COMEMORARE GRĂNICEREASCĂ

Întruniţi din 37 de comune foste grănicereşti, urmaşii grănicerilor năsăudeni au comemorat împlinirea a 245 de ani de la martiriul lui Tănasă Tudoran din Bichigiu, tras pe roată la Salva, pe Platoul Mocirla pentru că s-a opus militarizării Ţinutului năsăudean şi trecerii cu forţa la catolicism.

Primarul comunei Salva, ing. Gheorghe Onul şi-a salutat cu amabilitate oaspeţii din Valea Someşului, a Bârgăului şi a Şieului, s-a bucurat de prezenţa subprefectului Radu Tămăşoi, a insp. general Mihai Mureşan precum şi a numeroşi candidaţi în viitorul Parlament al României. La sugestia sa întregul plen al adunării a ţinut un moment de reculegere în amintirea celor dispăruţi…

Prof. Ioan Seni de la Colegiul Naţional „G. Coşbuc” Năsăud a realizat o prezentare power point a militarizării Ţinutului năsăudean şi a martiriului lui Tănase Tudoran, insistând şi pe fondurile grănicereşti din care s-au pregătit mii de specialişti, inclusiv academicienii năsăudeni.

Au fost prezentaţi şi cei 77 de elevi şi studenţi din comunele foste grănicereşti, care au beneficiat în ultimii 3 ani de burse şi stipendii din fondurile actuale…

Prof. dr. Gh. Pleş, de la acelaşi Colegiu a prezentat adunării Regulamentul de acordare a burselor şi stipendiilor, care, după aprecieri corespunzătoare a fost aprobat cu majoritate de voturi şi două abţineri (George Pop – Năsăud; Ştefan Sângeorzan – Feldru). Copii ale acestui regulament au fost oferite tuturor participanţilor…

Tinerii elevi şi studenţi prezenţi la adunare: Georgiţă Nastasia – Rebra, Moloca Adrian – Rodna, Cioancă Valerian – Prundul Bârgăului, Bozbiciu Gabriela – Năsăud, Vrăjmaş Vasile – Prundul Bârgăului – aduc mulţumiri conducerii Uniunii şi Fondurilor pentru bursele şi stipendiile acordate, sunt bucuroşi că prin merite evidente au câştigat în concursul de acordare a burselor şi-şi anunţă hotărârea de a fi beneficieri şi în anii următori ai acestor burse.

Îşi doresc ca şi Uniunea să se bucure de profesia sau cariera pe care şi-o vor alege în viaţă.

Prof. Ofilat Varvari – Poiana Ilvei îşi exprimă emoţia unei frumoase şi reuşite comemorări, aducând în discuţie meritele grănicerilor de altădată în înflorirea fiecărei localităţi din Valea Someşului, Bârgăului, Şieului şi alte localităţi. Îi felicită pe elevii şi studenţii bursieri prezenţi la adunare pentru performanţa de a obţine o astfel de bursă, dar şi pentru gestul lor de recunoştinţă…

Preşedintele UCGN, prof. Ioan Radu Nistor a mulţumit delegaţilor şi primarilor prezenţi într-un număr neaşteptat de frumos, regretă că proprietăţile grănicereşti se obţin numai prin procese şi cu mari cheltuieli, dar din ceea ce s-a realizat se oferă deja burse şi stipendii urmaşilor de grăniceri. Din fondurile obţinute cu greutate se susţin procesele pentru celelalte proprietăţi… A prezentat adunării un material prin care-şi exprimă regretul de ceea ce scrie calomnios în presă d-l Teodor Tanco. Observă că domnia sa n-a sprijinit Uniunea cu nimic, iar acum se erijează într-un lider de opinie, fals, că dezbină pentru a face servicii altora şi că nu-şi merită funcţia de preşedinte de onoare pe care a obţinut-o fraudulos…

Este decis să se apere de aceste calomni prin Justiţie.

