Consilierii municipali au respins conferirea titlului de cetăţean de onoare preotului Johann Dieter Krauss

Consilierii municipali au respins proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare preotului Johann Dieter Krauss. Proiectul a fost respins, întrunind doar 11 voturi pentru. Votul a fost unul secret.
În schimb, proiectele privind conferirea titlului de cetăţean de onoare profesorului Horst Gobbel şi pictorului Marcel Lupşe au fost adoptate cu 15 voturi pentru.

*Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, preotului paroh Johann Dieter Krauss.

R A P O R T U L de prezentare a propunerii de acordare a titlului de
„CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA”
Preotului paroh JOHANN DIETER KRAUSS
Preotul paroh Johann Dieter Krauss s-a născut la 22 noiembrie 1958, la Sibiu. A terminat liceul Brukenthal la Sibiu, iar după aceea a studiat teologia la Institutul Teologic Protestant Unic Cluj, secţia germană evanghelică Sibiu. Din 1984 până în anul 1989 a fost preot evanghelic la Hunedoara, iar din anul 1989 a slujit ca primpreot la Braşov. Din 2001 este preotul paroh al Parohiei Evanghelice C.A. Bistriţa.
Incendiul din 2008 care a distrus turnul bisericii şi o parte a şarpantei a fost o lovitură grea, dar totodată şi motivaţie pentru refacerea bisericii, angajamentul şi implicarea preotului paroh Johann Dieter Krauss fiind unul deosebit.
Chiar dacă nu este născut în Bistriţa, Johann Dieter Krauss, prin eforturile pe care le depune, prin angajamentul şi implicarea sa în viaţa comunităţii în ultimii 12 ani, s-a dovedit a fi cu inima şi cu sufletul alături de oamenii de aici, alături de problemele, grijile şi preocupările lor.
În paralel cu activitatea sa ca preot, a reuşit să pună bazele unui parteneriat deschis cu autorităţile locale, în spirit creştinesc şi ecumenic. S-a implicat în mod activ în parteneriatul cu Primăria municipiului Bistriţa, cu scopul declarat de a renova şi utiliza în comun Biserica Evanghelică C.A. şi turnul bisericii - monumente de o valoare deosebită, adevărate embleme ale Bistriţei.
Preotul paroh Johann Dieter Krauss a fost, pe parcursul acestor ani, nu numai un cetăţean activ şi atent la viaţa comunităţii, ci şi un foarte bun ambasador al Bistriţei, atât în ţară cât şi în străinătate.
În susţinerea acordării titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Bistriţa sunt şi recomandările înaintate de Forumul Democrat German Bistriţa - înregistrate la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 61.829 / 31.07.2013, de Biserica Evanghelică C.A. din România, Consistoriul Superior - înregistrate la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 62.536 / 2.08.2013 şi de Asociaţia Saşilor Bistriţeni H.O.G. Bistritz Nosen e.V. - înregistrate la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 62.537 / 2.08.2013.
Meritele deosebite şi contribuţia importantă în promovarea imaginii municipiului Bistriţa, a reabilitării simbolului oraşului, comportamentul exemplar de care a dat dovadă preotul paroh Johann Dieter Krauss atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa particulară, justifică cu prisosinţă acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”. De asemenea, prin activitatea şi meritele sale, preotul paroh Johann Dieter Krauss se regăseşte în categoria personalităţilor cărora li se poate acorda această distincţie potrivit prevederilor Regulamentului de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Bistriţa”, precum şi ale Statutului municipiului Bistriţa - cap. VII din anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 15 / 26.02.2009 privind aprobarea Statutului municipiului Bistriţa.

Proiectul a fost respins, întrunind doar 11 voturi „pentru”.

*Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, domnului Horst Göbbel.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
Horst Göbbel s-a născut la 2 octombrie 1944 în Ungaria, în timpul refugiului saşilor bistriţeni. A revenit în ţară în 1945 împreună cu familia, iar în anul 1962 a terminat liceul la Bistriţa, la actualul Colegiu Naţional „Liviu Rebreanu”. După terminarea studiilor universitare la Cluj, a fost profesor de istorie la Colegiul „Liviu Rebreanu” până în anul 1973 când a plecat definitiv în Germania, unde s-a stabilit la Nürnberg. După completarea studiilor la facultatea de germanistică din Erlangen, a fost profesor în Nürnberg până la pensionare, în anul 2009. Profesia de dascăl a fost pentru Horst Göbbel nu numai meserie ci şi vocaţie, lucrând cu deosebită plăcere cu elevii din gimnaziul unde a profesat.
Domnul Horst Göbbel a fost şi rămâne profund legat de meleagurile copilăriei şi adolescenţei, de localitatea Livezile şi în mod special de Bistriţa. El a fost unul din promotorii Asociaţiei H.O.G. Bistritz-Nösen, iar din anul 2004 ocupă funcţia de vicepreşedinte. Face parte din diverse asociaţii ale saşilor din Germania, ani de zile a fost vicepreşedintele celui mai înalt for al saşilor de pretutindeni şi a fost fondatorul asociaţiei federale a tuturor H.O.G.-urilor din Germania şi Austria. La Nürnberg s-a angajat intensiv şi cu rezultate deosebite în integrarea persoanelor emigrate de-a lungul mai multor decenii. El este autorul a numeroase publicaţii cu conţinut istoric legate de Transilvania şi în mod special de Ardealul de Nord.
Dintre lucrările publicate pot fi menţionate: „Rămas bun istorie” (1990), „Politica internaţională” (1995), „Nürnberg şi Transilvania” (1993), „România şi germanii săi 1948 – 1995”, precum şi contribuţia la istoria
şi cultura oraşului Bistriţa şi a Ardealului de Nord – „Wir Nosner”.
Pentru angajamentul său a fost decorat în 21 iulie 2008, de preşedintele Germaniei, cu cea mai mare decoraţie pe care o poate oferi şeful acestui stat - „Crucea de merit” a Republicii Federale Germane. Iată câteva dintre distincţiile acordate ca semn de apreciere a activităţii depuse de domnul Horst Göbbel: „Insigna de aur” a Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania (2002), „Insigna de aur” a Asociaţiei localităţilor natale a saşilor transilvăneni (H.O.G.-Verband) (2003), „Medalia pentru merite deosebite pentru Bavaria într-o Europă Unită” - de la guvernul Bavariei (2008), „Crucea Federală de Merit a Republicii Federale Germania” - de la preşedintele Germaniei, Horst Koehler (2008), „Insigna de merit a judeţului Mittelfranken” - de la preşedintele Consiliului judeţean Mittelfranken (2010) şi „Medalia PRO MERITIS” a Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania (2011).
În ultimul deceniu, activitatea şi angajamentul de care a dat dovadă domnul Horst Göbbel în ceea ce priveşte preocupările, problemele şi interesele Bistriţei şi ale bistriţenilor, au fost constante şi extrem de intense.
Trebuie subliniat şi angajamentul domniei sale în ceea ce priveşte promovarea valorilor culturale româneşti şi săseşti, a valorilor reale ale tradiţiilor, în special în rândul tineretului german.
Însemnele care atestă calitatea de cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa îi vor fi înmânate în cadru festiv, cu prilejul manifestărilor prilejuite de Zilele municipiului Bistriţa, în perioada 23-25 august 2013, la 450 de ani de când Biserica Evanghelică din Bistriţa a fost reconstruită de Petru Italus şi sfinţită în forma actuală.

*Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa”, domnului Marcel Lupşe.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
Domnul Marcel Lupşe s-a născut în anul 1954, la Dej. După terminarea studiilor liceale a absolvit Institutul de Arte Plastice din Cluj-Napoca, clasa profesor Vasile Crişan, fiind şef de promoţie pe ţară.
Profesorul şi artistul plastic Marcel Lupşe este unul dintre cetăţenii care s-au implicat activ în viaţa culturală a oraşului, iar prin activitatea domniei sale a contribuit la creşterea prestigiului municipiului Bistriţa. Lucrările sale sunt cunoscute în ţară şi străinătate, numărul mare al premiilor şi distincţiilor obţinute fiind o dovadă a aprecierii talentului său. Artistul este autorul unei vaste opere de artă apreciată de publicul contemporan în zeci de expoziţii internaţionale şi 121 naţionale. Marcel Lupşe a oferit publicului din Bistriţa şi din afara municipiului 41 de expoziţii personale şi a participat la 62 de expoziţii de grup apreciate de critica de artă în nenumărate periodice şi albume de artă contemporană. Opera artistului se află în diverse colecţii muzeale devenind, practic, un bun cultural contemporan.
Activitatea de specialitate este dublată de calitatea de dascăl, desfăşurată în cadrul Liceului de Arte „Corneliu Baba” începând din anul 1998, fiind cadru didactic cu gradul I şi metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud. În acest context a obţinut rezultate deosebite cu elevii la olimpiadele naţionale de arte plastice şi a coordonat activităţile metodice de specialitate şi expoziţiile organizate de şcoală. Datorită activităţii didactice desfăşurate a fost distins cu Premiul „Gheorghe Lazăr” - cea mai înaltă distincţie pe care o poate obţine un cadru didactic.
Înalta ţinută profesională este susţinută de o specializare deosebită prin obţinerea, în anul 2010, a titlului de „Doctor în Arte Vizuale” la Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca, cu maximă apreciere din partea comisiei doctorale.
Însemnele care atestă calitatea de cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa îi vor fi înmânate în cadru festiv, cu prilejul manifestărilor prilejuite de Zilele municipiului Bistriţa, în perioada 23-25 august 2013, la 450 de ani de când Biserica Evanghelică din Bistriţa a fost reconstruită de Petru Italus şi sfinţită în forma actuală.

Comentarii

11/09/13 19:51
POPA

Popa ăsta avea ceva bube ?

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5