Ing. Gabriel Stanciu, şeful Ocolului Silvic Romuli, reclamă avalanşa de controale din ultimele două luni şi atitudinea Poliţiei bistriţene şi a Gărzii Forestiere Cluj!

Către,  Instituţiile Statului Român cu atribuţii legate de „problematica  pădurilor”

                                                                                            INFORMARE

         Subsemnatul  ing.Stanciu Gabriel, sef al Ocolului Silvic Comunal Romuli R.A., drept urmare a multiplelor controale pe linie silvica, efectuate in ultimele 2 luni, de catre organe de control din cadrul a mai multor autoritati cu competente in domeniu, va aduc la cunostinta urmatoarele:

    Avand in vedere cerintele europene si nationale in privinta diminuarii riscurilor de taieri ilegale de material lemnos – respectiv, obligativitatea  implementarii si aplicarii unui sistem Due Diligence System (DDS),

Ocolul Silvic Comunal Romuli R.A. a procedat la identificarea si evaluarea riscurilor de taieri ilegale de pe raza UAT Romuli, identificand si implementand un set da masuri avand drept scop diminuarea acestor riscuri, astfel:

masuri luate in vederea imbunatatirii activitatii pe linie de paza a fondului forestier, pentru securizarea activitatilor de punere  in valoare a masei lemnoase, de exploatare, transport si valorificare a materialelor lemnoase :

1)certificarea managementului forestier in sistem FSC, proces ce implica adoptarea standardelor europene in ceea ce priveste managementul forestier, precum si auditul periodic – realizat de echipe internationale  -  al cerintelor acestui standard;

2)rearondarea fondului forestier apartinand comunei Romuli, pe cantoane si brigazi silvice, implicand o redistribuire a personalului silvic de teren (o „rotatie”!), astfel incat acestora sa le fie repartizate gestiuni noi, in prealabil predand gestiunile vechi;

·         aceasta masura a condus la o revigorare a activitatilor pe linie de paza dar  si la o „imagine” reala a starii de fapt a infractionalitatii cu specific silvic la nivel de comuna;

3)corelarea salarizarii personalului silvic  cu pregatirea profesionala dar si cu  importanta sociala a muncii depuse;

·         aceasta masura a condus la motivarea si responsabilizarea  personalului silvic fata de fondul forestier pe care-l gestioneaza, respectiv s-a aplicat principiul ,  „iti dau” dupa care „iti cer”;

4)distribuirea atributiilor de punere in valoare a masei lemnoase, diferentiat – pe tipuri de proprietate si Amenajamente silvice, astfel:

Ø  personalul silvic din centrala ocolului – punere in valoare in fondul forestier proprietate publica apartinand comunei Romuli ( Amenajament UB I Romuli );

Ø  personalul silvic de teren, respectiv sefii de brigada – punere in valoare in proprietati private de fond forestier ( Amenajamentul Asociatiei proprietarilor de paduri din Romuli ) si arbori izolati pe terenuri agricole;

·         aceasta masura a condus la securizarea actului de punere in valoare avand in vedere si faptul ca personalul silvic din centrala ocolului detine un tip de dispozitiv de marcat diferit fata de cel al personalului silvic de teren (confectionarea lor s-a facut conform prevederilor unor OM – uri diferite)

 

        5)    exploatarea partizilor de produse accidentale si de igiena, constituite pe mari suprafete, de catre ocol, in regie proprie, cu valorificarea materialului lemnos in Depozit;                                                                        

                      ●     aceasta masura a condus la reducerea semnificativa a suprafetelor de fond forestier aflate in  gestiunea temporara a unor agenti economici si implicit la reducerea riscurilor taierilor ilegale

6) infiintarea unui Sector de exploatare la nivel de ocol, prin achizitionarea unor utilaje forestiere noi si angajare de personal calificat, preluand astfel exploatarea si gestiunea partizilor destinate aprovizionarii populatiei locale cu lemn de  lucru si lemn de foc;

·aceasta masura a condus la gestionarea  si exploatarea acestor partizi intr-un cadru organizatoric coerent si functional,  degrevand astfel padurarii de sarcini suplimentare activitatii de paza;

7)   infiintarea unui Depozit de material lemnos , situat in centrul comunei si limitrof DN 17C;    

●    aceasta masura a condus la asigurarea accesului facil la resursa, precum si la derularea actului comercial in conditii civilizate; 

8)   amplasarea pe toate drumurile forestiere, in Depozit, precum si in alte puncte relevante, de camere de luat vederi, parte a unui Sistem de supraveghere video la nivel de comuna;                    

         ●   aceasta masura a condus la ridicarea standardului in ceea ce priveste monitorizarea   si controlul circulatiei materialului lemnos precum si a  traficului circulatiei pe DAF.

