Pr.Vasile Beni: Duminica Ortodoxiei

 

 

Dragi noștri credincioşi!

 

Ne aflăm cu ajutorul bunului Dumnezeu în Duminica Ortodoxiei. Poate pe bună dreptate ne întrebăm  de ce în acest început de mare asceză a anului liturgic, Biserica să-i închine prima Duminică? Simplu spus, ORTODOXIA  este Adevăr şi Iubire. Aflarea lor nu se face însă fără post şi rugăciune? Iar cea mai scurtă definiţie a Ortodoxiei ar putea fi:,,Ortodoxia este HRISTOS”, iar HRISTOS este “iubire milostivă”, cum adesea spune Patriarhul nostru, Daniel. A fi ortodox înseamnă, a crede drept în Dumnezeu cel adevărat, în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt şi de aceea, în continuare,  ne vom opri la câteva învăţături legate de credinţa noastră străbună.                                   

1.  Ce este Ortodoxia? Ortodoxia sau Biserica Ortodoxă are nu numai învățătura lui Hristos, ci îl are pe Hristos însuși și ca Trup al Său și asigură legătura de viață a tuturor credincioșilor ei, care sunt mădulare ale acestui Trup, Hristos fiind-Capul acestuia. Ortodoxia este calea dreaptă, cea mai scurtă, dintre două fiinţe, dintre om şi Dumnezeu.

 Ortodoxia este „Învățătura de credință a celor șapte Sinoade ecumenice din primul mileniu creștin. În primul mileniu creștin a existat Sf. Cruce, a existat Maica Domnului, Sf. Tradiţie, Sfinții Părinţi și icoanele. Celelalte culte ori au adăugat ori au scos ceva. Biserica ortodoxă a mers liniar, nu a adăugat și nici n-a șters ceva, ea a păstrat credința autentică, neruptă, nedivizată, nefragmentată’’.   

 

2. Ce spun părinţii bisericii despre Ortodoxie?                     

Părintele Dumitru Stăniloaie, a afirmat că, ,,Ortodoxia e doxologie”, adică ea se revarsă în preamărirea lui Dumnezeu. Aceasta este Ortodoxia adevărată, cea care preamărește pe Dumnezeu în Treimea Persoanelor Sale și cinstește pe Maica Domnului și pe Sfinți”.                                                                                   Teologul Sergiu Bulgakov spune despre, cultul ortodox că ,,este ceva unic în întreaga creștinătate, este cerul pe pământ, manifestarea lumii spirituale este arta ideală care prin ea însăși ne dă sentimentul dulceții bisericii”. ,,În Bisericile Bizantine îngerii cântă împreună cu oamenii”. Această impresie au avut-o aspiranţii la Botezul ortodox -soli trimiși de Cneazul Vladimir al Kievului în 988 la Bizanț spre a vedea la fața locului viața Bisericii Ortodoxe. După ce au asistat la slujbele săvârșite în Biserica Sf. Sofia, la întoarcere i-au spus lui Vladimir că au văzut, ,,Raiul pe pământ”. Urmarea a fost că el s-a încreștinat și o mare parte din popor a venit la apa Niprului şi s-a botezat

Arhimandritul Cleopa Ilie, întrebat fiind ce este ortodoxia, zice: ,,Noi ne-am încreştinat de două mii de ani, din timpul Sfântului Apostol Andrei. Viaţa poporului român este dreaptă credinţă în Iisus Hristos. Să ţinem cu tărie la credinţa ortodoxă. De la primii voievozi creştini ai românilor, de când sunt cele trei Ţări Române, Moldova, Muntenia şi Transilvania, toţi au fost creştini ortodocşi. Ştefan cel Mare n-a fost baptist! Mircea cel Bătrân n-a fost evanghelist sau adventist! Alexandru cel Bun n-a fost martorul lui Iehova. Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, aşa ne ştim, români şi creştini ortodocşi’’.

 

3. Prin ce se deosebeşte Ortodoxia de alte credinţe? Ortodoxia este religia lui Hristos, e Biserica lui Hristos, adică creştinismul în forma lui cea mai veche, mai curată, mai simplă, mai adevărată. Ortodoxia nu are întemeietori ca sectele protestante, nici nu a avut cutezanţa să numească vicari ai lui Hristos pe pământ care să-i împrumute atributele dumnezeieşti şi să-L înlocuiască precum la romano-catolici. Ea a rămas la credinţa Evangheliei care ne învaţă că singur Hristos este capul Bisericii şi Biserica este trupul lui Hristos. În ortodoxie se păstrează unitatea Duhului şi a credinţei prin Hristos şi prin crezul Bisericii. Noi suntem în credinţa că la conducerea Bisericii nimeni nu poate înlocui pe Hristos, capul ei. Ortodoxia nu admite şi nu poate admite alt cap sau al doilea cap al Bisericii. Deasupra noastră, deasupra ortodoxiei este numai cupola Bisericii şi cerul liber. Pentru ortodoxie nu există nici vicari ai lui Hristos, nici „scaune sfinte”, în afară de scaunul slavei lui Dumnezeu.

Ortodoxia ne învață din viețile sfinților, a apostolilor, martirilor, mărturisitorilor, marilor dascăli şi ierarhi ai lumii creştine, cuvioşii şi purtătorii de Dumnezeu Părinţi şi toţi drepţii. Ortodoxia învaţă şi urmează vieţile, predaniile, învăţăturile şi virtuţile, cântările şi rugăciunile sfinţilor şi, dintr-o cuviincioasă smerenie evanghelică, nu bagatelizează minunile lor.

Ortodoxia este şi reprezintă un mod de viaţă, şi anume viaţa în Hristos. Toată practica liturgică a Ortodoxiei reprezintă o relaţie duhovnicească, în care Dumnezeu şi omul îşi vorbesc reciproc prin slujbele Bisericii, dialog prin care viaţa noastră este mereu prezentă şi vie în Hristos. Ortodoxia este Biserica Mântuitorului, spaţiul unde oamenii îşi pot regăsi dragostea faţă de Hristos prin mărturisirea în Învierea Sa din morţi. Ortodoxia este şi reprezintă sensul vieţii noastre în şi spre Hristos, ţelul vieţii umane, un alt mod de a fi, este „locaşul tuturor celor ce se veselesc”.

              

Concluziv fiind cred că fiecare dintre noi suntem datori să învățăm, să păstrăm, și să transmitem mai departe Ortodoxia, adică învățătura adevărată despre Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”, despre Sfânta Cruce, despre Maica Domnului, despre Icoane și despre Sfinți. Amin!

 

pr.Vasile Beni

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5