Consiliul Local Bistriţa, convocat în şedinţă extraodinară de şase aleşi ACL

Convocator
Având în vedere:
- Urgenţa determinată de dificultăţile în funcţionarea Consiliului Local caqre se repercutează asupra calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Bistriţa datorită conduitei necorespunzătoare a preşedintelui de şedinţă Bria Alexandru în şedinţa ordinară din data de 10.09.2014;

- Aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată;

- Se impune de urgenţă reglementarea situaţiei născute ca urmare a organizării în mod nelegal a concursului privind funcţia de administrator public al municipiului Bistriţa.
În conformitate cu dispoziţiile art.39 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 39 alin.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Bistriţa, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Bistriţa care va avea loc în data de 17.09.2014, ora 16, la sediul Primăriei Municipiului Bistriţa, din Piaţa Centrală nr. 6, sala de şedinţă, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 176/2009 privind aprobarea atribuţiilor specifice, a criteriilor şi a procedurilor de numire şi eliberare din funcţie a administratorului public.

Şedinţa va fi legal constituită în prezenţa a cel puţin 10 consilieri locali având în vedere hotărârea din data de 10.09.2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnilor Muthi Gelu şi Armean Marius.

Iniţiatori,
Consilier local – Moisil Filip
Consilier local - Peteleu Ioan
Consilier local – Gagea Maxim
Consilier local – Ilieş Narcisa
Consilier local – Sărmăşan Mihai
Consilier local – Seserman Alin

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]