  Aceste masuri au fost luate in deplina intelegere si cu acordul Consiliului local Romuli  si al Primariei  comunei Romuli, avand drept scop final reducerea infractionalitatii silvice si intarirea controlului comunitatii asupra modului de gestionare a resurselor forestiere.

Bineinteles, aceste masuri au deranjat:                                                                                                               

-   pe de o parte -  „potentatii” locali, respectiv o parte din agentii economici care s-au vazut „vaduviti”  de o parte din resursa de masa lemnoasa precum si de posibilitatea de a „controla” mari suprafete de fond forestier prin gestiunile temporare aferente Autorizatiilor de exploatare a partizilor de produse accidentale si de igiena;

-  pe de alta parte – un padurar gestionar de canton, pe numele sau M. I., avand si functie publica de consilier local, care a „confundat” averea publica care i s-a dat in grija, cu un domeniu privat asupra caruia  a crezut ca are puteri depline, in baza prerogativelor sale de padurar si consilier local.              

   De altfel, in urma Deciziei sefului de ocol privind rearondarea cantoanelor,  padurarul M. I. :

 -  a refuzat categoric sa predea cantonul al carui gestionar era,

 -  a refuzat sa participe la controlul de fond care i s-a efectuat in asistenta unui reprezentant al  Garzii Forestiere Cluj, si la care i s-a constatat un prejudiciu de 36.403 lei reprezentand contravaloarea unor arbori taiati ilegal aferent la 79 de cioate,  cumuland un volum de  128 mc,

  -  a refuzat sa prezinte condica de serviciu organelor de control,

  -  a refuzat sa semneze actele si instiintarile oficiale din timpul si ulterior controlului,

  -  a refuzat sa preia in gestiune cantonul repartizat prin Decizie 

 si in final,

   -  a refuzat sa se prezinte la serviciu, fiind pontat astfel nemotivat si desfacandu-i-se contractul de munca         

          Drept urmare a implementarii acestor masuri, in deplina concordanta cu dictonul „nicio fapta buna nu ramane nepedepsita” a inceput sa „ploua” cu reclamatii si controalele aferente. 

   Reclamatiile sunt ale celor „deranjati”, controalele se fac in echipe mixte cu reprezentanti ai:

    - Inspectoratul General al Politiei Romane

    - Inspectoratul de Politie Judetean  Bistrita

    - Garda Forestiera Cluj

    - Garda Forestiera Suceava

 

Sa facem un inventar al incalcarilor de regim silvic ce se reclama, si al controalelor efectuate, astfel:

Se reclama:

      1)  - pastravarie construita ilegal in fond forestier.....si „nu se stie ce” in bazinul Dl.Hoit

 Controleaza:          echipa mixta constituita din reprezentanti ai IGPR, I.P.J.Bistrita, GF Cluj

 Derulare control:  8 organe de control, 3 zile, declaratii, amenintari, intimidari,  copii harti, Amenajament,  deplasari  in teren, poze, etc....atitudine de controlor din perioada stalinista a  d-nului Bibire                          de la IGPR .

                                   Se solicita copii integrale de pe toate actele de punere in valoare din bazinul Dl.Hoit, nu se   mentioneaza ce se vrea a fi verificat....”este secret!?”...vezi „proceduri specifice!” 

Rezultat control:   nu este vorba despre nici o pastravarie ci de fapt de niste „toplite”, respectiv de niste gropi facute in albia majora a  pr.Strimba in scopul acomodarii puietilor de pastrav  cu apele curgatoare;

                                  Repectivele gropi sunt facute in afara fondului forestier, pe un teren privat al comunei  Romuli ( si intabulat ca atare in cartea funciara! ), in baza unui contract de inchiriere intre            Primaria Romuli si un agent economic   

                                 Concluzie: Nu se constata incalcari ale regimului silvic

Finalizare control:  nu se incheie nici un Act de constatare!!!

 

         2)  -  taieri ilegale in bazinul forestier Dl.Hoit           

       Controleaza:           2 inspectori silvici de la GF Suceava 

       Derulare control:  se executa control partial de fond in bazinul forestier Dl.Hoit in prezenta titularului de canton si ai reprezentantilor ocolului silvic, 3 zile, copii dosare partizi din bazinul Dl.Hoit,                                        Amenajament, harti, schite si  memorii de defrisare a drumurilor executate, etc. 

