Liceul de Muzică dă startul pentru noul an şcolar ! Clasele de muzică, coregrafie, pedagogic, aşteaptă elevii talentaţi

Liceul de Muzică “Tudor Jarda” Bistriţa organizează săptămânal pregătire, testarea aptitudinilor şi înscrieri în anul şcolar 2015-2016, pentru elevi de la clasele pregătitoare, nivel primar, gimnazial şi liceal, pentru învăţământ de artă, specializarea muzică.
“Elevii urmează aceeași programă pentru disciplinele de cultură generală ca şi în învăţământul de masă la care se adaugă începând cu clasa I-a, patru ore pentru pregătirea teoretică şi de specialitate (studiul individual al unui instrument muzical: pian şi vioară începând din clasa a I- a, respectiv: chitară, violoncel, contrabas, flaut, clarinet, oboi, trompetă, trombon, percuţie din clasele III-V). La solicitatea părinţilor organizăm program after-school” ne declară directorul Claudiu Şular.
Începând cu anul şcolar următor, oferta Liceului de Muzică cuprinde pentru clasele a IV-a si a V-a specializarea coregrafie, iar pentru clasa a IX-a, profilul pedagogic, specializarea învăţător – educatoare. Admiterea în clasele de coregrafie, clasa a IV şi a V - a se face în urma unei probe de aptitudini fizice şi muzicale specific (aspect fizic, proportie, elasticitate, mobilitate detenţă, simţ ritmic şi al mişcării, auz muzical, ereditate, rezultate la învăţătură şi purtare). Obiectivele pregătirii în grupele de coregrafie sã ofere o pregãtire de culturã generalã, de tip umanist, care sã permitã absolvenţilor continuarea studiilor în forme ale învãţãmântului superior (preuniversitarliceal şi universitar), atât artistic cât şi socio-uman şi sã formeze artişti dansatori care-şi vor desfãşura activitatea în instituţii profesioniste de artã, precum şi în ansambluri coregrafice. De asemenea educaţia coregrafică pune bazele formării viitorilor instructori de dans care sã lucreze în Cluburi ale copiilor şi pentru formaţiile de amatori, precum şi pedagogi care sã acopere nevoile educaţiei artistice din şcoli şi licee, în cadrul materiilor opţionale, dar şi animatori, prezentatori de spectacole sau TV, viitori actori. Datoritã unei palete largi de discipline de specialitate: dans clasic, dans contemporan, dans de caracter, dans popular românesc, duet, arta actorului, repertoriu individual şi de ansamblu, dans istoric, pian, euritmie şi istoria baletului elevilor li se asigurã o culturã de specialitate serioasã, diversã şi absolut necesarã unei specializãri într-unul dintre domeniile dansului scenic şi pedagogiei coregrafice. Pentru admiterea în clasele de muzică ( I şi a V-a), probele de aptitudini sunt următoarele: auz muzical; simţ ritmic; memorie muzicală, muzicalitate, testare psihologică – susţinută de învăţătorii şi/sau psihologul şcolii, rezultate la învăţătură şi purtare. În limita cifrei de scolarizare şi în funcţie de locurile vacante, pe clase şi instrumente, pot fi admişi elevi şi în ceilalţi ani de studiu : clasele (II – IV), (VI – VIII). Admiterea în clasele VI – VIII, la instrumentele pian şi vioară se face pe baza susţinerii unui examen cu repertoriu corespunzător programei clasei. Pentru celelalte instrumente, admiterea se face pe baza susţinerii probelor de aptitudini. Pentru clasa a IX-a, admiterea urmeză metodologia admiterii în licee vocaţionale. Admiterea în clasele X – XII, se face pe baza susţinerii unor examene care să ateste aptitudinile şi cunostinţele corespunzătoare clasei şi specializării pentru care optează, astfel: la secţia instrumentală – examen la instrument, cu repertoriu la nivelul clasei ; la secţia canto – examen, interpretare vocală, cu repertoriu la nivelul clasei. Admiterea în clasa a IX - a liceu, clasa a IX-a, profilul Pedagogic, specializarea Învăţător –Educatoare are următoarele probe: de aptitudini muzicale, de aptitudini fizice, de aptitudini artistice, Interviu.clasa a IX-a, profilul artistic, specializarea muzică, secţii: studii teoretice, instrument (pian, vioară, violă, chitară, violoncel, contrabas, flaut, clarinet, oboi, trompetă, trombon, percuţie), canto clasic sau muzică vocală traditional, are următoarele probe: secţia instrumentală - Proba de instrument, Recital instrumental, Auz melodic şi dicteu melodic , sectia canto clasic şi muzică vocală traditională - Testarea calităţilor vocale, - Proba de interpretare şi Proba de aptitudini specifice: auz, ritm, teorie muzicală; sectia teoretică - Auz melodic, solfegiu, Dicteu melodic, Proba vocală/instumentală. Liceul de Muzică este singura şcoală din judeţ cu clasele I – XII pentru desăvârşirea unei pregătiri muzicale specializate, profesioniste şi gratuite şi are condiţii materiale foarte bune pentru pregătirea teoretică şi de specialitate, în noul sediu de pe str. Al. Odobescu, nr.8. Instituţia oferă instruire şi educare muzicală şi de cultură generală realizată de cadre didactice cu o foarte bună pregătire profesională. Informații la secretariatul liceului, str. Al. Odobescu, nr.8, Parter, tel. 0263-239 398 / 0747 27 22 22.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5