Gheorghe Pleș, Un studiu monografic de excepţie- ,,Şcolile Năsăudului’’

Mircea Daroşi

IstoriografiaŢinutului năsăudean, acest ,,Blaj al românimii nordice’’în care s-au format de-a lungul timpului personalităţi de seamă ale culturii şi ştiinţei, a devenit astăzi mai bogată în conţinut şi valoare spirituală prin lucrarea profesorului dr. Gheorghe Pleş ,,Şcolile Năsăudului’’, apărută în Editura ,,Napoca Star’’, 2016, cu o prefaţă a prof. univ.dr.Miron Ionescu şi o postfaţă a dr. Adrian Onofreiu.
Pornind de la o documentare de mai lungă durată, aproape exhaustivă prin cuprindere, rezultat al unui travaliu intelectual rar întâlnit, acest studiu istoriografic se înscrie pe linia celor mai valoroase demersuri privind evoluţia învăţământului năsăudean. Modelul de abordare a temei are un caracter profund ştiinţific, definit prin trăsăturile specifice cercetării, în care, analiza şi sinteza, tratarea în detaliu, interpretarea datelor şi punerea lor într-un ansamblu bine organizat, sunt o dovadă a pasiunii sale pentru această muncă, a interesului pe care îl manifestă domeniului căruia i s-a dedicat toată viaţa.
Lucrarea cuprinde 6 părţi repartizate pe 21 de capitole, cu foarte multe fotografii, anexe şi concluzii. În acest panoramic în care sunt aşezate şcolile din judet, inclusiv liceele năsăudene intrate în istorie, cuprinde liste integrale, cu denumiri, directori (mandate şi realizări ), cadre didactice, statistici şi reprezentări grafice, număr de promoţii, evocări ale vieţii de licean, scrise de numeroși absolvenţi, foşti elevi ai acestor şcoli. Sunt amintiţi olimpicii cu performanţe naţionale şi absolvenţii de seamă, deveniţi cercetători, doctori în ştiinţe, universitari distinşi cu premii ale Academiei Române şi, nu în ultimul rând, academicienii ce onorează oraşul în care s-au format ca distinși intelectuali.
În tabloul şcolilor de la 1635 până astăzi, aflăm că primul dascăl a fost monahul Partenie, că instituţiile liceale din Năsăud purtau denumiri diferite, dar de mare rezonanţă în domeniul învăţământului : Liceul de Fete ,,Principesa Margareta’’, Liceul Teoretic nr.2, Liceul industrial forestier,iar Liceul vocational pedagogic este prezentat ca,,model de abordare holistică a fenomenului şcolar’’.
Din lucrare se desprinde faptul că începutul învăţământului gimnazial şi liceal a avut loc la 4 octombrie 1863, când s-a înfiinţat Gimnaziul, una dintre cele mai reprezentative instituţii şcolare din nordulTransilvaniei.
În acest spectru educational năsăudean, un loc aparte îl ocupă Liceul,,GeorgeCoşbuc’’, aflat în atenţia autorului şi căruia îi acordă un spaţiu privilegiat. Profesorul Gheorghe Pleş s-a făcut mesagerul ideilor pedagogice şi culturale ale înaintaşilor săi , precum Sandu Manoliu, Vasile Petri, Grigore Moisil, Paul Tanco etc, dar pune în valoare şi propria sa viziune asupra actului educational şi a rolului acestor instituţii şcolare. N-a scăpat din vedere nici etapele dramatice şi dureroase prin care a trecut acest liceu în diferite etape istorice.
Lucrarea are un caracter ştiinţific inconfundabil, însoţit de un aparat critic bine pus la punct, o bibliografie complexă, adusă la zi, iar structura gramaticală se remarcă printr-o frază bine aşezată, care dă stilului culoare şi atracţie spre lectură. Meritul acestei lucrări monografice constă în bogăţia informaţiei, în complexitatea ei şi nu înultimul rând în priceperea autorului de a pune în valoare numeroase izvoare documentare, care o susţin ca pe o adevărată comoară a spiritului năsăudean.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5