       Rezultat control:  Nu se constata taieri ilegale si nici alte incalcari ale regimului silvic

     Finalizare control:  Se incheie Control partial de fond si Act de constatare, care se depun si la ocol

 

            3)  - folosire ilegala a dispozitivelor  de marcat  in bazinul forestier Dl.Hoit

         Controleaza :           2 inspectori silvici de la GF Suceava si partial 2 politisti de la IPJ Bistrita si 1 inspector silvic de la GF Cluj  

         Derulare control:    Se procedeaza la reconstituirea partizilor din bazinul Dl.Hoit , pornind de la  inventarierea cioatelor marcate, 3 zile, munca dificila si anevoioasa de teren  in conditiile in care sunt arbori doborati de vant peste marcarile initiale, calcule laborioase de birou,  implicare  personal silvic de teren si din centrala ocolului;

  Se suprapune controlului celor de la GF Suceava, un alt  control (neanuntat!) efectuat de 2  politisti de la IPJ Bistrita si un inspector de la GF Cluj care ii secundeaza pe cei de                                              la GF Suceava in  controlul efectuat

           Rezultat control:  Partizile sunt corect inventariate, nu se constata incalcari ale regimului silvic

         Finalizare control:  Se incheie Act de constatare de catre organele de control de la GF Suceava, care se  depune si la ocol.

                                             Organele de control de la IPJ Bistita si de la GF Cluj nu intocmesc si nu depun la ocol   nici un fel de act!

 

                4)  - drumuri de tractor proiectate si executate in bazinul forestier Dl.Hoit cu un inventar incomplet al  masei lemnoase aferente  

           Controleaza:           2 inspectori silvici de la GF Suceava      

          Derulare control:    Se verifica traseul drumurilor  pe teren si pe schita, 2 zile, copii APV – uri drumuri,  memorii de defrisare, Amenajament – descrieri parcelare, se solicita APV- uri mai vechi din arhiva , etc.,  implicare  personal silvic de teren si din centrala ocolului; 

          Rezultat control:     Nu se constata incalcari ale regimului silvic

         Finalizare control:   Se incheie Act de constatare care se depune si la ocol

 

                5)  - taieri ilegale in Bazinetul forestier Vl.Zavoaielor

 Controleaza:         2 politisti de la IPJ Bistrita si 1 inspector de la GF Cluj

 Derulare control:    control neanuntat, suprapus cu controlul efectuat de GF Suceava in acelasi canton, deplasare in teren cu padurarul titular de canton si cu responsabilul cu paza din                                                              centrala ocolului

  Rezultat control:    Nu se constata incalcari ale regimului silvic

 Finalizare control:   Nu se incheie si nu se depune la ocol nici un fel de act !!!

 

              6)  - taieri ilegale in Bazinetul forestier Zapozi – Strajinosu

Controleaza:   2 politisti de la IPJ Bistrita si 2 inspectori de la GF Cluj

  Derulare control:      control neanuntat, deplasare in teren impreuna cu reclamantul - respectiv fostul  padurar M. I., si cu padurarul titular  de canton  ; dupa verificare,  organele de                                                                   control impreuna cu reclamantul,  se intorc prin padure (timp de peste 1 ora!), pe un traseu diferit decat cel  al padurarului gestionar de canton

  Rezultat control:      Nu se constata incalcari ale regimului silvic

Finalizare control:     Nu se incheie si nu se depune la ocol nici un fel de act!!!

 

              7)  - taieri ilegale in Bazinetul forestier Cocozis

Controleaza: 2 politisti de la IPJ Bistrita si 2 inspectori de la GF Cluj

           Derulare control: control neanuntat, deplasare in teren impreuna cu reclamantul, respectiv fostul padurar M. I., si cu padurarul titular  de canton. Se constata ca cioatele identificate de catre reclamant ca ar proveni din taieri ilegale, fac parte de fapt, dintr-o  partida de produse principale cu taiere definitiva, autorizata la taiere,  unde Normele  tehnice nu  prevad  aplicarea marcii pe arborii inventariati, ci doar  materializarea cu  ciocanul patrat a limitelor de parchet...adica asa cum stau lucrurile in suprafata controlata!                                                                                                                                 

             Rezultat control:      Nu se constata incalcari ale regimului silvic

           Finalizare control:      Nu se incheie si nu se depune la ocol nici un fel de act!!!

