Distinsul profesor Ioan M. Seni - președinte de onoare al "Despărțământului ASTRA Năsăud” - la împlinirea a 77 de ani de viață

„La mulți ani, domnule prof. IOAN SENI!”  

Domnului Ioan Seni – președinte de onoare al Despărţământului ASTRA Năsăud, omul care a reaprins flacăra ASTREI, în septembrie 1990, la nivelul intelectualității de pe Valea Someșului, asociație care a fost trecută în hibernare în perioada 1939-1945, datorită războiului și aproape inexistentă în perioada 1945-1989, aflată sub conducere comunistă, în această zi de naștere, de 05.01.2023, noi astriștii bistrițeni îi urăm ilustrului profesor  „Multă Sănătate, Împliniri și Bucurii alături de cei dragi!” 

          Se cunoaște din documentele arhivistice ale ASTREI că, în anul 1881-21 august, la propunerea prof. Constantin Moisil s-a constituit Despărțământul Astrei la Năsăud, în sala Hotelului Rahova, ca președinte fiind ales atunci, Constantin Moisil, iar pe parcursul anilor la conducerea acestuia s-au perindat mai mulți președinți.

Un aspect însă care nu se cunoaște și trebuie să-l amintim în acest moment aniversar, mai precis faptul că, prof. Ioan Seni este cel mai longeviv și prolific președinte care la avut Despărțământul ASTRA Năsăud.

Distinsul nostru prieten și coleg de asociație s-a născut la 5 ianuarie 1946, în zona minunatelor meleaguri năsăudene, în satul Gersa 1, ridul Scrada, comuna Rebrișoara, din familia gospodarilor Mihăilă și Varvara Seni.

La împlinirea celor 77 de ani, în tainele numerologiei îl găsim pe profesorul Ioan Seni ca fiind pe calea cea bună, care slujește scopul vieții Divine, ghidat de îngerii lui păzitori.

Îngerul numărului 77 îi cere să continue munca sa grozavă, deoarece recompensele ce-l așteaptă sunt în drum spre viața lui, ce a fost și este desfășurată cu multe  și victorioase eforturi în întreaga sa carieră de dascăl, dar și în munca de voluntariat longevivă din cadrul Despărțământului ASTRA Năsăud.

77 de ani de viață reprezintă un număr al destinului și al vibrației interioare al persoanei ce atinge această frumoasă vârstă a maturității depline. Se spune că cifra 7 aparține lui Dumnezeu.

Ioan Seni trăiește la cei 77 de ani în vibrația perioadei și a locului în care stă-al Năsăudului, orașul cu cei mai mulți academicieni.

Ioan Seni fiind născut într-o zi de 5, aparține de numărul astral 7 al unui om învingător.

După terminarea studiilor liceale a urmat cursurile „Universității Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, în cadrul Facultății de Istorie-Filosofie, pe care le-a absolvit în anul 1979, gradul didactic I, cu lucrarea „Despărțământul Năsăud al Astrei de la înființare până în 1918”, susținută în fața unei comisii de excepție intelectuală, compusă din: acad. Dumitru Protase, prof.univ.dr. Liviu Maior, inspector școlar prof. George Pop.

Ioan Seni, a urmat și cursul postuniversitar pe Modulul III Informatică.

A fost profesor la Școala Generală din Rebrișoara în perioada 1968-1985, iar în perioada 1985-2010 a fost profesor la Colegiul Național „George Coșbuc” din orașul Năsăud.

În anul 2010 s-a pensionat, la limită de vârstă.

Între anii 1992-1996 și 2003-2004 a fost consilier local al orașului Năsăud.

În cei 42 de ani în calitate de profesor, Ioan Seni a primit în fiecare an calificativul de „Foarte Bine”, aspect ce s-a materializat începând cu anul 1989 cu acordarea salariilor anuale de merit, iar din anul 1997 cu acordarea gradațiilor  de merit și primirea Distincției „Gheorghe Lazăr” II (2006), Diploma de Excelență, acordată de către Ministerul Învățământului, în anul 2010 cu ocazia pensionării.

