Consiliul Local al municipiului Bistriţa se reuneşte săptămâna viitoare

Consiliul Local al municipiului Bistriţa se va întruni joi, 30 aprilie 2015. Şedinţa va începe la orele 14.00, se va desfăşura în sala mare a Primăriei municipiului Bistriţa, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Bistriţa pe anul 2014;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe trim. I 2015;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii de locuinţe individuale”, în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Ulecan Maria;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii de locuinţe individuale” în municipiul Bistriţa, Ridul la Soare, beneficiar Doce Ioan;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri 2015-2016 privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa;

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistriţa;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate între Municipiul Bistriţa şi societatea BECA S.R.L. Bistriţa pentru terenurile aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 1 şi nr. 39, pe care sunt amplasate construcţiile provizorii cu destinaţia de „chioşc pentru comercializare cărţi, ziare şi reviste”;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi societatea BETTY ICE S.R.L. Bistriţa pentru terenul aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, în suprafaţă de 7,3 mp, situat în str. Liviu Rebreanu nr. 17, pe care este amplasată construcţia provizorie cu destinaţia de „chioşc pentru comercializare îngheţată”;

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 117/05.06.2007 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea amplasamentului pentru staţia de transfer a deşeurilor în cadrul proiectului de mediu „Sistem integrat de management a deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud”, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi societatea GRIVIS S.R.L. Bistriţa, pentru terenul în suprafaţă de 50 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, Calea Moldovei nr. 14, în incinta Liceului cu Program Sportiv Bistriţa, pe care este amplasată o construcţie provizorie cu destinaţia de chioşc alimentar;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren din Piaţa Decebal în vederea amplasării unui chioşc;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui lot de teren în suprafaţă de 684 mp, identificat în CF 74326, nr. topo. 74326, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sigmir, în vederea edificării unei locuinţe proprietate personală;

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr. 3/D din 29.05.2009;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare şi stabilirea cuantumului acesteia în municipiul Bistriţa;

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 31/29.03.2012 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Bistriţa;

16. Proiect de hotărâre privind campania de informare a proprietarilor şi deţinătorilor de câini cu privire la obligativitatea înregistrării şi sterilizării câinilor aparţinând rasei comune;

17. Proiect de hotărâre privind finanţarea activităţii sportive în municipiul Bistriţa;

18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 207/25.11.2010 privind aprobarea subvenţionării serviciului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate în municipiul Bistriţa şi localităţile componente;

19. Informare privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social, precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii;

20. Diverse.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5