Elevi și profesori din Republica Moldova și Ucraina, în Tabăra "Acasă la noi” în Țara Năsăudului

De 22 de ani, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura poporului Român - ASTRA Năsăud, prin Despărțământul condus de prof. Ioan Seni în calitate de preşedinte și Cercurile astriste ce-l formează, condusese de președinți entuziaști și responsabili, și-au confirmat din nou menirea, de a menține și dezvolta relațiile de prietenie și colaborare cu românii din afara graniței, primind și în acest an (iulie - august) două grupuri de elevi și profesori organizați în Tabăra ,,Acasă la noi” ediția XXII-a.

         Taberele de cultură și civilizație românească ,,Acasă la noi” sunt organizate prin Despărțământul Astra Iași, președinte Areta Moșu - vicepreședinte a Astrei Centrale Sibiu, cu atribuțiuni în activitățile astriste cu românii din afara graniței, în colaborare cu Despărțămintele Astra din țară, având sprijinul Consiliilor Județene și Consiliilor Locale, fără de care nu ar fi posibilă organizarea acestor tabere.

         Sunt ocazii unice prin care copiii și tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara granițelor României, cât și cei care se găsesc în diferite comunități românești, să se bucure de frumusețile naturale și valorile spirituale ale unei țări pe care o simt aproape, vorbindu-i graiul, păstrându-i portul, datinile și obiceiurile, dar pe care nu au avut ocazia s-o viziteze, să o cunoască, să-i cunoască istoria, geografia, cultura, educația, religia, atașamentul și prietenia, toate ne sunt comune. Suntem Români și vorbim aceeași Limbă, Limba Românească, realizând o frumoasă pildă de solidaritate națională.

          Primul grup, cu ședere în județul Bistrița-Năsăud, în perioada 17 iulie - 24 iulie 2018, din Raionul Criuleni, satele Cârjova și Criuleni - Republica Moldova și Transnistria, format din 30 de persoane din care 25 elevi, 4 profesori și conducătorul auto.

         Profesori: Petru Chetrușcă, dir. Casei de Cultură din Criuleni, conducătorul grupului, Chircu Ioan - prof. instructorul grupului artistic; Petru Panuța prof. și Cristina Bejenaru delegatul Astrei Iași.

Cazarea și hrana le-a fost asigurată la Mănăstirea Rebra-Parva, stareț Chiril Zăgrean.

         Din program, zilele de18, 21 iulie 2018 au fost atribuite vizitării zonei Năsăudului, fiind însoțiți pe tot traseul de d-na Floarea Pleș, președ. Cercului Astra oraș, alăturându-se pe parcurs fam. Bumbu Nichita și Maria din Nepos, fam. Daroși Mircea și Rodica din Nepos și fam. Dan Popescu și Mariana din Rodna.

         Obiective vizitate: Muzeul Grăniceresc Năsăud - ghid Carmen Rontea - istoric, muzeograf și Sediul Astrei Năsăud unde au fost întâmpinați de prof. Ioan Seni președ. Despărțământului Astra Năsăud, Floarea Pleș președ. Cerc Astra oraș, Ionuț Nistor dir. Casei de Cultură ,,Liviu Rebreanu” și prof. Mariana Popescu.

         Atenția oaspeților a fost îndreptată asupra Galeriei academicienilor năsăudeni, care străjuiește încăperea sediului, despre care a vorbit prof. Ioan Seni, scoțând în evidență calitatea învățământului năsăudean.

Pledoariile susținute de ambele părți prin vorbitorii Ioan Seni, Floarea Pleș și Petru Chetrușcă, au fost de bun augur asimilând reciproc, noi cunoștințe și informații privind activitățile culturale-educative, social-economice și etnoculturale a localităților intrate în programul de vizitare a Taberei.

Pe măsură ce copiii s-au înfruptat din bunătățile puse pe masă (dulciuri și răcoritoare) s-a derulat un scurt program artistic prezentat de oaspeți: cântece și poezie la care s-a alăturat și dir. Casei de Cultură Ionuț Nistor, cu poezie.

  - În continuare, s-a vizitat Biblioteca orășenească ,,Veronica Micle", manageri Crina Ceuca și Doina Lònhardt. Copiii s-au repezit la rafturile cu cărți de povești și alte  cărți de care erau interesați, și ei nu le au. Au scris în Cartea de onoare a Bibliotecii, exprimându-și mulțumirile și aprecierile.