Acordarea acestor calificative și recompense s-au datorat tocmai îndeplinirii sarcinilor pe linie profesională, ținând cont de mai multe și diversificate criterii de apreciere:

 • Activități complexe cu valoare instructiv-educativă;
 • Pregătirea elevilor-zilnică, la examene finale, olimpiade și concursuri școlare;
 • Performanțele realizate la nivel de județ l-au îndreptățit să conducă delegația județului B.N. la faza națională a olimpiadei de istorie la Râmnicu Vâlcea (1995) și Piatra Neamț (1996);
 • Pe linie cultural-educativă s-a implicat în concursuri cultural-artistice, în derularea unor festivaluri, în organizarea de spectacole, expoziții, diferite sesiuni-științifice, lansări de carte;
 • A realizat foarte multe colaborări la diferite reviste sau periodice de cultură și de opinie județene și naționale;
 • Ioan Seni a obținut foarte multe diplome relevante, la nivel local, județean și național. Cu formația de „Călușari” a Colegiului năsăudean a obținut mai multe premii și diplome la festivaluri precum: Caracal, Geoagiu, Orăștie, Dej, Blaj, Prislop, Bistrița, Beclean, Ilva Mare, Rebrișoara, Leșu, Șieu, Sângeorz-Băi, Telciu. A susținut pe o perioadă de un sfert de veac „Maialul elevilor năsăudeni” cu formația de Călușari (1985-2010) și după pensionare, până în anul 2013;
 • Prof. Ioan Seni a fost profesor metodist la nivelul Inspectoratului Școlar Județean B.N. și membru în Consiliul Consultativ al acestui inspectorat;
 • Prof. Ioan Seni a activat cu multă dăruire, în calitate de membru și de vicepreședinte în cadrul Filialei Județene Cultul Eroilor B.N. „Colonel Liviu Rusu”.  În anul 2010 a inițiat și dezvoltat parteneriatul dintre Despărțământul ASTRA Năsăud și Filiala Județeană Cultul Eroilor B.N. „Colonel Liviu Rusu”. Pentru modul cum a acționat în cadrul acestei asociații, în anul 2022 a primit Diploma cu înaltul titlu de „Membru de Onoare” al Filialei Județene Cultul Eroilor B.N. „Colonel Liviu Rusu”, din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „REGINA MARIA”;
 • O contribuție deosebită și-a adus-o în cadrul Asociației „Virtus Romana Redidiva” din Cluj-Napoca.
 • În calitate de președinte al Despărțământului ASTRA Năsăud, reactivat în anul 1990, a organizat foarte multe sesiuni științifice, lansări de carte, simpozioane, la Năsăud și Bistrița;
 • A participat la activitatea filialelor ASTRA din țară la: Sibiu, Iași, Blaj, Baia Mare, Arad, Brașov, Sfântu Gheorghe, Constanța Vișeu, Sângergiu de Pădure, Târgu Lăpuș, Dej, „Limba Noastră cea Română” din Chișinău (R. Moldova), Cernăuți, Herța, Edineț, Hotin, Soroca, Cahul, Ismail, Cetatea Albă, în aceste localități românești de dincolo de Prut făcând multe donații de carte românească;
 • Pentru angrenarea satelor din județul B.N. în activitatea ASTREI, a înființat Cercuri astriste sătești la Năsăud, Salva, Coșbuc, Telciu, Romuli, Mititei, Dumitra, Rebrișoara, Rebra, Parva, Nepos, Feldru, Ilva Mică, Ilva Mare, Leșu, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Lunca Ilvei, Sângeorz-Băi, Maieru, Rodna, Lechința, Beclean, Cristeștii Ciceului, Posmuș, Josenii Bârgăului, dar și Cercuri astriste la un număr mare de școli gimnaziale și licee din județul B.N.;
 • A inițiat și dezvelit plăci comemorative sau monumente la: Năsăud, Rebrișoara, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Feldru, Salva, Zagra, Coșbuc, Mintiu, Sângeorz-Băi, Chiochiș, Monor. Împreună cu dr. Ghe. Dascăl, un generos donator, au fost dezvelite busturi și monumente la Năsăud, Beclean, Dej, Gherla, Rebrișoara, Coșbuc, Șomcuta Mare, Cristeștii Ciceului, Maieru, Leșu, Anieș, Zagra, Chiuești (jud. Cluj), Nușeni, Poiana Ilvei, Ilva Mare, Lechința, Vorniceni (jud.Botoșani), Sighetul Marmației;
 • Începând cu anul 1995 a inițiat „Premiile Năsăudene”, care se acordă anual, la sfârșit de an școlar, elevilor din școlile năsăudene, pentru media anuală cea mai mare obținută pe profil: informatică, filologie, pedagogic, științele naturii, gimnaziu, silvic, economic, etc. Sunt premii râvnite mult de elevii năsăudeni;
 • Tot din inițiativa prof. Ioan Seni , au fost organizate în fiecare an, Tabere internaționale „Acasă la noi”, în care au fost găzduiți sute de copii, la familiile de buni gospodari de pe Valea Someșului, la Maieru, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Rebrișoara, Nepos, Feldru, Ilva Mică, Leșu, , Năsăud, Rebra, Rebrișoara, Nepos, Romuli, Grupul Școlar „Sf. Maria”-cu copii de la Liceele „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău și „Alexandru cel Bun” din Bender/Tighina. În această inițiativă; Ioan Seni a primit un mare sprijin de la primăriile, bisericile, școlile din județ, de la Insp. Șc. Jud. B.N., de la Consiliul Județean B.N.
 • Fiind un luptător, prof. Ioan Seni a inițiat și s-a implicat în peste 20 de ediții ale Festivalului ilvean de colinde, obiceiuri de iarnă și port popular-un festival itinerant, ce a fost găzduit de către localitățile: Ilva Mică, Leșu, Poiana, Măgura, Ilva Mare, și Lunca Ilvei;
 • Prof. Ioan Seni a susținut Concursul interdisciplinar „Dr. Paul Tanco”.

