prin slujbele Bisericii, dialog prin care viaţa noastră este mereu prezentă şi vie în Hristos. Ortodoxia este Biserica Mântuitorului, „Biserica Mea” (Matei 16, 18), spaţiul unde oamenii îşi pot regăsi dragostea faţă de Hristos prin mărturisirea în Învierea Sa din morţi. Ortodoxia este şi reprezintă sensul vieţii noastre în şi spre Hristos, ţelul vieţii umane, un alt mod de a fi, este „locaşul tuturor celor ce se veselesc” (Psalm 86, 6) sau „casa” în care ne revenim în fire. 

                                4)Semnificația Ortodoxiei- părintele Timotheos Kilifis,  a realizat o scurtă, dar interesantă sinteză, referindu-se la cine şi ce este Ortodoxia, spunea: „Ortodoxia înseamnă revelaţie; este experienţa spirituală a Bisericii; este «dorinţa de nemurire»; este Divinitatea. Nemărginirea. Lumina necreată; este rodul comuniunii dintre natura «creată» (umană) şi cea «necreată» (divină). Este transfigurarea. Îndumnezeirea în Împărăţia lui Dumnezeu; este o provocare continuă pentru tot ce este creat, care poartă în sine moartea; este legătură şi comuniune; este adunarea păcătoşilor în Biserică. Ortodoxia nu «taie» capete. Ea iartă totdeauna şi transfigurează continuu; este devenirea continuă a persoanei umane, între finit şi veşnic; este împlinire a vieţii, care se exprimă prin adoraţie şi prin tainele Bisericii; prin asceză hristocentrică; prin monahism întru Hristos; prin arta bizantină activă - arhitectura, muzica, icoanele; prin trăsăturile şi datinile sfintelor tradiţii care exprimă un caracter înălţător. Adică iubire,  adevăr, libertate, democraţie”.                                                                 

                                5)Arhimandritul  Cleopa Ilie –întrebat fiind ce este ortodoxia?, zice: Rădăcina şi viaţa poporului nostru, înaintea lui Dumnezeu, este credinţa cea dreapta în Hristos, adică Ortodoxia. Noi ne-am încreştinat de două mii de ani, din timpul Sfântului Apostol Andrei. De atunci, de când am primit sfânta şi dreapta credinţă în Dumnezeu, poporul nostru a avut viaţă. Până atunci a fost mort; numai cu trupul era viu, iar cu sufletul era mort. Viaţa poporului român este dreapta credinţă în Iisus Hristos. Să ţinem cu tărie la credinţa ortodoxă. De la primii voievozi creştini ai românilor, de când sunt cele trei Ţări Române, Moldova, Muntenia şi Transilvania, toţi au fost creştini ortodocşi. Mama lui Minai Viteazul a fost călugăriţă şi este înmormântată la Mănăstirea Cozia, sub o lespede de piatră pe care scrie : „Aici odihneşte monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul". Apoi şi Ştefan cel Mare. La Mănăstirea Probota, unde este îngropat ctitorul ei, Petru Rareş, este îngropată monahia Măria Oltea, mama lui Ştefan cel Mare. Ei domni şi mamele lor călugărite! Vedeţi voi câtă unire era între credinţă şi conducere atunci? Cel ce conducea ţara avea mama călugăriţă şi frate călugăr. Toţi îşi făceau câte o mănăstire şi mormânt în mănăstire: Ştefan cel Mare şi Sfânt, la Putna. Iar Ştefan cel Mare n-a fost baptist! Mircea cel Bătrân n-a fost evanghelist sau adventist! Alexandru cel Bun n-a fost martorul lui Iehova. Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim, români şi creştini ortodocşi. 

                        Concluzie finală: ,,fiecare dintre noi suntem datori să învățăm, să păstrăm și să transmitem  mai departe Ortodoxia adică învățătura adevărată despre Dumnezeu întreit în personae ,,Tatăl,Fiul și Duhul Sfânt”, despre sfânta Cruce, despre Maica Domnului,despre Icoane și despre Sfinți. Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5