Vezi ce sume sunt alocate judeţului Bistriţa-Năsăud, în bugetul pentru 2018! Vouchere de vacanță de 1.450 lei!

Ministerul Finanţelor Publice a prezentat pe site-ul instituţiei proiectul Legii bugetului de stat pentru 2018, Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2018, dar şi proiecţiile pentru următorii trei ani. De asemenea, au fost postate şi anexele care cuprind sumele defalcate din TVA pentru diverse cheltuieli la nivelul judeţelor.

Astfel, din sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, conform Anexei 4, Bistriţa-Năsăud  primeşte 65,649 milioane lei din care 13,646 milioane lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 9,186 milioane lei  pentru susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, 5,053 milioane lei pentru ”Programul pentru școli al României”, 2,806 milioane lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special. De asemenea, învăţământul special şi CJRAE primesc 27,775 milioane lei.

         Potrivit Anexei 5 din proiectul de buget pentru 2018, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţului nostru îi este repartizată suma de 311,138 milioane lei. Pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat este repartizată suma de 221,508 milioane lei, din care 201,361milioane lei pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestor, iar 20,147 milioane lei reprezintă cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

În plus,  3,083 milioane lei sunt alocate pentru  aplicarea prevederilor Legii 85/2016 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, şi  anume plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.

         Nu mai puţin de 5,575 milioane lei urmează să fie distribuiţi pentru aplicarea prevederilor OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Astfel, se vor acorda vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

         În buget vor fi prevăzute sume pentru plata dobânzilor legale în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, mai exact 279.000 lei.

Pentru drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare, este prevăzută suma de 74,496 milioane lei. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri are repartizată suma de 1,040 milioane lei. Pentru cămine pentru persoane vârstnice este propusă suma de 81.000 lei.

Stimulentele educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar sunt în sumă de  77.000 lei. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă însumează 3,115 milioane lei, iar acordarea unui suport alimentar pentru elevii din 50 de unități de învățământ, printr care şi o şcoală din Bistriţa-Năsăud, are alocată suma de 276.000 lei.

Potrivit Anexei 6, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, din sume defalcate din TVA, Bistriţa-Năsăud beneficiază de 10,652 milioane lei.

         Învăţământului privat sau confesional acreditat beneficiază de o finanţare de 1,320 milioane lei, din care 1,174 milioane lei pentru salarii şi 46.000 lei pentru alte cheltuieli.

Numărul maxim de posturi finanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult  va fi de 315, în creştere faţă de 2017.

 

***

 

Începând cu 1 ianuarie 2018:

·        cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază funcționarii publici se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. În situația în care salariile majorate cu 25% depășesc nivelul prevăzut de lege, se acordă salariile prevăzute de lege;

·        salariile funcționarilor publici din cadrul aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Începând cu 1 martie 2018:

·        salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022;

·        cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5