A început evaluarea furnizorilor de servicii medicale

Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud demarează, de astăzi, evaluarea furnizilor de servicii medicale şi medicamente în tratament ambulatoriu. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituţiei, pentru o bună desfăşurare a procesului de evaluare, acesta se va desfăşura conform planificării pe criterii zonale a furnizorilor.

Astfel, pentru perioada 20.09.2011 - 20.10.2011 sunt planificaţi pentru evaluare furnizorii din zona Năsăud şi municipiul Bistriţa. În fapt, în prima etapă vor fi evaluate 43 de cabinete individuale ale medicilor de familie, cinci cabinete de medicină dentară şi un număr de 39 farmacii.

Pe lângă documentaţia stufoasă…de evaluare, furnizorii de sănătate au trebuit să şi plătească o taxă, direct în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Astfel, pentru cabinetele medicale de medicină de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament, centrele de sănătate, cuantumul este de 1000 de lei pentru furnizorii din mediul urban şi 250 lei pentru furnizorii din mediul rural. Pentru farmacii cuantumul este de 1000 de lei pentru farmaciile din mediul urban şi 150 lei pentru farmaciile din mediul rural. Cabinetele stomatologice din mediul urban plătesc pentru această evaluare 1000 lei, în timp ce pentru cabinetele de medicină dentară din mediul rural taxa este de 250 lei. Nu în ultimul rand, furnizorii de servicii paraclinice – radiologie şi imagistică, analize medicale de laborator, cuantumul este de 2000 de lei - mediul urban şi 500 lei pentru furnizorii din mediul rural.

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevede în Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate, că în sistemul de asigurări sociale de sănătate pot furniza servicii medicale numai furnizorii autorizaţi şi evaluaţi, iar pentru activitatea de evaluare, care se realizează o dată la 2 ani, se achită o sumă al cărui cuantum se aprobă prin ordin ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS.

Potrivit consilierului superior Oana Bodor din cadrul CAS BN, în comisia de evaluare au fost cooptaţi doi reprezentanţi ai instituţiei şi unul de la Direcţia de Sănătate Publică Bistriţa-Năsăud. Evaluarea se face la cerere, menţionează aceeaşi sursă, dar furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS BN, cărora le expiră decizia de evaluare, riscă să le fie reziliat contractul în termen de 30 de zile.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5