Deputatul Ionuţ Simionca propune suspendarea ajutorului social pentru familia sau persoanele singure prinse la cerşit!

Deputatul Ionuţ Simionca (PMP) a depus săpătămâna trecută o propunere legislativă de eliminare a cerşetoriei. În fapt, este vorba despre modificarea și completarea art. 20 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

„În activitatea mea parlamentară, am încercat şi am iniţait proiecte legislative care să rezolve probleme punctuale de care ne lovim în fiecare zi. Cel mai recent proiect pe care l-am depus în Parlament vizează eliminarea cerşetoriei. Am constata că în cele mai multe cazuri, cerşetorii sau cei care determină alte persoane  - copii, persoane defavorizate – să apeleze la mila publică sunt beneficiari de ajutoare sociale.

Propunerea legislativă este ca dreptul de ajutor social să înceteze, inclusiv în cazul în care se constată că o persoană singură sau una dintre persoanele care face parte dintre membrii familiei care beneficiază de ajutor social a săvârşit una dintre următoarele infracţiuni sau contravenţii: apelarea în mod repetat la mila publică de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea uinei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte; neluarea de către părinţi sau de către alte persoane cărora le sunt încredinţaţi spre creştere un minor, în vârstă de până la 16 ani, sau care au în grijă un alienat sau un debil mintal a măsurilor necesare pentru împiedicarea faptelor de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie”, a explicat deputatul Ionuţ Simionca.

De asemenea, inițiativa prevede că în acest caz de încetare, persoana singură sau familia poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a plății ajutorului social.

În plus, în vederea emiterii dispoziţiei de încetare a dreptului, și, în final, a deciziei de încetare a plății ajutorului social, conform inițiativei, agenții constatatori sunt obligați să comunice de îndată primarului, pe cale electronică, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor neatacate în termenul legal, respectiv hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-au soluționat eventualele plângeri la acestea.

Iată propunerile de modificare a legii!

– Articolul 20 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:

“h) în cazul în care se constată că persoana singură sau una dintre persoanele care fac parte din membrii familiei beneficiare de ajutor social a săvârșit una dintre contravenţiile prevăzute la art. 2 pct. 3 și 33 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

  1. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

“(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), persoana singură sau familia poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei directorului agenției teritoriale de încetare a plății ajutorului social.”

Art. II. – După articolul 8 din Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 81 , cu următorul cuprins:

“Art. 81 - Agenții constatatori sunt obligați să comunice de îndată primarului, pe cale electronică, următoarele:

  1. procesele-verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 3 și 33 neatacate în termenul prevăzut la art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care s-au soluționat plângerile la procesele-verbale de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 3 și 33.”

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5