Inspectorul școlar Leon Hogiu - personalitate de excepție în învățământul românesc

Nadia Urian

,,Mă-nchin eu, dăscăle, în fața ta

Și îți multumesc,  de toate !…’’

  Cine a lucrat în școlile județului nostru în ultimele decenii este imposibil să nu tresare la auzul numelui Hogiu, cu sentimentul respectului personal, al admirației și prețuirii.

  La început a fost doar o simplă ierarhizare pe baza rezultatelor școlare, în fruntea promoției, a Liceului Pedagogic din Năsăud înscriindu- se Leon Hogiu și Varvara.

Afirmarea personalității acestora- a produs firesc, aproape spontan, grație excepționalei pregătiri profesionale, a calităților dovedite și dincolo de catedră, în viața social-culturală.

 Mereu în fruntea colectivelor didactice, au adus un flux informațional înnoitor modern, cu noi exigențe în actul educațional.

  Atunci când la inspectoratul școlar al județului abia înființat se cristalizase o echipă cu adevărat de selecție, s - a întâmplat să se afle în frunte un adevărat  General-LeonHogiu.Un intelectual de elită, un om ce impunea respect, un autentic lider, un simbol  al dascălului adevărat.

 Apariția sa în grupul inspectorilor,fie în prezidiul unei acțiuni de anvergură sau în periplul prin școlile județului, ieșea întotdeauna în evidență. Se remarca prin carismă, prin ținuta impecabilă, elegantă. Avea un discurs elevat, mereu ancorat în cele mai noi aspecte ale temelor abordate, de oportunitate.

Niciodată nu cădea în capcana banalităților. Cu un simț deosebit al umorului, cu o știință  a selectării informațiilor, surprindea de fiecare dată. Mereu la zi cu lecturile, impunea un  anumit standard  al dialogului, încât ignoranța, indiferența intelectuală erau înlăturate de la sine. Astfel, superficialitatea, lipsa consistenței pregătirii profesionale  a celor pe care-i conducea erau firesc dezavuate.

Prin personalitatea sa, prin noile speranțe și exigențe impuse în învățământ, Leon Hogiu  a fost o Binecuvântare a școlilor din județ.

Se cuvine să-i mulțumim și pentru asigurarea continuității vocației de dascăl, de lider adevărat, prin fiica sa, Camelia.

Toată recunoștința și prețuirea noastră, domnule Leon Hogiu!

Acestea sunt cuvintele frumoase spuse spre a fi scrise de către domnii director Ana  și Iacob Tătar, la adresa inspectorului școlar, profesor Leon Hogiu.

I-am rugat mult să mă ajute să adaug la ceea ce mama îmi spune și azi, cu drag, despre această respectată familie, în calitate  de fostă elevă.

Gândurile de prețuire , respect și mulțumire sunt de asemenea și ele exprimate și vin din partea unei foste eleve, copil cândva- care își privește dascălul ca pe o icoană. O icoană vie, care știa ce înseamnă să alegi calea învățăturii în vremuri atât de vitrege, când greutățile materiale îi țineau pe copii departe de școală, dar domnul inspector, profesor sau simplu - DASCĂL-lămurea părinții elevilor capabili să- i dea la carte. Chiar dacă asta însemna un efort mare pentru întreaga familie. 

 ,,-Bade Petre, las- o pe copilă la școală, mai departe, că tare bine învață! Învață bine și are ținere de minte! Ți- a părea rău dacă îi ține- o acasă, la lucru! Las-o la școală ! “

Erau puțini aceia care atunci plecau din sat spre școlile de la oraș!

Iar domnul profesor se zbătea ca ei să urmeze drumul cărții, un drum ușor ,doar pentru cei ce îl puteau alege! E mare lucru! Cum să- l poți uita?

  Eu am tresărit și m–am bucurat atunci când domnii directori Tătar  au readus în fraze ceea ce eu auzisem cândva…. De aceea, am ținut să cuprind în paginile revistei AMma, a Asociației Învățătorilor, măcar câteva cuvinte de respect  și nu numai, pentru acești Oameni între Oameni.

 Tot ce s-a spus la adresa majorității dascălilor, cu puțin sau mai mult despre fiecare, se poate completa, adăugând sau creionând în cuvinte alese, chipul fiecăruia dintre dânșii. Portretele se scriu singure și încearcă să reflecte ceva din multul înfăptuit de dânșii, cu dar și har…

 Vă mulțumesc d-lor directori, Tătar Ana si Iacob, pentru felul în care i–ați văzut pe toți cei cu care vi s-au intersectat drumurile vieții și carierei didactice.

E mare lucru să așterni pe foaie, cu atâta drag, gânduri și sentimente frumoase despre cei cunoscuți și să o faci cu atâta sete de bine!

 Așa,cu ajutorul dânșilor, am creionat un portret, o aducere aminte, un chip de Dascăl… DASCĂL DE EXCEPȚIE!

Să aveți parte de toate bucuriile vieții învelite în respectul noastru, d- le inspector Leon Hogiu!

La mulți ani, sănătate și tot binele lumii!

PS: Transmit astfel și respectul și gândul cald, recunoștința și admirația mamei mele, Ioana Ciot, fostă elevă a d- lui inspector, profesor Leon Hogiu .

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]