De știut, dacă vă este suspendat permisul de conducere ca urmare a săvârșirii unei contravenții!

sursa: IPJ BN

Conform art. 103 din OUG 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice:

    (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere se dispune:

a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
    b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
    c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.


         În situația prevăzută la art. 103, alin. (1), punctul c) perioada de suspendare nu se reduce, iar conducătorul auto este obligat să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în caz contrar perioada de suspendare de 90 zile se prelungește cu încă 30 zile.

 

         Testul de cunoaștere a regulilor de circulație se susține în fiecare zi de miercuri începând cu orele 14.00, la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 20.

 

Conform art. 118 din OUG 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice:


    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.


    (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti.

    (3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidente şi îi va restitui permisul de conducere.

 

Permisul de conducere este restituit contravenientului în cauză, în baza certificatului de grefă emis de către instanță, după înregistrarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

Din momentul primirii permisului de conducere, dovada cu drept de circulație pentru 15 zile nu mai este valabilă, fiind reținută.


    (4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.

 

În acest caz se reține permisul de conducere și se eliberează o dovadă cu drept de circulație, valabilă până la sfârșitul zilei în care a predat permisul. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, operează din ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere.

 

    (5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.


        Totodată în caz de neprezentare, conducătorul auto contravenient nu mai poate beneficia de reducerea perioadei de suspendare. Recomandăm ca fiecare  persoană interesată să urmărească stadiul soluționării cauzei, utilizând site-ul Portaljust.ro.

              

·        Conform art. 221 din Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 Rep., privind circulația pe drumurile publice:


    (1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
    b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;

    c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;

    d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementara nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

    (2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

    a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
    b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
    c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenţa alcoolului;
    d) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
 

SERVICIUL RUTIER(I.P.J. B-N) – PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL( începând cu săptămâna viitoare)

LUNI:                     08:30-12:00;        15:00-16:00

MARȚI:                 08:30-12:00;        15:00-16:00

MIERCURI:         11:00-13:00;        16:00-18:00

JOI:                     08:30-12:00;        15:00-16:00

VINERI:             08:30-12:00;       

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5