CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI „Pachet integrat de măsuri de ocupare individualizate în regiunea Nord- Vest”, Cod SMIS 2014+: 121556

 

 

29.08.2018

 

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI Pachet integrat de măsuri de ocupare individualizate în regiunea Nord- Vest”, Cod SMIS 2014+: 121556

 

 

Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, în calitate de beneficiar, vă invită pe 19 septembrie 2018, începând cu ora 11:00, locația: Hotel Metropolis, Bistrița la conferinţa de lansare a proiectului Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate în regiunea Nord-Vest, contractul de finanţare nr. POCU/298/3/14/121556, finanțat prin Programul Operaţional Capitalul Uman 2014 – 2020, Axa prioritară nr. 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul specific 3.1-3.6.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, în perioada 20.07.2018-19.01.2020.

 

Obiectivul general al proiectului constă în accesul la locuri de muncă, creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma și al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă prin acordarea de pachete integrate și personalizate care să asigure creșterea ocupării și îmbunătățirea nivelului de competențe în regiunea de Nord-vest. 

 

Grupul ţintă al proiectului este format din 510 persoane din Regiunea de Nord-Vest, structurat astfel:

 • 255 someri si inactivi, din care: 51 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 55 someri pe termen lung, 2 persoane cu dizabilitati,10 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 10 persoane persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)

 • 102 persoane de etnie roma

 • 153 persoane din mediul rural.

 

 

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 10 campanii de informare si constientizare, 510 persoane informate

 • 510 ședințe de consiliere one to one

 • 27 seminarii de evaluare a abilităților și aptitudinilor cu ajutorul aplicației informatice

 • 510 profile particularizate orientate către cursuri de formare profesională

 • 510 persoane consiliate

 • programe de formare profesională: 27 cursuri de calificare, 30 sesiuni de TIC

Sudor electric, Ingrijitor batrani la domiciliu, Lucrator in alimentatie (bucatar), Lucrator in alimentatie (ospatar), Frizer, Maniciurist-Pedichiurist, Lucrator in comert, Lucrator finisor in constructii, Lucrator in structuri, Lucrator in cultura plantelor, Patiser, Camerista, Lucrator instalator pentru constructii (360 ore/curs).

 • programe de certificare a competențelor obținute pe căi non-formale și/sau informale: 1 sesiune evaluare competențe Zidar pietrar tencuitor, 2 sesiuni evaluare competențe Zugrav ipsosar vopsitor

 • 1 bază de date cu locuri de muncă vacante

 • 6 sesiuni de informare și conștientizare între Beneficiar și actori relevanți public-privat din reg. de implementare, 420 de fișe de interviu

 • 10 burse de locuri de muncă

 

Valoare totala proiect eligibila: 4 341 723,81 lei din care contributie UE 3 505 941,94 lei si contributie nationala 618 695,64 lei, iar restul 217.086,23(5%) lei reprezinta valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

DATE DE CONTACT

Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, Str. Energiei nr.24A, Galati – Romania

Expert informare si publicitate 1 - Dobre Oana Adina, tel. 0720 012 273

Site proiect: http://ocuparenordvest.com/

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/ocuparenordvest

  

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5