Fonduri europene pentru planul de management şi dezvoltarea infrastructurii de vizitare a sitului Larion

Edificarea unui punct de informare şi a opt observatoare pentru faună, crearea unei infrastructuri minimale de vizitare şi monitorizare în situl Natura 2000 Larion, inclusiv două trasee turistice, achiziţionarea de echipamente logistice, cursuri de instruire şi activităţi de informare şi conştientizare a comunităţilor locale, dar şi un plan de management, toate acestea vor fi realizate în urma implementării unui proiect cu finanţare europeană. Vorbim de proiectul „Elaborarea planului de management şi dezvoltarea infrastructurii de vizitare pentru situl de importanţă comunitară ROSCI 0101 Larion”, derulat de Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei, prin POS Mediu, până în iunie 2015, cu o valoare de peste 250.000 euro.
Potrivit ing. Radu Văsieş, şeful Ocolului Silvic Valea Ilvei, obiectivul general al proiectului constă în stabilirea unor măsuri de management specifice pentru conservarea speciilor şi habitatelor comunitare şi construirea infrastructurii minime de vizitare pentru situl de importanţă comunitară Larion.
Până-n prezent, s-au desfăşurat campanii de evaluare a stării de conservarea a speciilor de interes comunitar (pentru carnivore mari – lup, urs şi râs), au fost realizate hărţi pedologice, climatologice, ale regimului de administrare şi ale proprietarilor din situl Larion. De asemenea, a fost achiziţionat echipamentul necesar monitorizării speciilor de interes comunitar, dar şi programul ArcGIS care va permite realizarea unei baze electronice de date interactive, fiind programate cursurile de instruire pentru utilizarea acestui program. Nu în ultimul rând, a fost realizat proiectul tehnic aferent construcţiei punctului de informare, care va fi amplasat la Silhoasa, şi care va deservi turiştii din zonă.
* * *
Situl Natura 2000 Larion se întinde pe o suprafaţă de 3023 hectare, fiind „un rezervor de biodiversitate cu relevanţă la nivel european, ca sanctuar de specii şi habitate prioritare”. Acesta se află în totalitate în masivul Bârgăului, pe teritoriul administrativ al comunelor Lunca Ilvei, Poiana Stampei şi Coşna (Suceava)”. Printre speciile rare de plante care se regăsesc în acest areal se numără Buxbaumia viridis, specie de muşchi, „indicator pentru păduri seculare cu regenerare naturală”.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5