 

              8)  - control in Depozitul Repedea

                  Controleaza: 1 politist de la IPJ Bistrita si 1 inspector de la GF Cluj

               Derulare control: control neanuntat, se procedeaza la inventarierea piesa cu piesa a lemnului de lucru si la cubajul tehnic a lemnului de foc, se compara cantitatile masurate cu  stocul scriptic               

                Rezultat control: Nu se constata diferente cantitative sau calitative;  Nu se constata alte incalcari ale regimului silvic

              Finalizare control:  Se incheie Proces verbal de control si  se depune si  la ocol

              

               9)controale in afara fondului forestier pe  terenuri agricole proprietate privata a persoanelor fizice.

                       Controleaza organe de control apartinand IPJ Bistrita in prezenta dar si in lipsa personalului silvic.

                       Nu se stie ce se controleaza......nu se depune la ocol nici un fel de act!

 

               Avand in vedere ca problematica  padurilor, gestionarea si securitatea lor, au fost considerate de catre legiutor de  importanta maxima  - introducand aceasta problematica  in sfera de competenta a CSAT – ului,  credem ca este justificat sa ridicam urmatoarele intrebari firesti:

 

1 – Oare institutiile statului nu ar trebui sa faca front comun impotriva infractionalitatii silvice?

2 -- Cum ne putem explica aceasta adevarata „avalansa de controale" asupra unui ocol care a implementat toate masurile pertinente in vederea diminuarii taierilor ilegale ?                                                                              

3  --  Sa credem ca „mafia lemnului” si cei „deranjati” de aceste masuri, au puterea si capacitatea sa dispuna asupra institutiilor statului, sa mobilizeze forte si energii impresionante, pentru a descuraja si  destructura  un ocol silvic care a dovedit vointa ferma in lupta cu taierile ilegale?  

4 – Oare un control nu se finalizeaza cu un Act constatator?

5 – Permitem sa „hartuim” un ocol performant, cu controale facute „ la plezneala!...daca nu-i aici e acolo,   daca  nu-i acolo e dincolo...si tot asa....pana se „agata” ceva”  pentru simplu motiv ca a vrut sa-si faca  „ordine in ograda”?

6 -- Oare  in slujba cui se pun reprezentantii institutiilor statului, prin aceasta abordare  neechilibrata a actului de control;  cu tematici,  proceduri si „tinte” induse tocmai de catre  „cei certati cu legea” !?

       Nu astept un raspuns, am scris acest material fiind convins ca mecanismele de autocontrol ale statului roman inca functioneaza, ca raspunsul la intrebarile de mai sus  - il regasim in faptul ca mecanismul este  gripat, dar structural functional.

                                               Cu stima,

                                                        Seful OSC Romuli RA:   

                                                          ing. Stanciu Gabriel

Comentarii

15/11/17 18:23
MI consiliier l...

Vas ruga sa îl întrebați pe domnul Stanciul de exploatare a patru versanți in fond forestier fără autorizație in anul 2014 pe următoarele vai Repedea (pr Paltin ,pr Frasinului ,pr Strimba Cosulea și vl Sabiei ,plus punerile in posesie in fond forestier cu mult mai mult decât in realitate aducând un prejudiciu de sute de mii de € și multe alte inlegalitati

15/11/17 19:23
MI consiliier l...

Din păcate organele gărzi forestiere nu au nici um interes sa își facă meseria demonstrindune acest lucru la ieșirile din teren venind cu tertipuri căci este ceata , căci mai trebuie personal prezent din partea osc Romuli

16/11/17 08:47
MI consiliier l...

Mai trebuie sa se știe un lucru nimic nu se mișcă in osc Romuli fără stirea Primarului Ioan Monita deoarece osc Romuli este subordonat consiliului local Romuli , Primarul avid majoritate in consiliul local toate hotaririle sunt după bunul lui plac ,și nu îndrăznește nimeni sa îl contrazică căci acela sa ars.

16/11/17 21:14
Costreie

Mare ion tu ar trebui sa fi ultimul om care vorbeste si sti tu de ce, si stiu si foarte multi Romuleni cam cat ai taiat tu ilegal ca exploatai masa lemnoasa mai mult ca un agent economic,la cati oameni nu leai dat lemnele de pe tabel,la cati leai furat din proprietate si multe altele ca ar fi enorm de multe,dar atunci te salva "VARU''. Grija mare ca poate se intorc pe tine blestemele BABELOR si sti tu mai bine de ce?

19/11/17 06:34
MI consiliier l...

MI către zisul Costrei , faceți cheta și luați-vă niște crema de arctos și lustruiți ghetele lui ăla dintre ghilimele ,căci vin vremuri grele săi reziste patinând la BN pentru a va rezolva belelele.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5