  - S-a vizitat Centrul Turistic din Năsăud, ghid fiind Cristina Oltean; apoi Muzeul ,,Liviu Rebreanu”custode Valer Ilovan; Mănăstirea Salva - stareță Maica Emanuela Moisa.

         În ziua de 21 VII 2018, au vizitat  Casa pictorului verde de la Nepos, d-l Bumbu Nichita, casă transformată în muzeu, pereții plini cu tablouri care au impresionat oaspeții. Aici, era prezentă fam. scriitorului Daroși Mircea, care a prezentat opera pictorului.

         Gazdele au fost ospitaliere, au pus pe masă gogoși și răcoritoare.

  - La Sângeorz Băi a fost excepțional, s-a vizitat Centrul de Tineret ortodox ,,Ioan Bunea”, responsabil fiind preotul Paul Gavriloaie, în  care se afla în Tabără peste 80 de copii din Dej și Gherla.

         Aici, oaspeții de peste Prut, au prezentat un adevărat spectacol de cântece și poezie, la realizarea căruia  au contribui toți copiii din grup, plus profesorii lor, iar aplauzele nu au încetat.

         În replică, elevii din Tabăra de la Sângeorz-Băi, care erau pe punctul de plecare acasă, au interpretat câteva cântece adecvate elevilor care își petrec vacanța în tabere. 

         Prin grija preotului Paul Gavriloaie, toți copiii au primit dulciuri.

  - Tot la Sângeorz-Băi s-a vizitat  Biserica ortodoxă, preot Ioan Bindean, ... foarte atașat de românii din Republica Moldova, cărora de multe ori le-a donat cărți și a participat la dezvelirea unor busturi și plăci comemorative.

  - La Sângeorz-Băi, s-a vizitat Muzeul de Artă Comparată, fondat de sculptorul Maxim Dumitraș, căruia îi aparține, lucrările sunt de mare valoare, extraordinare.

  - În continuare, la Rodna s-a vizitat Muzeul Mineritului, muzeograf Grapini Florica și Ruinele Cetății Rodna despre care a vorbit d-na Anastasia Pop.

         La  Rodna prin grija fam. Mariana și Dan Popescu, copiii, de fapt întreg grupul, a luat masa de prânz la fam. Ana Bodrihei, o familie cu suflet mare, ospitalieri și cumsecade. 

  - La întoarcere, s-a vizitat Muzeul ,,Cuibul Visurilor” din Maieru, manager Dan Popescu, care în stilul caracteristic unui profesor a prezentat tezaurul ce formează patrimoniul muzeului.

         De precizat este faptul că mărinimia, bunătatea și dragostea pentru copii și-a arătat-o și preotul paroh din Năsăud, de la Biserica Sf. Ioan Botezătorul, Ovidiu Sermeșan, care a umplut portbagajul autocarului cu produse alimentare pentru copii, printre care și fructe (banane).

         În celelalte zile de ședere la Mănăstirea Rebra-Parva, copiii însoțiți de profesorii lor au vizitat la liberă alegere orașul Bistrița, începând cu Biblioteca Județeană, Biserica Evanghelică etc., apoi Becleanul cu Băile Figa etc. În data de 23 iulie 2018 și-au încheiat vizita plecând acasă, în Republica Moldova. 

         Al doilea grup, din Tabăra ,,Acasă la noi” cu ședere în perioada 30 iulie - 05 aug.2018, în județul Bistrița-Năsăud, formată din 34 persoane din care 26 elevi și 8 profesori, veniți din Raionul Reni, satele Frecăței și sat Nou, Regiunea Odesa-Ucraina, zilele de 1 și 2 august 2018 au fost stabilite pentru vizitarea zonei Năsăudului.

         De precizat este faptul că, elevii și o parte din profesori, nu vorbeau românește. Traducerea era făcută de profesorii îndrumători, răspunzători de grup: Andrei Tcaci – prof. îndrumător, Antonina  Asarji – director al Centrului de Cultură a tineretului din localitatea Reni și Galina Nichita Culea - conducător al ansamblului vocal ,,Țărăncuța”, o artistă, cântăreață de muzică populară. Domniile lor, vorbeau românește, erau translatorii grupului.

         Acest grup a fost finanțat de Consiliul Județean în baza unui proiect bine întocmit de către prof. Ioan Neagoș, având asigurată cazarea și hrana.

         Cazarea a fost asigurată la Liceul ,,Sfânta Maria” din Bistrița.

