COMISIILE CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BECLEAN 24 IUNIE 2012

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului şi control comercial, compusă din următorii consilieri locali:
1. D-l Pop Vasile – preşedinte de comisie
2. D-l Cîrjac Ioan - consilier local - secretar;
3. D-l Moldovan Emil Marius consilier local - membru;
4. D-l Bilegan Titus consilier local - membru;
5. D-l Bindea Sever Aurelian consilier local - membru;
6. D-l Borsos Karoly Laszlo consilier local - membru;
7. D-l Cocoi Vasile consilier local - membru;

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice şi prestări servicii, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi protecţia mediului, compusă din următorii consilieri locali:
1. D-l Mathe Ştefan consilier local - preşedinte;
2. D-l Bindea Sever Aurelian consilier local - secretar;
3. D-na Boroş Alexandrina Loredana consilier local - membru;
4. D-l Moldovan Emil Marius consilier local - membru;
5. D-l Lazăr Ioan consilier local - membru;
6. D-l Tuşa Bogdan Florian consilier local - membru;
7. D-l Costin Bogdan Ioan consilier local - membru;

III. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, culte, tineret, sport şi agrement, compusă din următorii consilieri locali:
1. D-l Bilegan Titus consilier local - preşedinte;
2. D-l Borsos Karoly Laszlo consilier local - secretar;
3. D-l Vereş Zoltan Sandor consilier local - membru;
4. D-l Cîrjac Ioan consilier local - membru;
5. D-l Pop Vasile consilier local - membru;
6. D-l Mariaşiu Mihai consilier local - membru;
7. D-l Rusu Bogdan Doru consilier local - membru;

IV. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, protecţie socială, respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, compusă din următorii consilieri locali:
1. D-l Tuşa Bogdan Florian consilier local - preşedinte;
2. D-na Boroş Alexandrina consilier local – secretar ;
3. D-l Vereş Zoltan Sandor consilier local - membru;
4. D-l Lazăr Ioan consilier local - membru;
5. D-l Mariaşiu Mihai consilier local - membru;
6. D-l Cârlig Cristian Costel consilier local - membru;
7. D-na Vlăduţiu Letiţia consilier local - membru;

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5