Prof. scriitor Ioan Seni

Sub coordonarea prof. Ioan Seni s-a editat „Dicționarul culturii și civilizației populare din Jud. B.N., vol. I-Țara Năsăudului, în două ediții (2009, 2010), volum de circa 1000 de pagini, „Astra Năsăudeană Redidiva, 25 de ani”-2014, „Asociațiunea ASTRA REDIDIVA-sesiune internațională-Năsăud 2010, „Năsăudenii și Marea Unire” 2008, precum și alte 83 de lucrări în care, Ioan Seni apare în calitate de coautor, dar să amintim și alte câteva zeci, dacă nu sute de articole publicate în presa județeană, Revista ASTRA-Năsăud, Revista „Eroii neamului” a Filialei Jud. Cultul Eroilor B.N. „Colonel Liviu Rusu”.

Pentru a trece toate titlurile semnate de prof. Ioan Seni ar trebui să folosesc câteva pagini, în format mare de ziar, așa că o să mă rezum doar la aceste date sumare, fiindcă prietenul meu, care împlinește în ziua de 5 ianuarie, frumoasa vârstă de 77 de ani de viață, trăită cu o mare onoare de dascăl, de președinte al Despărțământului ASTRA Năsăud, de membru, ori de vicepreședinte și „Membru de Onoare” la Cultul Eroilor Bistrița-Năsăud și-a atras toată stima și respectul comunităților în care și-a desfășurat activitatea profesională, ori cea pe bază de voluntariat.

Drept recunoștință a primit calitatea de „Membru de Onoare” al Asociațiunii ASTRA (2012).

A fost gratulat timp de peste 20 de ani cu: Diplome de Merit, de Onoare,  ori de Excelență.

A primit înaltul titlul de „Excelență în cultură” de la Centrul Județean de Cultură Bistrița-Năsăud în anul 2009.

A fost ales ca „Președinte de Onoare” al Despărțământului ASTRA Năsăud.

Filiala Județeană Cultul Eroilor B.N. „Colonel Liviu Rusu” i-a acordat înaltul titlu onorific de „Membru de Onoare” al acestei asociații.

Închei prin a transmite și pe calea ziarului Răsunetul, prietenului meu, prof. Ioan Seni, un sincer „LA MULȚI ANI, CU MULTĂ SĂNĂTATE !”, iar pentru Primăria și Consiliul orașului Năsăud, doresc să le fac următoarea propunere:

Cred că, după întreaga activitate de dascăl și cea de cel mai longeviv și eficace președinte din istoria Despărțământului ASTRA Năsăud, prof. și omul, Ioan Seni, care a dat dovadă de foarte mult voluntariat în păstrarea și cultivarea istoriei și culturii de pe Valea Someșului, Valea Bistriței și Valea Șieului, dar și a istoriei și culturii naționale, merită pe deplin pentru a deveni „Cetățean de Onoare al Orașului Năsăud.”

Col. (rtg.) Ioan Cordovan-președinte de onoare al Filialei Județene B.N. Cultul Eroilor „Colonel Liviu Rusu” din cadrul A.N.C.E. „REGINA MARIA”, președinte din 6 septembrie 2022 al Cercului ASTRA Bârgău și responsabilul Departamentului Istoric din cadrul Despărțământului ASTRA Năsăud.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5