         În data de 1 aug. 2018, pe traseul Bistrița-Năsăud au fost însoțiți de prof. Ioan Neagoș, cu oprire și vizitare a Muzeului ,,Liviu Rebreanu” manager Valer Ilovan.      Au vizitat apoi Muzeul Grăniceresc din Năsăud, având ghid pe Carmen Rontea- istoric și muzeograf, după care au sosit la Sediul Astrei Năsăud, unde au fost așteptați cu drag și multă căldură sufletească de către Ioan Seni, Floarea Pleș, Romulus Berceni, Ionuț Nistor, Suciu Macedon, Doina Lònhardt și Dana Cosma Someșan, reprezentantul Primăriei, purtătorul de cuvânt al primarului orașului, prof. Mircea Romocea.

         De început, ca drept surpriză, gazdele au prezentat power point cele 5 (cinci) Imnuri de Stat ale României, cu imagini ale conducătorilor din acele vremuri, pe muzica și textul imnurilor ce au impresionat audiența.

         Oaspeții au prezentat un scurt program artistic, realizat de elevii: Elizaveta Nasârova (cântec), și Dumitru Tcaci (poezie), familia Barnea (mamă și două fiice), cântece de suflet, artista de muzică populară Galina Nichita Culea și profesor îndrumător dl Andrei Tcaci - cântece românești.

         În sediul Astrei, prof. Ioan Seni a prezentat Galeria academicienilor năsăudeni, oprindu-se cu explicații la fiecare portret. A făcut și un scurt istoric al activității astriste și colaborarea cu Despărțământul Astra Iași și Despărțămintele de peste Prut.

         D-na Pleș Floarea, pe scurt a vorbit despre importanța cercurilor Astra din cadrul Despărțămintelor, despre colaborarea cu administrația locală și cu celelalte centre culturale din județ și țară, despre școli și educație, despre patriotism.

         Dl.prof. Andrei Tcaci, delegatul responsabil al grupului a mulțumit pentru modul cum au fost primiți, și rămân cu o impresie frumoasă de tot ceea ce au văzut în Bistrița și Năsăud.

         A înmânat mici suveniruri primarului orașului domnului Mircea Romocea prin directorul Casei de Cultură Ionuț Nistor. 

         Întâlnirea la sediul Astrei s-a încheiat oferind oaspeților dulciuri și răcoritoare, iar D-l Seni Ioan le-a înmânat profesorilor Revista Astrei Năsăudene cu nr. 11 - iunie 2018.

         Au continuat vizitele în Năsăud și în localitățile din Ținutul  Năsăudean la Centrul Turistic Năsăud - ghid,  Gabriela Onul; la Mănăstirea Salva – stareță Maica Emanuela Moisa.

         Apoi, a doua zi, în data de 2 august 2018, pe traseul Năsăud – Rodna, s-a vizitat casa pictorului Nichita Bumbu din Nepos, care a oferit oaspeților drept cadou un tablou și Muzeul privat a lui Nichiti Gheorghe din Feldru (Colecționar privat, face parte din cei 22 de muzeografi din țară, cu reședința la Sibiu).

         La Sângeorz-Băi, s-a vizitat Muzeul de Artă Comparată, director cunoscutul sculptor Maxim Dumitraș.          

         La Maieru, s-a vizitat Muzeul ,,Cuibul Visurilor” manager prof. Dan Popescu, localitate în care primarul Borș a oferit oaspeților servirea mesei de prânz.

         La Rodna, s-a vizitat Muzeul Mineritului, manager și ghid Florica Grapini, apoi, Biserica Ortodoxă Românească și Ruinele Cetății Rodna, ghid - prof. Dan Popescu.

         În ziua de 2 august 2018, oaspeții au fost însoțiți pe tot parcursul de o delegație de astriști cu responsabilități în cadrul Despărțământului Astra: prof. Ioan Seni, prof. Ioan Neagoș, prof. Romulus Berceni, prof. Luiza și Cristina Iliescu - Bistrița.

         În data de 30 august 2018, la Consiliul Județean Bistrița a avut loc festivitatea de încheiere a vizitei și a activității cultural educative a Taberei ,,Acasă la noi” din Raionul Reni - Ucraina, festivitate la care din Năsăud, au participat prof. Ioan Seni președ. Despărțământului Astra și Romulus Berceni - vicepreședinte.

         Cu certitudine se poate spune că, prin Asociațiunea Astra se leagă cele mai frumoase prietenii, în care respectul, comunicarea, întrajutorarea, buna înțelegere, iubirea de țară și Limbă Românească primează.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5