Primarul Ştefan Sângeorzan – Feldru este nemulţumit de faptul că se vând proprietăţi grănicereşti şi propune sistarea acestor înstrăinări, propunere votată în unanimitate. Consideră că bursele acordate aduc elevilor şi studenţilor năsăudeni umilinţă! Ulterior, şi-a cerut scuze…

Dir. Neuc Constanţa – Prundul Bârgăului este mulţumită de felul în care conducerea UCGN acordă burse elevilor şi studenţilor, remarcând o distribuire corectă a acestora pe zone... Indignată, respinge atitudinea primarului din Feldru, felicitându-i pe toţi bursierii UCGN…

Primarul Ioan Moniţa – Romuli este îngrijorat de faptul că autorităţile statului menţin o idee confuză între tipurile de proprietăţi: între cele ale comunităţii locale şi cele ale UCGN. Cere ca proprietăţile grănicereşti pe care se află utilităţi publice (cimitire etc) să fie trecute la Primării. Se aprobă în unanimitate, dar numai pe baza unei documentaţii juridice.

Primarii Roland Venig – Sângeorz-Băi şi Aluaş Ilie – Şieuţ felicită pe organizatori pentru comemorarea grănicerilor de altădată, grăniceri care au adus o frumoasă faimă ţinuturilor noastre şi care au lăsat fonduri importante pentru generaţiile următoare, fonduri din care astăzi peste 70 de elevi şi studenţi sunt beneficiari merituoşi şi buni la carte. Ce păcat că fondurile nu sunt mai mari…

Juristul I Feneş apreciază actul comemorării ca pe un gest al înaltei recunoştinţe a celor prezenţi şi se bucură de bursele acordate tinerilor… Insistă pe prevederile legale cu privire la formele de proprietate, statutul acestora precum şi proprietatea indiviză a comunelor grănicereşti…

Delegatul Nicolae Budecan – Josenii B este nemulţumit de prestaţia şi pretenţiile d-lui Tanco, iar ca fondator al UCGN nu l-a văzut implicat în nici o problemă serioasă, dimpotrivă, în ultimele luni se ocupă prin presă numai de dezbinări şi calomnii. Îl întreabă pe cine reprezintă…

D-l scriitor Teodor Tanco – Cluj Napoca felicită organizatorii pentru reuşita acestei comemorări, apreciază materialul documentar, evidenţiind şi activitatea domniei sale de scriitor pusă în slujba grănicerimii năsăudene prin volumele I-VII din Virtus Romana Rediviva, Soldaţi fără arme etc. Susţine desfiinţarea „Căpuşei” pentru că nu-i place cine şi cum gestionează fondurile ei..

Preşedintele Fondului Şcolar de Burse – Antonel Pop – respinge acuzaţiile aduse şi informează adunarea generală că actele financiare ale UCGN sunt verificate anual de Curtea de Conturi şi stau la dispoziţia tuturor fondatorilor acestei Uniuni. Prezintă sentinţe şi acte oficiale pentru care se întrebuinţează fără menajament şi numai în interesul Uniunii. Aduce mulţumiri delegaţilor, subprefectului, insp. general şi tuturor celor care s-au întrebuinţat cu folos pentru UCGN. Regretă atitudinea d-lui Tanco care dezinformează populaţia şi calomniază cu bună ştiinţă..

Îl întreabă în ce calitate convocă adunarea din 12 nov. a.c., pe cine reprezintă domnia sa în Uniune?

Pr. Ioan Platon – Rusu B. îl apreciază pe d-l Tanco în calitate de scriitor şi universitar, dar nu înţelege pe cine reprezintă în cadrul Uniunii şi cui va servi această dezbinare şi calomniere…

Prof. Ioan Seni – regretă că pentru foştii grăniceri lipseşte un monument al recunoştinţei, pe când numeroşi lacomi ai zilelor de astăzi se gândesc doar la obţinerea şi valorificarea în interes personal a fostelor averi grănicereşti, acţiune ce o alimentează şi statul prin confuzia deciziilor instituţiilor sale. Oferă contracost CD-ul cu istoricul Regimentului de graniţă, în baza unui contract cu UCGN. Crede că UCGN va fi mai puternică fără fricţiuni şi îndeamnă la respect şi toleranţă...

Adunarea se încheie într-o atmosferă elegantă, la un bufet suedez, asigurat de gazda şedinţei.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5