Flori de mai năsăudene pe cărări orădene

Într-o dimineaţă însorită din prima duminică a lunii mai, 2012 un grup de năsăudeni stabiliţi la Oradea şi-au dat întâlnire în localul sălăuanului George Fetinca din Hojorid-Oradea spre a-şi derula amintirile anilor de acasă, sub genericul „flori de mai năsăudene pe cărări orădene”.
A fost o întâlnire cu caracter cultural organizată din iniţiativa unor năsăudeni cu entuziasm şi simpatie faţă de locurile copilăriei ca de exemplu: scriitoarea Elena Ciuruş şi Doina Aiciu, oameni pătrunşi de nobleţea originii.
Fiecare năsăudean la intrarea în sală îşi rotea fruntea ca floarea-soarelui spre cei prezenţi, cu un zâmbet de bucurie ca drept respect pentru concitadini, care prin această întâlnire întreţin aprinsă flacăra copilăriei, adunând amintirile din casa memorială a copilăriei. Fiecare păstrează în suflet cu sfinţenie imaginea ambianţei familiei de origine, temelia veşniciei locului natal.
Participanţii la întâlnire sunt profund interesaţi de destinul culturii năsăudene, profesor universitar doctor Iacob Hanţiu, prorector la Universitatea Oradea, ing. Timoce Traian, patronul localului George Fetinca cu soţia şi cele două fiice eleve de liceu Larisa şi Andrada, studentul Rusu Geroge Florin, Nicoleta, Nicolae şi Alexandrina Bulzan, familia Leon şi Andreea Cleja, având alături o păpuşică, pe nume Maria, de trei anişori, îmbrăcată în frumosul costum popular năsăudean, familia Plaian. S-a alăturat şi o familie de năsăudeni aflaţi în staţiunea Felix, care şi-au întrerupt o zi de scaldă de dragul năsăudenilor orădeni, familia ing. agronom Vasile şi Ica Tămaş, scriitoarea Ioana Precup cu sora Ana şi Saveta Tursan de la pensiunea „Savy” cu fiul Trăienel, care a creat o seară culturală de excepţie năsăudenilor veniţi pentru această întâlnire, aşa cum au procedat de fapt şi gazdele Elena şi Doina care şi-au pus maşina la dispoziţia oaspeţilor. Sincere mulţumiri !
Cărturarii năsăudeni şi cărţile lor a fost primul punct de pe ordinea de zi, ca o strălucită demonstraţie a ceea ce înseamnă elementul intelectual din spaţiul cultural năsăudean. Prin lansări de cărţi, autorii: Ioan Mititean, Lucreţia Mititean, Florea Pleş şi Leon Catarig s-a cinstit cartea ca o memorie vie, veşnică în beneficiul unei vieţuiri paşnice ce ne lărgeşte orizontul cultural ca o busolă ce orientează convingerile spre adevăr şi dreptate. Cartea doamnei Elena Ciuruş „Trecând prin poarta veşniciei” cu o tentă de paranormal, prezintă paralelismele care se formează între spirit şi materie, este o demonstraţie că lumea vie este creată, supravegheată şi dirijată.
Ioana Precup, fiica privighetoarei din Leşu, ne-a oferit o operă ce dă omului nu răspunsuri, ci întrebări despre sine şi despre a fi în lume ce deschide o infinitate de căi spre Ţara Năsăudului.
Prin cuvântul lor, domnii Elena Ciuruş, Ioan Mititean, Floarea Pleş, Lucreţia Mititean, Leon Catarig, Iacob Hanţiu, Traian Timoce, George Fetinca, Doina Aiciu s-au făcut aprecieri la adresa Năsăudului, a şcolilor sale şi s-a hotărât ca această întâlnire să se desfăşoare anual în prima duminică din floral.
Ediţiile viitoare, după cum spun gazdele, vor fi în perfectă sincronie cu cerinţele moderne şi cu istoria locală, diferite de la an la an, şi în care să domine spiritul de prietenie, colegialitate şi căldură sufletească într-un climat educativ de tip academic.
La Oradea, la acest început de mai s-a creat o lume a creatorilor de frumos, de mesaje de către oameni fascinaţi de frumuseţea actului cultural, devotaţi de propria-i sensibilitate cu gingaşe speranţe.
Din cuvintele participanţilor parcă au izvorât lacrimi ale aducerii aminte, evadând într-o veşnicie a iubirii, singura în stare să înfrunte nepăsarea, invidia, răutatea şi chiar moartea.
De la Năsăud la Oradea şi chiar mai departe s-a deschis o infinitate de căi de acces spre istorie, spre tradiţii de umanitate, care nu-şi schimbă genomul spiritual, care o mai menţine şi o face să fie ceea ce deocamdată încă este.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5