Învăţământul beclenar – o prioritate pentru administraţia locală.

Anul şcolar 2008 s-a desfăşurat în contextul creşterii calităţii actului educaţional, prin asigurarea pregătirii resurselelor umane din învăţămantul preuniversitar, precum şi prin dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente. S-a acţionat la nivelul Inspectoratului Şcolar Bistrita pentru atingerea următoarelor obiective : asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii ; deschiderea sistemului educaţional către societate ; asigurarea echităţii în educaţie ; asigurarea calităţii proceselor de predare precum şi a seviciilor educaţionale ; asigurarea bazei materiale a învăţămantului preuniversitar ; monitorizarea învăţării permanente ca dimensiune majoră a politicii educaţionale ; întărirea dimensiunii europene în educaţie şi facilitarea unui acces cât mai larg la resursele educaţionale din Europa.

Unităţile din învăţământul preuniversitar se înscriu, în zilele noastre, în peisajul învăţământului românesc cu o prestigioasă activitate şcolară, distingându-se atât prin orizontul larg de pregătire pe care îl oferă, cât şi, prin calitatea corpului profesoral.

În acelaşi timp autorităţile publice locale, au fost amplificate şi direcţionate în vederea executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii reţelei şcolare, în scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.

Există în orasul nostru, în acest moment, un număr semnificativ de unităţi şcolare, care reprezintă adevărate modele, etaloane în domeniu, unităţi reprezentative atât pe plan local cât şi naţional.

Pentru a stimula şi răsplăti eforturile, s-a considerat oportun să se încurajeze performanţa şi să se premieze pe toţi cei care au obţinut rezultate deosebite, atât elevi cât şi profesorii şi antrenorii care i-au pregătit la olimpiadele şcolare, olimpiadele sportului şcolar şi campionatele naţionale ale liceelor. Prin Zilele Orasului Beclean s-au acordat diplome şi premii tuturor celor performanti.

S-a acţionat în acest fel deorece prezentul dar, mai ales, viitorul localităţii şi societăţii noastre, are nevoie de oameni bine pregătiţi profesional, creativi, curajoşi şi energici, capabili să facă faţă noilor provocări.

În anul 2008 pentru învatamântul preuniversitar de stat din orasul nostru s-a alocat din bugetul local următoarele:

Indicator cheltuială Credite bugetare Plăţi efectuate

Cheltuieli de personal 9.767.000 9.749.292

Cheltuieli cu bunuri si servicii 1.227.000 1.207.558

Cheltuieli burse elevi 28.000 25.309

Cheltuieli de asistenta socială 443.500 431.552

Cheltuieli de capital 277.000 266.927

total 11.742.500 11.680.638

În anul 2008 au fost iniţiate proiecte pentru reparatii capitale, si reabilitare a clădirilor din unitatile de învătământ. De la bugetul de stat au fost alocate sume de 1.000.000 lei. Aceste proiecte sunt multianuale, astfel că alocările din anul 2008 au însemnat doar inceputul amplului demers pentru aducerea unitătilior de învătământ la un stadiu funcţional, pentru o activitate eficientă si responsabilă. Scolile vizate sunt Colegiul Pentru Rares, pentru proiectul de campus scolar, şi Scoala Gr.Silasi pentru unitatile subordonate inclusiv gradinitele.

In anul 2008 s-au desfăsurat multiple evenimente la nivelul unitaţilor de învătământ dintre care amintim :

-organizarea şi desfăsurarea olimpiadelor scolare şi a altor concursuri la nivel local zonal, judeţean şi national cu participarea a peste 500 de elevi, care au obtinut rezultate concretizate in premii şi mentiuni.Amintim cazul Colegiulul Petru-Rares unde au obtinut premii şi mentiuni un numar de 60 de elevi la etapa judeţeană, la faza natională din 6 elevi participanti au obtinut premii şi mentiuni jumatate dintre acestia.

-organizarea zilelor scolii cu ample actiuni, editii festive

-derularea mai multor proiecte educaţionale în colaborare cu diferite scoli sau alte instituţii la nivel local, judeţean şi naţional (ONG-uri cu activitate pe teme de educaţie pentru sănătate, anti-alcool, anti-drog, anti-tutun, scoli din judeţ şi din alte judeţe, participanti Poliţia orasului Beclean, CSEI Beclean, Centre de bătrâni).

-câştigarea şi finalizarea Proiectelor de granturi scolare

-organizarea activitaţilor în cadrul Programului de prevenire şi combatere a violenţei în mediul scolar.

-realizarea revistelor colare, organizarea diferilelor simpozioane si festivaluri de folclor şi tradiţii populare, organizarea expoziţiilor de icoane pe sticlă şi desen, alte activităti similare.

-spectacole dedicate Zilelor Orasului, Zilei Naţionale a României.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5