Laser

Creaţia spirituală şi bariera religioasă sau lupta dintre Lumea 1 şi Lumea 2

Motto: “Două constante sunt în Univers: viteza Luminii şi prostia umană”. (Albert Einstein)

Creaţia spirituală şi bariera religioasă interioară din om sunt în interdependenţă, se atrag şi în cele din urmă se resping până la desprinderea absolută a barierei şi dispariţia ei în neant. Aceasta se va întâmpla într-un viitor apropiat, 100-150 ani, când cele 10.000 de religii de pe Terra afirmă istoricii şi oamenii de ştiinţă că vor dispărea. Iar umanitatea va păşi dintr-o copilărie spirituală terestră, magico-religioasă în era maturităţii sale cosmice. Omenirea va deveni una dintre Naţiunile Cosmice din Univers. În sensul titlului acestui eseu filozofic, lumea va evolua sub control divin extraterestru de la Lumea 2 în Lumea 1.

Deci, viaţa omului, scurta călătorie în şcoala de pe Terra e un şir de bariere ridicate, de limite depăşite, de uşi deschise în Cosmos prin puterea raţiunii, pe drumul ştiinţelor cosmice. Acest drum deschis cu curaj de câteva genii ştiinţifice, filozofice ori artistice, trimişi de către Savantul Cosmic – DUMNEZEU, să-i aducă mesajul cosmic în lume nu poate fi evitat de nimeni.

Deci DUMNEZEU a hotărât drumul ştiinţific şi moral, stelele noii umanităţi.

Istoria cosmică a omului, acum terestră poate fi împărţită până în prezent în 4 stadii: mitologic, religios, filozofic şi ştiinţific.

Savantul cosmic – DUMNEZEU – ce a îniţiat şi conduce Experimentul Genetic Terra a efectuat până acum 3 înnobilări cu ADN-extraterestru, dumnezeiesc a ADN-ului uman: Adam, Noe, Isus. Probabil, adică sigur vor mai urma şi altele pentru ridicarea coeficientului de inteligenţă al omului – IQ la 200%. În secolul 21, în mileniul 3, din păcate statistic socotind, starea omenirii este într-un proces avansat de descompunere morală, mentală, sufletească, atinsă fiind de tragism şi demenţă, de violenţă şi crimă sinucigaşă de xenofobie, alergie la Adevăr, la nou, la străini – fie ei şi Fraţii Spaţiali din Univers. Astfel, din 6 miliarde şi 400 milioane de fiinţe de pe Terra, doar 1 miliard cred în ştiinţă, celelalte 5 miliarde şi ceva fiind drogate cu “opium-ul popoarelor”, cum ar spune Marx, situaţie dezastruoasă şi incompatibilă cu condiţia Fiinţei umane de Fiinţă Cosmică Raţională, posibilii Vizitatori extratereştri ce ar ateriza pe Terra cu navele lor spaţiale având senzaţia cumplită cosmică că se află pe o Planetă a Retardaţilor Amnezici. Din cele spuse până aici am putea afirma că oamenii de pe Terra se pot împărţi în două categorii: Creatorii şi Necreatorii.

Prima categorie îi cuprinde pe toţi cei ce cred în drumul ştiinţific al omenirii viitoare şi care au înlăturat din ei orice barieră-limită, fie ea şi religioasă, gândirea lor găsind Lumina Dumnezeiască a raţiunii.

Din acest motiv, Dumnezeu le-a dat harul Creaţiei – talentul artistic şi puterea ştiinţifică. Dar aceştia sunt mult prea rari, cât degetele de la o mână – “mulţi chemaţi, puţini aleşi”, pe secol, ei asigurând progresul civilizaţiei ştiinţifice, tehnologice, spirituale a omenirii. Ei sunt revoluţionarii care schimbă lumea cu ideile lor inspirate de Savantul Cosmic DUMNEZEU.

A doua categorie a Necreatorilor spirituali tinde să se contopească, doreşte să se integreze în prima categorie a Creatorilor spirituali, ca şi în fuga şi contopirea Galaxiilor. Condiţia esenţială pentru a accede din Lumea 2 în Lumea 1 este ruperea oricărei bariere din ei, mai ales cea religioasă, a ignoranţei primitive, a fricii animalice de ceea ce nu înţeleg, ei pasând, punând propriile responsabilităţi ale vieţii în cârca lui Dumnezeu, limitându-se fariseic, formal, făţarnic, la “pupatul icoanelor”, “divinizarea sfintelor moaşte” (sărutând de fapt oase de morţi – sic!), lucru interzis de Dumnezeu prin porunca biblică să nu faci închinare la idoli. LIBERUL ARBITRU!!

Oamenii religioşi mimează creaţia spirituală!

Homoreligiosus nu a fost, nu este şi nu va fi niciodată un Creator spiritual. Ei îşi satisfac trebuinţele biologice, animale! Fiindcă el suferă de viruşii lenei spirituale (oficializată de religii, de frica de a gândi raţional de a-şi pune întrebări, de neîncrederea puterii omului, în evoluţia sa morală şi ştiinţifică pe drumul stelelor (lucru considerat păcat spiritual mai grav decât cel fizic în Filocalia) omul fără ştiinţă comite greşeli, păcate, minciuni, erori, este sursa răului. Se închină la Dumnezeul Banilor! Oamnii fac rău prin lenea de a gândi şi lipsa de ştiinţă. Ei doar vremelnic pot să înşele memoria oamenilor ca falşi profeţi, proveniţi artificial prin cezariană din religii şi secte. Ei vor dispărea din istoria oamenilor şi memoria lor în neantul Timpului. Prin Ştiinţa şi Credinţa lor, prin liberul arbitru.

Om nou, cer nou, pământ nou!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5