Comisia Tehnică Judeţenă Bistriţa-Năsăud pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

PREFECT

ORDIN

privind modificarea Ordinului Prefectului judeţului

Bistriţa-Năsăud nr. 104 din 23.03.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru  coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016

        Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud,

        Având în vedere:

- Ordinul Prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 104 din 23.03.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru  coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 209 din 30 martie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Ciui Terente;

- prevederile art.126 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

- prevederile art. 9 alin. 1 şi alin.2 din Hotărârea Guvernului României     nr. 54 din 10.02.2016 privind stabilirea măsurilor tehnice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;

- referatul nr. II/D/6.906 din 31.03.2016 al Serviciului pentru verificarea  legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;

- nota de fundamentare nr. II/D/6.907 din 31.03.2016 emisă de Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;

        În temeiul prevederilor art. 19 alin. (2), art. 26 alin. (1) şi art. 27  alin. (1) din Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul:

ORDIN

        Art.I. Articolul 1 din Ordinul Prefectului nr. 104 din 23.03.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice Judeţene Bistriţa-Năsăud pentru  coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se constituie Comisia Tehnică Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru  coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2016, în următoarea componenţă:

 1. Ovidiu-Victor Frenţ – Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;
 2. Terente Ciui - Subprefectul judeţului Bistriţa-Năsăud;
 3. Mica Oprea – Secretarul judeţului Bistriţa-Năsăud;
 4. Mircea Luca Chira – Director executiv al Direcţiei Regionale de Statistică Bistriţa-Năsaud;
 5. Ioan Ţintean - Şef al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
 6. Nicolae Marius Linul – Inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud;
 7. Constantin Florea – Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud;
 8. Gabriel Preda – Şef al Compartimentului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date Locale Bistriţa-Năsăud din cadrul D.E.P.A.B.D.;
 9. Liliana Cotfas – Director Executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa-Năsăud;
 10. Florin Vasile Furnea – Inspector Şef al Inspectoratului Judeţean  de Jandarmi Bistriţa-Năsăud;
 11. Camelia Tabără – Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud;
 12. Anca Roxana Andriţoiu - Director Executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului  Bistriţa-Năsăud;
 13. Dumitru Forfotă – Şef al Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale  Bistriţa-Năsăud din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
 14. Valerica Partene - Expert parlamentar  din cadrul Biroului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Autorităţii Electorale Permanente;
 15. Alexandru Marinel Roman - Director al Societăţii Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Transilvania Nord” – sucursala Bistriţa;
 16. Tina Ţucui – Corespondent teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă „Agerpres”.

 

Art.II. Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului judeţului              Bistriţa-Năsăud nr. 104 din 23.03.2016 rămân neschimbate.

        Art.III. Prezentul ordin se aduce la cunoştinţă publică prin         publicare în mass-media locală şi pe site-ul instituţiei prefectului www.prefecturabn.ro.

        Art.IV. Prezentul ordin se comunică de către Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă cu:

- Membrii comisiei stabiliţi în art. 1 din ordin;

- Mass-media locală;

- Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;

- Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ.

PREFECT

OVIDIU-VICTOR FRENŢ

Avizat pentru legalitate

Şef serviciu SVLAAANCA

                                                                             CARMEN TODERAŞC

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5