Finanţare europeană de 1,4 milioane lei pentru pregătirea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud"!

Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 156050.

Vicepreşedintele CJ, Camelia Tabără, şi administratorul public al judeţului, Florin Moldovan, au fost alături de echipa de proiect la conferinţa de lansare. Vicepreşedintele Camelia Tabără a evidenţiat faptul că în domeniul deşeurilor s-au făcut paşi importanţi, dar „sunt o mulţime de lucruri care încă nu ne plac” în judeţ şi trebuie îmbunătăţit acest sistem.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), valoarea totală a contractului de finanţare fiind de 1.440.732,92 lei din care 1.224.622,99 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene; 187.295,27 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 28.814,66 lei, contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile.

„Obiectivul general îl reprezintă elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții ce vizează „Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud” pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de deșeuri din fonduri europene. Prin pregătirea proiectului finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 se urmărește promovarea investițiilor în sectorul deșeuri în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european și a angajamentelor asumate în sectorul de mediu, respectiv atingerea Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România”, a explicat managerul de proiect Luminiţa Borşa de la Consiliul Judeţean BN.

Rezultate obținute vizează Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud, care a fost deja aprobat; Studiul de fezabilitate (inclusiv Plan de coordonare cu alte rețele/construcții  din amplasamentul lucrărilor, Analiza Cost-beneficiu, Strategia de achiziții, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiza Instituțională, Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe, Studiu privind estimarea potențialului de colectare a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului), elaborat și aprobat; Aplicația de Finanțare (cu toate anexele sale), elaborată și aprobată; Documentațiile de atribuire a contractelor de achiziții publice elaborate și publicate/contracte de lucrări, servicii și furnizare din cadrul proiectului, atribuite. De asemenea, vor fi organizate seminarii de prezentare a investiției.

***

Proiectul de investiții ”Dezvoltarea si Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Bistriţa-Năsăud” este un proiect ce are ca scop continuarea strategiei locale de dezvoltare a sistemului integral de gestionare a deşeurilor în județul Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu prevederile Planului Județean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) în judeţul Bistriţa-Năsăud 2020–2025, contribuind astfel la sustenabilitatea sistemului de management integrat.

Întreaga populaţie a judeţului Bistriţa-Năsăud va fi deservită de infrastructura nou creată în cadrul proiectului, deoarece în prezent următoarele facilități, fie nu sunt disponibile, fie necesită investiții de modernizare astfel încât să facă față volumului de deșeuri ce trebuie procesate: Stațiile de transfer și Centre de colectare Năsăud, Beclean, Sângeorz-Băi; Stația de Transfer Galații Bistriței și Bistrița; Centrele de colectare Viișoara și Narciselor; Stația de Sortare Tărpiu.

Prin Proiectul de investitii propus se dorește construirea unei Instalații noi de Digestie Anaerobă cu o capacitate de 9.500 tone/an și o instalație nouă mecanică cu recuperare materială și energetică cu o capacitate de 25.000 de tone/an.

La finalizarea proiectului și la operaționalizarea lui totală, în anul 2025, populația județului Bistrița-Năsăud va beneficia de serviciile instalației noi de tratare mecanica cu digestie anaerobă, de noua instalație de tratare mecanică, de echipamentele de colectare a deșeurilor, de stația de sortare modernizată, și de cele 5 Stații de Transfer și Centre de colectare modernizate.

Instalația de Digestie Anaerobă se va construi pe același amplasament cu instalația de tratare mecanică cu recuperare materială și energetică și va asigura tratarea biologică inclusiv a fracției organice biodegradabilă rezultată în urma tratării mecanice a deșeurilor reziduale, acest lucru oferind flexibilitate în operare, astfel capacitatea de Digestie Anaeroba va fi de 9.500 tone/an. Digestatul rezultat de la tratarea biodeșeurilor va fi compostat și ulterior valorificat, iar cel rezultat de la tratarea fracției organice de la tratarea mecanică va fi stabilizat și ulterior depozitat sau valorificat.

Tratarea deșeurilor municipale reziduale se va realiza prin instalația nouă de tratare mecanică cu recuperare materială și energetică pentru tratarea deșeurilor reziduale din județul Bistrița-Năsăud - Capacitate anuală de 32.000 tone/an.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5